Header Image

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu ułatwienia Państwu przeglądania witryny.

Można zablokować zapisywanie cookies w ustawieniach przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

Serwis WWW Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach filia w Bytomiu wykorzystuje cookies do zapamiętania sesji użytkownika.

Dodatkowo serwis korzysta z narzędzi do zbierania danych statystycznych na temat odwiedzin użytkowników w serwisie (Google Analytics oraz STAT4U) oraz z komponentu Facebook. Narzędzia te posiadają własne regulaminy dotyczące prywatności użytkowników na swoich stronach.

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na umieszczanie plików cookies na swoim urządzeniu, może skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej, jednak wtedy niektóre funkcje serwisu mogą działać niewłaściwie.

Informację o tym jak włączyć blokowanie ciasteczek można znaleźć w sekcji pomoc w menu przeglądarki internetowej. Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są także na poniższych stronach:


BEZROBOCIE

Zestawienie bibliograficzne
opracowane na podstawie zbiorów PBW w Katowicach,
Filii w Bytomiu
oprac. Wioleta Podolak

Zasięg chronologiczny:
- książki: 1994 – 2007
- artykuły z czasopism: 1995 - 2007I. WYDAWNICTWA ZWARTE I ICH FRAGMENTY

1. EDUKACJA wobec współczesnego rynku pracy / pod red. Barbary Juraś-Krawczyk. - Łódź: Wydaw. WSHE, 2002
Sygn. A-3356, A-3357, A-3358

2. ELEMENTARNE pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej / red. nauk. Danuta Lalak i Tadeusz Pilch. - Warszawa : " AK", 1999. - S. 33-35
Sygn. 39105/P, 39325/P, 41028/P

3. ENCYKLOPEDIA pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / [red. naukowy i przewodn. komitetu redakcyjnego Tadeusz Pilch ; aut. Krystyna Ablewicz i in.]. - Warszawa : "Żak", 2003. - S. 351-357
Sygn. 40356/I/P

4. ENCYKLOPEDIA psychologii / pod red. Włodzimierza Szewczuka. - Warszawa: "Innowacja" : Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna, 1998. - S. 40-42
Sygn. 38983/P

5. ENCYKLOPEDIA socjologii. T. 1, A-J / kom. red. Zbigniew Bokszański [et al.] ; [red. nauk. Andrzej Kojder et al.]. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 1998. - S. 64-67
Sygn. 39640/I/P

6. FRĄCKIEWICZ, Lucyna
Polityka społeczna : zarys wykładu / Lucyna Fr ąckiewicz. - Katowice : "Śląsk", 1998. - S. 165-185
Sygn. 39235, 41689

7. JAK nie zostać bezrobotnym: materiał informacyjny dla uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych / Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej. - Warszawa : Agencja "Profile", 1994
Sygn. A-1538

8. KORNACKA-SKWARA, Elżbieta
Psychologiczna analiza systemów rodzinnych mężczyzn bezrobotnych / Elżbieta Kornacka–Skwara ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. - Częstochowa : Wydaw. WSP, 2004
Sygn. 40813

9. LEKSYKON polityki społecznej / red. naukowy Barbara Rysz - Kowalczyk ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2001. - S. 20-22
Sygn. 39987/P

10. MARYNOWICZ - HETKA, Ewa
Pedagogika społeczna : podręcznik akademicki. [T.] 1 / Ewa Marynowicz-Hetka. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006. - S. 330-335
Sygn. 41535/I, 41536/I

11. NOWACKI, Tadeusz Wacław
Leksykon pedagogiki pracy / Tadeusz Wacław Nowacki. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 2004. - S. 25-26
Sygn. 40830/P

12. OLECHNICKI, Krzysztof
Słownik socjologiczny / Krzysztof Olechnicki, Paweł Załęcki. - Toruń: "Graffiti BC", 1997. - S. 29
Sygn. 38649/P

13. PEDAGOGIKA społeczna : człowiek w zmieniającym się świecie / pod red. Tadeusza Pilcha i Ireny Lepalczyk. - Wyd. 2 rozsz. i popr. . - Warszawa : "Żak",1995. - S. 367-387
Sygn. 37793, 37794, 38289, 38430

14. POLITYKA społeczna : podręcznik akademicki / pod red. Grażyny Firlit-Fesnak i Małgorzaty Szylko-Skoczny. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2007. - S. 217-232
Sygn. 41899

15. SILLAMY, Norbert
Słownik psychologii / Norbert Sillamy ; przeł. z fr. Krzysztof Jarosz. - Katowice : "Książnica", 1995. - S. 32
Sygn. 37276/P

16. ŚWIĘTOCHOWSKA, Urszula
Patologie cywilizacji współczesnej / Urszula Świętochowska. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 1997
Sygn. 38753

17. WIATROWSKI, Zygmunt
Podstawy pedagogiki pracy / Zygmunt Wiatrowski. - Wyd. 4 zm. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2005. - S. 331-354
Sygn. 41369II. ARTYKUŁY Z WYDAWNICTW CIĄGŁYCH

 

18. AFELTOWICZ, Łukasz
Czy technika pozbawia nas pracy? : bezrobocie technologiczne w perspektywie teorii aktora - sieci / Łukasz Afeltowicz // STUDIA SOCJOLOGICZNE. - 2007, nr 1, s. 107-126

19. BARSZCZ, Iwona
Wobec problemów bezrobocia: wspólne działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wojewódzkiego Urzędu Pracy Filia w Radomiu na rzecz aktywizacji długotrwale bezrobotnych / Iwona Barszcz, Małgorzata Gębska // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. - 2002, nr 2, s. 140-146

20. BEDNARCZYK, Henryk
Analiza dobrych praktyk - Gminnych Centrów Informacji / Henryk Bednarczyk, Tomasz Kupidura, Mirosław Żurek // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. - 2005, nr 4, s. 95-103

21. BONIM, Michał
Trudni do zatrudnienia: dlaczego w Polsce nie zmniejsza się bezrobocie? / z Michałem Bonim, ekspertem rynku pracy rozmawia Anna Mateja // TYGODNIK POWSZECHNY. - 2005, nr 14, s. 5

22. CREPON, Bruno
Doradztwo dla bezrobotnych : czy skraca czas pozostawania bez pracy i powrotu do stanu bezrobocia? / Bruno Crepon, Muriel Dejemeppe, Marc Gurgand ; tł. Karolina Maleńczak // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. - 2007, nr 1, s. 79-83

23. CZESŁA, Alfred
Postawy i oczekiwania długotrwale bezrobotnych / Alfred Czesła // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. - 2000, nr 4, s. 90-97

24. CZUMA, Iwona
Bezrobocie a patologia społeczna / Iwona Czuma, Renata Walczak // PROBLEMY ALKOHOLIZMU. - 2000, nr 1, s. 11-12

25. DOMINIK, Iwona
Z gniewu, z nudów, z bezsenności / Iwona Dominik // POLITYKA. - 2003, nr 11, s. 88-90

26. DYLUS, Aniela
Kościół wobec bezrobocia: czy i jak „pocieszać”? / Aniela Dylus // ZNAK. - 2000, nr 2, s. 4-11

27. DZIELNICKA, Ewa
Psychologiczne i społeczne konsekwencje bezrobocia / Ewa Dzielnicka, Joanna Sobiecka // EDUKACJA DOROSŁYCH. - 2002, nr 2-3, s. 189-204

28. FILIPCZYK, Jolanta
Percepcja pogorszenia własnej sytuacji życiowej a progi bezradności osób pozostających bez pracy / Jolanta Filipczyk // CHOWANNA. - 2004, t. 2, s. 76-98

29. GIETKA, Edyta
Dwuleworęczni / Edyta Gietka // POLITYKA. - 2007, nr 48, s. 42-44, 46

30. GIETKA, Edyta
Nierynkowi : bezrobotni po czterdziestce / Edyta Gietka // POLITYKA. - 2006, nr 25, s. 88-90, 92

31. GRANIEWSKA, Danuta
Rodzina a bezrobocie: sytuacja w Polsce / Danuta Graniewska // PROBLEMY RODZINY. - 2001, nr 3, s. 9-17

32. GRZESZAK, Adam
Drugie danie co trzeci dzień : z czego żyją bezrobotni? / Adam Grzeszak, Jan Dziadul ; współpraca Joanna Hofmann // POLITYKA. - 2002, nr 7, s. 58-60

33. HAUSNER, Jerzy
Za nami tylko ściana: prof. Jerzy Hausner, minister pracy i polityki społecznej / rozm. Janina Paradowska // POLITYKA. - 2002, nr 3, s. 28-29

34. KAWULA, Stanisław
Pedagogika społeczna w koncepcji społeczeństwa ryzyka / Stanisław Kawula // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. - 2004, nr 3, s. 22-31

35. KORNACKA-SKWARA, Elżbieta
Wartości preferowane przez bezrobotnych ojców dorastających dzieci / Elżbieta Kornacka-Skwara // MAŁŻEŃSTWO I RODZINA. - 2004, nr 4, s. 27-31

36. KOWALSKA, Grażyna
Bezrobocie polskich rodzin i jego konsekwencje / Grażyna Kowalska // EDUKACJA. - 2006, nr 2, s. 20-27

37. KOZŁOWSKI, Paweł
Bezrobocie i wymuszony indywidualizm / Paweł Kozłowski // NOWA SZKOŁA. - 1999, nr 6, s. 53-55

38. KOZŁOWSKI, Paweł
Bezrobocie w Polsce / Paweł Kozłowski // NOWA SZKOŁA. - 2001, nr 8, s. 53-54

39. KOZŁOWSKI, Paweł
Zatrudnieni – bezrobotni – wykluczeni / NOWA SZKOŁA. - 2001, nr 9, s. 55-56

40. KRAWCZONEK, Magdalena
Bezrobocie: problem współczesnego człowieka / Magdalena Krawczonek // PROBLEMY ALKOHOLIZMU. - 2004, nr 3/4, s. 5-6

41. KRAWCZONEK, Magdalena
Bezrobocie: problem współczesności / Magdalena Krawczonek // DYREKTOR SZKOŁY. - 2005, nr 4, s. 53-56

42. KRUK, Anna
Rezultaty badań sposobów poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne / Anna Kruk // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. - 2003, nr 2, s. 56-60

43. MARKIEWICZ, Wojciech
Etat pozorowany: robić, nie robić, potargować warto / Wojciech Markiewicz // POLITYKA. - 2001, nr 44, s. 20-22

44. MARZEC, Helena
Sytuacja dziecka w rodzinie bezrobotnej / Helena Marzec // PROBLEMY RODZINY. - 1999, nr 4, s. 30-34

45. MAŚLANKA, Wacław
Organizacje pozarządowe wspierające rozwój rodziny bezrobotnej / Wacław Maślanka // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. - 2004, nr 1, s. 57-67

46. MATYJAS, Bożena
Dzieciństwo w rodzinach bezrobotnych w środowisku małego miasta / Bożena Matyjas // EDUKACJA. - 2003, nr 2, s. 39-50

47. MATYJAS, Bożena
Dzieciństwo w rodzinie bezrobotnych w środowisku małego miasta / Bożena Matyjas. - Kielce, 2003. - Rec. Wiesława Kowalska // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2004, nr 1/2, s. 41-42

48. MIŁOSZEWSKA, Ewa
Producenci bezrobotnych / Ewa Miłoszewska // GŁOS NAUCZYCIELSKI. - 2002, nr 33, s. 6

49. MOCZYDŁOWSKA, Joanna
Aktywizacja zawodowa bezrobotnej młodzieży / Joanna Moczydłowska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2001, nr 3, s. 23

50. MOCZYDŁOWSKA, Joanna
Program aktywizacji zawodowej młodzieży / Joanna Moczydłowska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO–WYCHOWAWCZE. - 2002, nr 2, s. 50-52

51. MONITORING rynku pracy // ŻYCIE BYTOMSKIE. - 2003, nr 46, dod. "Puls miasta"
Wyniki badań monitoringowych bytomskiego rynku pracy przeprowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy w 2 kwartale 2003 r.

52. MOSIEK, Piotr
Edukacyjny wymiar wsparcia społecznego rodzin bezrobotnych / Piotr Mosiek // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2002, nr 4, s. 54-55

53. MOSIEK, Piotr
Rodzina wobec bezrobocia / Piotr Mosiek // CHOWANNA. - 2001, nr 2, s. 35-45

54. MOSIEK, Piotr
Typy osobowościowe bezrobotnego: jednostkowy i rodzinny wymiar jego egzystencji / Piotr Mosiek // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. -2001, nr 4, s. 166-125

55. NIEZGODA, Agnieszka
W kosmos na truskawki: jak sobie radzą w najbardziej bezrobotnym powiecie w Polsce / Agnieszka Niezgoda // POLITYKA. - 2002, nr 14, s. 76-78

56. NOWAK , Tomasz
Bez pracy, bez nadziei: bezrobocie w Bytomiu sięga już 18 procent / Tomasz Nowak // ŻYCIE BYTOMSKIE. - 2001, nr 7, s. 9

57. NOWAK , Tomasz
Bytom: stan po zapaści / Tomasz Nowak // L SK ś Ś Ą . - 2003, nr 11, s. 8-10

58. PIETKIEWICZ, Barbara
Siostry niszczycielki / Barbara Pietkiewicz ; rys. Mirosław Gryń // POLITYKA. - 2006, nr 2, s. 78-81

59. PODGÓRNY, Marek
Strategie zachowań bezrobotnych: wymiar edukacyjny / Marek Podgórny. - Wrocław, 2000. - Rec. Arkadiusz Karwacki // KULTURA I EDUKACJA. - 2003, nr 3/4, s. 163-168

60. PODGÓRSKA, Joanna
Nie robim, bo się narobim / Joanna Podgórska ; współpraca Marcin Dubiniec // POLITYKA. - 2004, nr 19, s. 3-6, 8, 10

61. POROŻYŃSKI, Henryk
Aspiracje zawodowe bezrobotnych absolwentów po wejściu Polski do Unii Europejskiej / Henryk Porożyński // EDUKACJA. - 2005, nr 2, s. 20-26

62. PRAWO do zasiłku // GŁOS NAUCZYCIELSKI. - 2003, nr 23, dod. "Bliżej prawa", s. (V)-(VI)

63. RATAJCZAK, Helena
Bezrobocie: zestawienie bibliograficzne / Helena Ratajczak // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2004, nr 9, s. 36-38

64. RYBIŃSKI, Krzysztof
Prywatna inicjatywa zamiast robót publicznych: w Holandii i Irlandii wiedzą, jak walczyć z bezrobociem / Krzysztof Rybiński // POLITYKA. - 2001, nr 31, s. 59-60

65. RYMARZ, Tadeusz
Psychospołeczne aspekty funkcjonowania rodzin z problemem bezrobocia / Tadeusz Rymarz // PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA. - 1999, nr 1, s. 34-40

66. SIKORSKA, Alina
Bezrobocie na obszarach wiejskich / Alina Sikorska // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. - 2000, nr 2, s. 74-80

67. SOCHA, Ryszarda
Choroba wolnych rąk / Ryszarda Socha // POLITYKA. - 2003, nr 26, s. 32-34

68. SOCHA, Ryszarda
Pracy trzeba niestety szukać tam, gdzie ona jest / Ryszarda Socha // POLITYKA. - 2002, nr 4, s. 55-57

69. SOLSKA, Joanna
Grunt to rodzina: wątpliwe przywileje / Joanna Solska // POLITYKA. - 2006, nr 21, s. 46, 48

70. SOLSKA, Joanna
Plus minus bezrobotny / Joanna Solska // POLITYKA. - 2003, nr 47, s. 46-48

71. STRUŻYNA, Krystyna
Mnożyć, nie dzielić / Krystyna Strużyna // GŁOS NAUCZYCIELSKI. - 2002, nr 15, s. 1

72. SZELEWICKA, Anna
Sytuacja rodzin bezrobotnych w środowisku wiejskim / Anna Szelewicka // EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH. - 2000, nr 4, s. 98-109

73. ŚLEBARSKA, Katarzyna
Rola teorii atrybucji w poznaniu procesów zaradczych człowieka bezrobotnego / Katarzyna Ślebarska // CHOWANNA. - 2004, t. 2, s. 54-62

74. TARKOWSKA, Elżbieta
Bieda nie wybiera / z prof. Elżbietą Tarkowską , socjologiem, rozmawia Anna Mateja // TYGODNIK POWSZECHNY. - 2002, nr 42, s. 3

75. TREPKA-STAROSTA, Justyna
Wpływ niedostatku materialnego na funkcjonowanie rodziny w świetle uznawanych wartości osób dotkniętych bezrobociem / Justyna Trepka-Starosta, Agnieszka Roszkowska // CHOWANNA. - 2001, nr 2, s. 19-34

76. TRZECIAK , Włodzimierz
Wybrane problemy bezrobocia młodzieży wiejskiej / Włodzimierz Trzeciak // EDUKACJA DOROSŁYCH. - 1998, nr 1997, s. 66-71

77. TURSKA, Elżbieta
Poczucie kontroli a zmiana czasu realizacji planów życiowych osób bezrobotnych / Elżbieta Turska // CHOWANNA. - 2004, t. 2, s. 63-75

78. TURSKA, Elżbieta
Regulacyjna rola planów życiowych w sytuacji pozostawania bez pracy / Elżbieta Turska // BYTOMSKIE ZESZYTY PEDAGOGICZNE. - 2000, nr 1, s. 49-60

79. TYSZKA, Zbigniew
Społeczno-gospodarcze oraz socjologiczne determinanty bezrobocia w Polsce i jego skutki rodzinne / Zbigniew Tyszka // PROBLEMY RODZINY. - 1995, nr 1, s. 13-18

80. WALCZAK, Renata
Bezrobocie a zmiany osobowości / Renata Walczak // PROBLEMY ALKOHOLIZMU. - 1998, nr 3, s. 16-17

81. WILCZYŃSKA-KWIATEK, Agnieszka
Rynek pracy i rynek pomocy / Agnieszka Wilczyńska - Kwiatek // CHOWANNA. - 2004, t. 2, s. 42-53

82. WRABEC, Paweł
Potrzebni od zaraz / Paweł Wrabec // POLITYKA. - 2005, nr 41, s. 40-42

83. WUJEC, Paweł
Płać pracą / Paweł Wujec // POLITYKA. - 2005, nr 45, s. 48-50

84. ZARĘBSKA, Agnieszka
Formy bezrobocia zależne od jego przyczyn / Agnieszka Zarębska // NOWA EDUKACJA ZAWODOWA. - 2005, nr 4, s. 18-21

85. ZARĘBSKA, Agnieszka
Popyt i podaż na rynku pracy a rzeczywistość / Agnieszka Zarębska // NOWA EDUKACJA ZAWODOWA. - 2005, nr 5, s. 17-20

86. ŻYWIEC-DĄBROWSKA, Elżbieta
Absolwenci na rynku pracy / Elżbieta Żywiec-Dąbrowska // NOWA EDUKACJA ZAWODOWA. - 2003, nr 3, s. 16-19

Opracowanie kwiecień 2008 r.

slaskie

Jednostka oświatowa Samorządu Województwa Śląskiego

Free template "Frozen New Year" by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft! You have got this template gratis, so don't become a freak.