ORIENTACJA PRZESTRZENNA DZIECI
W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM
zestawienie tematyczne w wyborze nr 3/2014
za lata 1989-2013
na podstawie zbiorów PBW w Katowicach Filii w Bytomiu
oprac. Bożena Zwierzyńska

 

Poszerzeniem kontekstów zagadnienia będą m.in. dostępne w bibliotece publikacje na temat integracji sensoryczno-motorycznej, lateralizacji, dysleksji, Metody Dobrego Startu, Metody Weroniki Sherborne, kinezjologii edukacyjnej.

 1. WYDAWNICTWA ZWARTE
 1. AMPULSKA, Ewa
  Uczeń z zaburzeniami orientacji przestrzennej // W: Terapia pedagogiczna. T. 1, Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. - Wyd. 2. - Kraków : „Impuls”, 2005. – S. 69-72
  Sygn. 41325/P, 41357/I

 2. AMPULSKA, Ewa
  Uczeń z zaburzeniami orientacji przestrzennej // W: Terapia pedagogiczna. T. 1, Wybrane zagadnienia / red. nauk. Ewa Małgorzata- Kraków : „Impuls”, 2004. – S. 69-72
  Sygn. 40840/I

 3. BOGDANOWICZ, Marta
  Leworęczność u dzieci / Marta Bogdanowicz. - Warszawa : Wydawnictwa SzkolnePedagogiczne, 1989. – S. 80-82 : Zaburzenia motoryki i orientacji u dziecka a nieprawidłowa lateralizacja. – S. 239-256 : Ćwiczenia rozwijające orientację w schemacie ciała i przestrzeni
  Sygn. 33023, 33024

 4. BOGDANOWICZ, Marta
  Leworęczność u dzieci / Marta Bogdanowicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. – S. 73-77 : Zaburzenia motoryki i orientacji u dzieckanieprawidłowa lateralizacja. – S. 226-243 : Ćwiczenia rozwijające orientację w schemacie ciała i przestrzeni
  Sygn. 37069

 5. CHMIELEWSKA, Elżbieta
  Zabawy logopedyczne i nie tylko : poradnik dla nauczycieli i rodziców / Elżbieta Chmielewska. - Kielce : „Mac”, 1995. – S. 48-53 : Zaburzenia orientacji przestrzennej
  Sygn. 37692, 37693

 6. GĄSOWSKA, Teresa
  Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu / Teresa Gąsowska, Zofia Pietrzak-Stępkowska. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. – S. 82-146 : Usprawnianie spostrzegania wzrokowego i orientacji przestrzennej
  Sygn. 37919/P, 37948/P, 43341/P

 7. GŁODKOWSKA, Joanna
  Pomóżmy dzieciom z upośledzeniem umysłowym doświadczać przestrzeni : orientacja przestrzenna w teorii, diagnozie i rozwoju dziecka / Joanna Głodkowska. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Wydaw., 2000
  Sygn. 39620

 8. GÓRECKA, Anna
  Zaburzenia orientacji przestrzennej / Anna Górecka, Dorota Laskowska-Kabała // W: Terapia pedagogiczna. T. 1, Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. - Wyd. 2. - Kraków : „Impuls”, 2005. – S. 63-67
  Sygn. 41325/P, 41357/I

 9. GÓRECKA, Anna
  Zaburzenia orientacji przestrzennej / Anna Górecka, Dorota Laskowska-Kabała // W: Terapia pedagogiczna. T. 1, Wybrane zagadnienia / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek. -Kraków : „Impuls”, 2004. – S. 69-72
  Sygn. 40840/I

 10. GÓRNIEWICZ, Ewa
  Trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci / Ewa Górniewicz. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2000. – S. 124-126 : Usprawnianie orientacji w schemacie ciałaprzestrzeni
  Sygn. 39756

 11. GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA, Edyta
  Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki : przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. - S. 217-222 : Schemat własnego ciała i orientacja przestrzenna
  Sygn. 43387, 43433

 12. GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA, Edyta
  Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki : przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. – S. 217-222 : Schemat własnego ciała i orientacja przestrzenna
  Sygn. 36894, 36913, 37035, 37927, 43319

 13. GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA, Edyta
  Dziecięca matematyka : książka dla rodziców i nauczycieli / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. – S. 13-30 : Orientacja przestrzenna
  Sygn. 38523, 39017, 43388

 14. GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA, Edyta
  Dziecięca matematyka : książka dla rodziców i nauczycieli dzieci z wadą słuchu / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska, Małgorzata Kupisiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. – S. 12-36 : Orientacja przestrzenna
  Sygn. 39353, 40969

 15. GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA, Edyta
  Dziecięca matematyka : metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami w przedszkolu,szkole i w placówkach integracyjnych / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. – S. 7-29 : Orientacja przestrzenna
  Sygn. 39439

 16. GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA, Edyta
  Dziecięca matematyka : program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Warszawa : Wydawnictwa SzkolnePedagogiczne, 1999. – S. 12-16 : Orientacja przestrzenna
  Sygn. A-2116

 17. GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA, Edyta
  Orientacja przestrzenna : kompetencje dzieci, koncepcja kształtowania orientacji przestrzennej / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Czaplewska // W: Rehabilitacja niewidomych i słabowidzących : tendencje współczesne / pod red. Jadwigi Kuczyńskiej-Kwapisz. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1996. – S. 13-34
  Sygn. A-3831
  Publikacja zawiera również inne artykuły na temat orientacji przestrzennej

 18. GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA, Edyta
  Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków : książka dla rodziców, terapeutów i nauczycieli przedszkola / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004. – S. 79-108 : Kształtowanie świadomości własnego „Ja” oraz orientacji przestrzennej
  Sygn. 40641, 40968

 19. GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA, Edyta
  Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Warszawa : Wydawnictwa SzkolnePedagogiczne, 2000. – S. 56-66 : Lepiej poznaję przestrzeń wokół mnie
  Sygn. 39307, 39445

 20. GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA, Edyta
  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole : podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Warszawa : „Edukacja Polska”, cop. 2009. –122-132 : Pomaganie dzieciom w orientowaniu się w przestrzeni i rozmawianiu o niej. Krótkie wprowadzenie oraz propozycje zabaw i sytuacji zadaniowych
  Sygn. 42851

 21. JEGIER, Aneta
  Mądrze się bawię, dobrze się uczę : przygotowanie dzieci niepełnosprawnych ruchowoszkoły. - Gdańsk : „Harmonia”, 2007. – S. 67-81 : Orientacja przestrzenna. – S. 82-87 : Opis funkcjonowania dzieci podczas spotkań poświęconych orientacji przestrzennej
  Sygn. 41861, 41862

 22. KIELAR-TURSKA, Maria
  Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata / Maria Kielar-Turska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. – S. 149-164 : Dziecko wśród rzeczy . -149-153 : Kształtowanie się orientacji w przestrzeni w okresie dzieciństwa. – S. 154-164 : Propozycje zabaw rozwijających orientację w przestrzeni
  Sygn. 35411/P, 35478/P, 35552/P

 23. KULISIEWICZ, Beata
  Witaj, piesku! : dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Beata Kulisiewicz. - Kraków : „Impuls”, 2007. – S. 27-33 : Ćwiczenia kształtujące orientację przestrzenną
  Sygn. 41738, 41739

 24. PSYCHOLOGIA rozwoju człowieka. T. 2 , Charakterystyka okresów życia człowieka /nauk. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. – S. 89-90 : Orientacja w przestrzeni
  Sygn. 38249/II/P

 25. PSYCHOLOGIA rozwoju człowieka. T. 2 , Charakterystyka okresów życia człowieka /nauk. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. – S. 89-90 : Orientacja w przestrzeni
  Sygn. 110Z, 40552/II/P

 26. PSYCHOLOGIA rozwoju człowieka. T. 2 , Charakterystyka okresów życia człowieka /nauk. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała. - Wyd. 3, 1 dodruk. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005. – S. 89-90 : Orientacja w przestrzeni
  Sygn. 41132/II.P, 41133/II/P

 27. PSYCHOLOGIA rozwoju człowieka. T. 2 , Charakterystyka okresów życia człowieka /nauk. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała. - Wyd. 3, 3 dodruk. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2007. – S. 89-90 : Orientacja w przestrzeni
  Sygn. 42516/II/P

 28. TERAPIA pedagogiczna : scenariusze zajęć / pod red. Violetty Florkiewicz. - Wyd. 3. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2006. – S. 109-122 : Zaburzona lateralizacja i orientacja przestrzenna
  Sygn. 41173, 41174

 29. TERAPIA pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. - Wyd. 2. - Kraków : „Impuls”, 2005
  Sygn. 40840/II, 41325/II, 41357/II
  Zawiera liczne propozycje ćwiczeń i scenariuszy, związanych z orientacją przestrzenną

 30. VASTA, Ross
  Psychologia dziecka / Ross Vasta, Marshall M. Haith, Scott A. Miller ; red. nauk. Anna Matczak ; przetł. [z ang.] Małgorzata Babiuch [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa SzkolnePedagogiczne, 1995. – S. 336-338 : Poznawanie otoczenia przestrzennego
  Sygn. 37916/P

II. ARTYKUŁY Z CZASOPISM

31. GELLETA-MAC, Izabela
Dzieci z zespołem Downa / Izabela Gelleta-Mac // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008,5, s. 30-31
Zawiera scenariusz zajęć terapeutycznych „Rytm i muzyka w kształtowaniu schematu ciała i orientacji przestrzennej”

32. GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA, Edyta
Edukacja matematyczna sześciolatków : kształtowanie w umysłach dzieci świadomości schematu własnego ciała i umiejętności orientowania się w przestrzeni / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Aleksandra Urbańska, Ewa Zielińska, Krystyna Dobosz // WychowaniePrzedszkolu.- 1992, nr 2, dod., s. (9)-(16) ; nr 3, dod., s. (17)-(28) ; nr 4, dod., s. (29)-(36)

33. GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA, Edyta
Lepiej poznaję przestrzeń wokół mnie / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 4, dod. „Wspomaganie rozwoju dzieci trzyletnich”, s. 29-35

34. KRZYŻANIAK, Beata
Cykl zajęć utrwalających schemat ciała oraz orientację przestrzenną / Beata Krzyżaniak // Nauczanie Początkowe. – 2006/2007, nr 4, s. 61-71

35. MALINOWSKA, Sylwia
Kinezjologia edukacyjna / Sylwia Malinowska // Życie Szkoły. - 2007, nr 9, s. 42-46
Zawiera konspekt zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (ćwiczenia orientacji przestrzennej, różnicowanie wzrokowe liter b-d)

36. WRÓBLEWSKA, Jolanta
Orientacja dziecka w przestrzeni / Jolanta Wróblewska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 2, s. 10-16

opracowanie : luty 2014 r.