30-lecie Samorządu Terytorialnego

zestawienie bibliograficzne w wyborze
na podstawie zbiorów PBW w Katowicach Filii w Bytomiu

Książki:

  1. ABC samorządu terytorialnego / pod red. Agnieszki Korzeniowskiej ; [poszczeg. cz. oprac.] Maria Karlikowska [et al.]. - Bydgoszcz : Branta" ; Łódź : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, 2004. 
   Sygn. 43733

  2. AGOPSZOWICZ, Antoni
   Zarys prawa samorządu terytorialnego / Antoni Agopszowicz. - Wyd. 2 zaktualizowane i popr.. - Katowice : Wydaw. UŚ, 1994. 
   Sygn. 37270

  3. BARAŃSKI, Marek Janusz
   Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne / Marek Barański [et al.] ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie. - Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2007. 
   Sygn.: 42237

  4. DZIAŁALNOŚĆ Sejmiku Samorządowego Województwa Katowickiego I Kadencji / red. Magdalena Kubista ; wprowadzenie Józef Buszman. - Katowice : SSWK, 1994. 
   Sygn. A-1648/ŚL

  5. DZIAŁALNOŚĆ Sejmiku Samorządowego Województwa Katowickiego II Kadencji / [red. Magdalena Kubista-Wróbel]. - Katowice : SSWK, 1998
   Sygn. 39203, 39204

  6. KARCZ, Eugenia
   Teoria i praktyka zarządzania oświatą i szkołą / Eugenia Karcz ; Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. - Opole : Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, 2010
   Sygn. 42954

  7. MINISTERSTWO Edukacji Narodowej do samorządu terytorialnego / [oprac. Stanisław Prażmowski]. - Warszawa : MEN, 2001
   Sygn. A-2530

  8. MONITOROWANIE narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym / [red. Janusz Sierosławski, Bogusława Bukowska, Piotr Jabłoński]. - Warszawa : Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, 2007
   Sygn. A-3582, A-3583, A-3584, A-3585, 44596, 44597

  9. PIASECKI, Andrzej K.
   Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne / Andrzej K. Piasecki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
   Sygn. 44696

  10. PIEKAREWICZ, Iga
   Prawo samorządowe z komentarzem oraz wyborem ustaw szczegółowych / Iga Piekarewicz, Tomasz Sierzputowski. – Stan prawny na 1 sierpnia 2010 r.. - Warszawa : Infor Ekspert, cop. 2010
   Sygn. 44689

  11. SAMORZĄDOWA polityka społeczna : praca zbiorowa / pod red. Aldony Frączkiewicz-Wronki ; [Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej]. - Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2002
   Sygn. 40185

  12. SPOŁECZEŃSTWO, państwo, władza / pod red. Marka Żmigrodzkiego i Marka Chmaja. - Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 1995
   Sygn. 38021

  13. SZANSE i zagrożenia rozwoju samorządu terytorialnego / [red. Magdalena Kubista] ; Sejmik  Samorządowy Woj.Katowickiego ; Akademia Ekonomiczna w Katowicach ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach. - Katowice : SSWK : AE : PTE, 1994
   Sygn. A-1649, 39200, 39201

  14. ŚLIWERSKI, Bogusław
   Rada szkoły, Rada oświatowa : przewodnik dla samorządowych władz oświatowych, dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów / Bogusław Śliwerski. - Kraków : "Impuls", 2002
   Sygn. 40133, 43553

  15. USTAWA z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego oraz przepisy wykonawcze. – Stan prawny na dzień 30 sierpnia 1984 r.
   Sygn. 28452

  16. ZBIÓR publikacji naukowych. Cz. 4 / pod red. Czesława Martysza ; Wyższa Szkoła Administracji. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2008
   Sygn. A-4688/I

Artykuły z czasopism:

 

 1. CZERKAWSKA, Agnieszka
  Wyzwania dla władz samorządowych w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych / Agnieszka Czerkawska // Świat Problemów. - 2012, nr 10, s. 7-11

 2. DĄBROWSKA, Joanna
  Gminy pytają, PARPA odpowiada / Joanna Dąbrowska // Świat Problemów. - 2011, nr 3, dod. "W samorządach", s. I-V

 3. DĄBROWSKA, Joanna
  Gminy pytają, PARPA odpowiada / Joanna Dąbrowska // Świat Problemów. - 2011, nr 11, dod. "W samorządach", s. I-IV

 4. DĄBROWSKA, Joanna
  Gminy pytają, PARPA odpowiada / Joanna Dąbrowska // Świat Problemów. - 2012, nr 1, s. 38-41

 5. DĄBROWSKA, Joanna
  Gminy pytają, PARPA odpowiada / Joanna Dąbrowska // Świat Problemów. - 2012, nr 1, s. 38-41

 6. DĄBROWSKA, Joanna
  Dylematy w pracy gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych / Joanna Dąbrowska // Świat Problemów. - 2012, nr 12, s. 15-20

 7. DĄBROWSKA, Kama
  Przekazywanie środków publicznych podmiotom prowadzącym działalność leczniczą przez jednostki samorządu terytorialnego/ Kama Dąbrowska // Świat Problemów. - 2011, nr 10

 8. DOBRY
  Dobry samorząd potęgą jest - i basta! // Nowe W Szkole. - 2004, nr 6

 9. GRZELAK, Grzegorz
  Wokół idei samorządu regionalnego Pomorza / Grzegorz Grzelak // Studia Socjologiczne. - 2010, nr 3, s. 203-220

 10. HERBST, Mikołaj
  Przestrzenne nierówności oferty edukacyjnej w zdecentralizowanym systemie oświaty. Przypadek Polski / Mikołaj Herbst,Anna Wojciuk // Edukacja. - 2014, nr 1, s. 34-52

 11. HERCZYŃSKI, Jan
  Ocena efektywności podziału subwencji oświatowej dla gmin / Jan Herczyński, Joanna Siwińska-Gorzelak // Edukacja. -2016, nr 2, s. 47-66

 12. JAROSZ, Ewa
  Obraz gmin po nowelizacji : przeciwdziałanie przemocy w rodzinie a sytuacja dzieci / Ewa Jarosz // Niebieska Linia. -2011, nr 6, s. 1-4

 13. KAMIŃSKA, Krystyna
  Samorządy wobec edukacji sześciolatków / Krystyna Kamińska // Wychowanie W Przedszkolu. - 2004, nr 6, s.3-8

 14. KIDAWA, Michał
  Szacowanie liczby narkomanów na poziomie lokalnym / Michał Kidawa // Świat Problemów. - 2012, nr 10, s. 43-47

 15. KIJONKA, Tadeusz
  Setka! / Tadeusz Kijonka // Śląsk. - 2004, nr 2, s.4-5

 16. KIJONKA, Tadeusz
  Co miesiąc - od 150 miesięcy / Tadeusz Kijonka // Śląsk. - 2008, nr 4, s. 5

 17. KOPAŃSKA, Agnieszka
  Radni wobec decentralizacji oświaty / Agnieszka Kopańska, Grażyna Bukowska // Edukacja. - 2016, nr 4, s. 61-77

 18. KRAJEWSKA, Beata
  Samorządowe rady oświatowe : niewykorzystana szansa uspołecznienia oświaty / Beata Krajewska // Nowa Szkoła. - 2013,nr 6, s. 23-27

 19. KRAJEWSKA, Beata
  Samorządowe rady oświatowe : niewykorzystana szansa uspołecznienia oświaty / Beata Krajewska // Nowa Szkoła. - 2013,nr 6, s. 23-27

 20. LIZIS-MŁODOŻENIEC, Marta
  Dialog motywujący w pracy gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych / Marta Lizis-Młodożeniec // Świat Problemów. - 2013, nr 9, s. 16-21

 21. ŁUKOWSKA, Katarzyna
  Ostatnia deska ratunku - twarde argumenty / Katarzyna Łukowska // Świat Problemów. - 2011, nr 10, s. 9-12

 22. MALCZEWSKI, Artur
  Wdrażanie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na poziomie lokalnym / Artur Malczewski // Świat Problemów. - 2011, nr 10, s. 21-26

 23. MALCZEWSKI, Artur
  Ewaluacja a monitoring / Artur Malczewski // Świat Problemów. - 2012, nr 12, s. 41-44

 24. MALCZEWSKI, Artur
  Przeciwdziałanie narkomanii na poziomie lokalnym : osiągnięcia i wyzwania / Artur Malczewski // Remedium . - 2016, nr 9, s. 24-25

 25. MALCZEWSKI, Artur
  Przeciwdziałanie narkomanii na poziomie lokalnym / Artur Malczewski // Serwis Informacyjny Uzależnienia. - 2017, nr 3, s. 44-48

 26. MALCZEWSKI, Artur
  Jednostki samorządu terytorialnego a "dopalacze" i narkotyki / Artur Malczewski // Remedium. - 2016, nr 7/8, s. 42-43

 27. MALCZEWSKI, Artur
  Działania dużych miast w przeciwdziałaniu narkomanii w 2013. Cz. 1  / Artur Malczewski, Anna Misiurek // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2014, nr 4, s. 44-48

 28. MICHALSKA, Katarzyna
  Jak w gminach przeciwdziałać przemocy w rodzinie? / Katarzyna Michalska // Świat Problemów. - 2011, nr 3, dod. "W samorządach", s. V-VIII
 29. OKULICZ-KOZARYN, Katarzyna
  Przygotowanie do pisania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych / Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Danuta Wiech // Świat Problemów. - 2011, nr 10, s. 5-8

 30. OKULICZ-KOZARYN, Katarzyna
  Europejski program podnoszenia kompetencji  decydentów  w zakresie profilaktyki używania substancji psychoaktywnych(EUPC) / Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Piotr Sędek // Serwis Informacyjny Uzależnienia. - 2019, nr 2, s. 13-17

 31. PAWELSKI, Leszek
  Organ prowadzący a samodzielność dyrektora / Leszek Pawelski // Nowe W Szkole. - 2004, nr 3, dod. "Kierowanie szkołą", s.(1)--(3)

 32. PAWLAK, Robert
  Krakowski bon oświatowy : studium empiryczne / Robert Pawlak // Kultura i Edukacja. - 2012, nr 2, s. 126-150

 33. PIETRZAK, Sławomir
  Tworzenie lokalnej strategii przeciwdziałania narkomanii : projekt szkoleniowy / Sławomir Pietrzak // Serwis Informacyjny Uzależnienia. - 2018, nr 1, s. 31-34

 34. PRAWO dla każdego : ustawy: oświatowa, nauczycielska, związkowe / Redakcja "Głosu Nauczycielskiego". - Warszawa : Red. "Głosu Nauczycielskiego", 1992

 35. PRAŻMOWSKI, Stanisław
  Założenia ogólne samorządowej polityki oświatowej  / Stanisław Prażmowski // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 7, s. 29-30

 36. PRUSINOWSKA-MAREK, Alina
  Zasady powoływania i funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych / Alina Prusinowska-Marek // Świat Problemów. - 2011, nr 2 , s. 14-17

 37. PRZYBYLSKA, Anna
  Wzory komunikowania w Internecie między samorządem a mieszkańcami / Anna Przybylska // Studia Socjologiczne. - 2007,nr 3, s. 85-114

 38. PULCYN, Tadeusz
  Kwestia nowych produktów / Tadeusz Pulcyn // Świat Problemów. - 2011, nr 10, s. 13-15

 39. RAWŁUSZKO, Marta
  Polityki równości płci - możliwości i ograniczenia rozwoju na poziomie samorządowym / Marta Rawłuszko // Studia Socjologiczne. - 2014, nr 4, s. 185-208

 40. STRUZIK, Marta
  Wskaźniki stosowane w monitorowaniu zjawiska narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym  / Marta Struzik // Świat Problemów. - 2012, nr 7, s. 31-34

 41. STRUZIK, Marta
  Raport z monitorowania problemu narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym - struktura i zasady sporządzania  /Marta Struzik // Świat Problemów. - 2012, nr 11, s. 35-38

 42. STRUZIK, Marta
  Badania jakościowe stosowane w monitorowaniu zjawiska narkomanii na poziomie lokalnym / Marta Struzik // Świat Problemów. - 2012, nr 9, s. 22-24

 43. SZCZUKIEWICZ, Piotr
  Percepcja zmiany życiowej w procesie zdrowienia z uzależnienia / Piotr Szczukiewicz // Świat Problemów. - 2012, nr 12, s. 21-25

 44. SZUMIGALSKA, Maria
  Kilka uwag o realizacji zadań pomocy społecznej w gminie, powiecie i województwie / Maria Szumigalska // Praca Socjalna. - 2006, nr 3, s. 45-65

 45. WIECH, Danuta
  Z nową energią w nowy rok / Danuta Wiech // Świat Problemów. - 2011, nr 10, dod. "W samorządach", IV-VI

 46. WIECH, Danuta
  Z nową energią w nowy rok / Danuta Wiech // Świat Problemów. - 2011, nr 10, dod. "W samorządach", IV-VI

 47. WOJEWÓDZKA, Barbara
  Leczenie patologicznych hazardzistów za granicą / Barbara Wojewódzka // Świat Problemów. - 2012, nr 12, s. 29-33

 48. WOŹNIAK, Krzysztof
  Istota badań społecznych w samorządzie terytorialnym w Polsce / Krzysztof Woźniak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. -2019, 4, 40-60 s.

 49. ZAKRZEWSKI, Tomasz
  Współpraca z mediami na poziomie lokalnym jako narzędzie edukacji publicznej. Cz. 1 / Tomasz Zakrzewski // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 2, s. 40-43

 50. ZAKRZEWSKI, Tomasz
  Współpraca z mediami na poziomie lokalnym jako narzędzie edukacji publicznej. Cz. 2 / Tomasz Zakrzewski // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 3, s. 39-42

 51. ZIN-SĘDEK, Marta
  Ile gminy wydają na profilaktykę dzieci i młodzieży? / Marta Zin-Sędek // Świat Problemów. - 2012, nr 6, s. 9-12

 52. ZIN-SĘDEK, Marta
  Ile gminy wydają na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu?  / Marta Zin-Sędek // Świat Problemów. - 2012, nr 11, s. 20-23

 53. ZIN-SĘDEK, Marta
  Jak samorządy wydawały pieniądze na gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych? / Marta Zin-Sędek // Świat Problemów. - 2011, nr 10, s. 16-20

 54. ZIN-SĘDEK, Marta
  Działania podejmowane przez samorządy gminne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dane z ankiet PARPA G1/ Marta Zin-Sędek // Świat Problemów. - 2012, nr 9, s. 41-47

 55. ZIN-SĘDEK, Marta
  Działania podejmowane przez samorządy gminne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dane z ankiet PARPA G1/ Marta Zin-Sędek // Świat Problemów. - 2012, nr 9, s. 41-47

Czasopisma:

 

 1. EGZAMINY w Naszych Szkołach : kwartalnik dla samorządów / [Centralna Komisja Egzaminacyjna ; red. nacz. Jan Kropiwnicki]. - Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2008-Kwart.
  Pismo przeznaczone dla merytorycznych przedstawicieli organów prowadzących licea, szkoły zawodowe i gimnazja oraz samorządów miast. Zawiera informacje dotyczące egzaminów zewnętrznych i znaczeniu ich wyników, daje wskazówki, jak skutecznie wpływać na kształcenie, wykorzystując wyniki egzaminu.

 2. NASZA Gazeta : miesięcznik regionalny : Katowice - Opole - Cieszyn / red. nacz. Piotr Muskała. - Katowice : Komisja Wydawnicza Zarządu Związku Górnośląskiego, 1992—Mies.

 3. SEJMIK Samorządowy / red. nacz. Stanisław J. Boczar. - Katowice : Sejmik Samorządowy Województwa Katowickiego, 1992-Mies.

 4. ŚLĄSK : miesięcznik społeczno - kulturalny / red. nacz. Tadeusz Kijonka. - Katowice : Górnośląskie Towarzystwo Literackie, 1995 -Mies.

 5. ŻYCIE Bytomskie : ukazuje się w Bytomiu i Radzionkowie / red. nacz. Marcin Hałaś. - Bytom : Bytomska Spółdzielnia Pracy dziennikarzy, 1957-Tyg.

Strony internetowe: