Drukuj

ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ CZYTELNICZYCH
UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Zestawienie tematyczne w wyborze nr 2/2016,
na podstawie zbiorów PBW w Katowicach
Filii w Bytomiu
oprac. Joanna Ambroży (książki),
Bożena Zwierzyńska (artykuły z czasopism)

 pdf download icon