TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE (TIK)
W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO

zestawienie tematyczne w wyborze nr 9/2014 za lata 2002-2014
na podstawie zbiorów PBW w Katowicach Filii w Bytomiu
oprac. Bożena Zwierzyńska i Joanna Ambroży

pdf download icon