Technologie Informacyjno-Komunikacyjne
(TIK) w nauczaniu

zestawienie tematyczne w wyborze nr 7/2014 za lata 2001-2014
na podstawie zbiorów PBW w Katowicach Filii w Bytomiu
oprac. Bożena Zwierzyńska i Joanna Ambroży

 

W zestawieniu uwzględniono publikacje o tematyce ogólnej i ujęcia przekrojowe, a także konkretne przykłady zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnej w szkole, za wyjątkiem materiałów zgromadzonych w odrębnych zestawieniach bibliograficznych na temat wykorzystania TIK w:

- bibliotece szkolnej (nr 6/2014),

- pedagogice przedszkolnej i nauczaniu początkowym (nr 8/2014),

- nauczaniu języka polskiego (nr 9/2014),

- nauczaniu języków obcych (nr 10/2014),

- nauczaniu matematyki (nr 11/2014).

pdf download icon