PRAWO AUTORSKIE

Zestawienie tematyczne w wyborze nr 4/2008
opracowane na podstawie zbiorów PBW w Katowicach,
Filii w Bytomiu
oprac. Joanna Ambroży

Zasięg chronologiczny:
- książki: 1973 - 2007
- arykuły z czasopism: 2003 - 2007


I. WYDAWNICTWA ZWARTE I ICH FRAGMENTY

 

1. BARTA, Janusz
Dzieło muzyczne i jego twórca w świetle przepisów prawa autorskiego / Janusz Barta ; Międzyuczelniany Instytut Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej. - Warszawa ; Kraków : Państw. Wydaw. Naukowe, nakł. UJ, 1980.
Sygn. 21015

2. BILIŃSKI, Lucjan
Prawo biblioteczne na co dzień / Lucjan Biliński ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich . - Warszawa : Wydaw. SBP, 2006.
Sygn. 41433/P

3. BŁESZYŃSKI, Jan
Tłumaczenie i jego twórca w polskim prawie autorskim / Jan Błeszyński. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1973.
Sygn. 23693

4. BŁESZYŃSKI, Jan
Prawo autorskie i wynalazcze / Jan Błeszyński, Michał Staszków. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1983.
Sygn. 25463

5. CZAJKOWSKA-DĄBROWSKA, Monika
Rozpowszechnianie utworów przez radio / Monika Czajkowska-Dąbrowska . - Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1981.
Sygn. 23404

6. HOWORKA, Bolesław
Prawo autorskie w działalności bibliotekarskiej / Bolesław Howorka ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich . - Warszawa : Wydaw. SBP, 1997.
Sygn. 39007/P

7. JANISZEWSKA, Kamila
Elektroniczne dostarczanie dokumentów : nowy kierunek współczesnego bibliotekarstwa / Kamila Janiszewska . - Warszawa : Wydaw. SBP, 2003.
Sygn. 40802/P

8. KARPOWICZ, Andrzej
Autor - wydawca : poradnik prawa autorskiego Andrzeja Karpowicza / Andrzej Karpowicz. - Stan prawny na dzień 1 lipca 1987 r. - 1 rzut. - Warszawa : Wydaw. Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, 1987.
Sygn. 31617

9. KONWENCJE
Konwencje międzynarodowe w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych / [Jan Błeszyński i in.] . - Kraków, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. -
Sygn. 17045

10. LESSIG, Lawrence
Wolna kultura / Lawrence Lessig ; wstęp Edwin Bendyk. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005. Na okł. podtyt.: W jaki sposób wielkie media wykorzystują technologię i prawo, aby blokować kulturę i kontrolować kreatywność.
Sygn. 40898

11. OCHRONA
Ochrona praw autorskich : orzecznictwo - plagiat muzyczny - droit moral : konkursy o stworzenie dzieła / Międzyuczelniany Instytut Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej. - Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978.
Sygn. 18218

12. PRACE
Prace z prawa autorskiego / [Grzegarz Ćmikiewicz et al.]. - Warszawa ; Kraków : Państw. Wydaw. Naukowe, 1980.
Sygn. 21408

13. PROBLEMY
Problemy współczesnego edytorstwa w szkole wyższej: materiały konferencyjne Bytom, 18 czerwca 2004 / [Joanna Hetman et al.] ; Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach . - Bytom : WSEiA, 2005.
Sygn. A-3281

14. SERDA, Jerzy
Umowa wydawnicza : pojęcie - funkcja - struktura / Jerzy Serda . - Kraków : UJ, 1980.
Sygn. 20554

15. TRAPLE, Elżbieta
Dzieło zależne jako przedmiot prawa autorskiego / Elżbieta Traple. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1979.
Sygn. 19658

16. ZENDEROWSKI, Radosław
Praca magisterska : jak pisać i obronić? : wskazówki metodologiczne / Radosław Zenderowski . - Warszawa : "CeDeWu", [2004?]. - Zawiera: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku.
Sygn. 40633/P