Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (TIK)
w pedagogice przedszkolnej i nauczaniu początkowym

zestawienie tematyczne w wyborze nr 8/2014 za lata 2000-2014
na podstawie zbiorów PBW w Katowicach Filii w Bytomiu
oprac. Bożena Zwierzyńska i Joanna Ambroży

pdf download icon