Drukuj

DZIECKO O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

Zestawienie bibliograficzne w wyborze nr 2/2007
za lata 1992-2006
na podstawie zbiorów PBW w Katowicach Filii w Bytomiu
oprac. Bożena Zwierzyńska


W wykazie zamieszczono wybór pozycji książkowych, dotyczących teoretycznych i praktycznych aspektów różnorodnych dysfunkcji i zaburzeń rozwojowych dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z możliwościami wspierania w rozwoju i nauczania dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej. Tylko sygnalnie pojawiają się w wykazie pozycje dotyczące dysleksji oraz zespołu ADHD, bowiem na te tematy w bibliotece dostępne są osobne, obszerne zestawienia bibliograficzne.


1. DZIECKO niepełnosprawne w rodzinie i szkole / red. Elżbieta M. Minczakiewicz. - Kraków : "Impuls", 2002. - 179, [1] s.
Sygn. 40122

2. DZIECKO z trudnościami w rozwoju / pod red. naukową Stanisławy Mihilewicz. - Wyd. 2. – Kraków ; „Impuls”, 2005. – 154, [2] s.
Sygn. 40939, 41119

3. DZIECKO z wadą słuchu w szkole podstawowej / wybór i oprac. Janina Wyczesany. – Warszawa : „Sponsor”, 1992. – 111, [5] s.
Sygn. 354000, 35438

4. FLIS, Renata
Praca w klasie integracyjnej : materiały pomocnicze dla nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej / Renata Flis. - Kraków : "Impuls", 2005
Sygn. 41393, 41415

5. FRANCZYK, Anna
Skarbiec nauczyciela-terapeuty : (na bazie własnych doświadczeń z pracy terapeutycznej) czyli Od programu do realizacji / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. - Kraków : "Impuls", 2005. - 254, [1] s.
Sygn. 41380, 41486
Dotyczy dzieci w wieku przedszkolnym

6. GAŁKOWSKI, Tadeusz
Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i szkolnym / Tadeusz Gałkowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. - 271, [1] s.
Sygn. 37760, 37761,37801

7. GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA, Edyta
Dziecięca matematyka : książka dla rodziców i nauczycieli dzieci z wadą słuchu / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska, Małgorzata Kupisiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. - 228, [2] s.
Sygn. 39353, 40969

8. KAJA, Barbara
Zarys terapii dziecka : metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy wspomagającej rozwój dziecka / Barbara Kaja ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. - Wyd. 3 popr. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP, 1995. - 169 s.
Sygn. 38418

9. KAJA, Barbara
Zarys terapii dziecka : metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy wspomagającej rozwój dziecka / Barbara Kaja ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. - Wyd. 4. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP, 1998. - 169 s.
Sygn. 39224, 39452

10. KSZTAŁCENIE dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / pod red. Janiny Wyczesany, Adama Mikruta. - Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2002. - 154, [2] s.
Sygn. 40759

11. LEWINSON, J.
Pomóż dziecku z... dysgrafią / J. Lewinson. - Warszawa : Wydaw. K.E. LIBER, 2006
Sygn. 41401, 41402

12. LOSKA, Magdalena
Uczniowie z mózgowym porażeniem dziecięcym : osiągnięcia edukacyjne / Magdalena Loska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005. - 127, [12] s.
Sygn. 40966, 40846

13. MACIARZ, Aleksandra
Dziecko przewlekle chore w roli ucznia / Aleksandra Maciarz. - Kraków : "Impuls", 1998. - 23, [1] s.
Sygn. 38700

14. MCMINN, Jill
Pomóż dziecku z... zaburzeniami mowy i komunikacji językowej / Jill McMinn. - Warszawa : Wydaw. K.E. LIBER, 2006
Sygn. 41404, 41422

15. MINCZAKIEWICZ, Elżbieta Maria
Jak krok po kroku wprowadzać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świat zabawy i nauki / Elżbieta Maria Minczakiewicz. - Kraków : "Impuls", 2006. - 199 s.
Sygn. 41378

16. MÜLLER, Renè Jacob
Słyszę - ale nie wszystko : dziewczęta i chłopcy z uszkodzonym słuchem w szkołach masowych / Renè Jacob Müller ; tł. [z niem.] Tomasz Duliński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. - 247, [1] s.
Sygn. 38654

17. O'REGAN, Fintan J.
Jak pracować z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Fintan J. O'Regan ; [tł. Robert Waliś]. - Warszawa : Wydaw. K.E. LIBER, 2005. - 98 s.
Sygn. 40961

18. OSZWA, Urszula
Zaburzenia rozwoju umiejętności matematycznych : problem diagnozy i terapii / Urszula Oszwa. – Wyd. 2. - Kraków : “Impuls”, 2006. – 129, [1] s.
Sygn. 41229, 41333

19. OSZWA, Urszula
Zaburzenia rozwoju umiejętności matematycznych : problem diagnozy i terapii / Urszula Oszwa. – Wyd. 3. - Kraków : “Impuls”, 2006. – 129, [1] s.
Sygn. 41534

20. PAWLAK, Piotr
Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej / Piotr Pawlak. - Wyd. 2. - Kraków : “Impuls”, 2006
Sygn. 41394, 41416

21. SEACH, D.
Pomóż dziecku z... autyzmem / D. Seach, M. Lioyd, M. Preston. - Warszawa : Wydaw. K.E. LIBER, 2006
Sygn. 41400, 41423

22. SPOHRER, Kate E.
Pomóż dziecku z... ADHD / Kate E. Spohrer. - Warszawa : Wydaw. K.E. LIBER, 2006
Sygn. 41405, 41406

23. SQUIRES, G.
Pomóż dziecku z... dysleksją / G. Squires, S. McKeown. - Warszawa : Wydaw. K.E. LIBER, 2006
Sygn. 41403, 41417

24. SZCZYGIEŁ, Beata
Jak pracować z dzieckiem niepełnosprawnym? : konstruowanie programu zajęć, organizowanie klasy integracyjnej, konspekty zajęć / Beata Szczygieł. - Kraków : "Impuls", 2001. - 110, [1] s.
Sygn. 40021, 40117

25. SZCZYGIEŁ, Beata
Jak pracować z dzieckiem niepełnosprawnym : konstruowanie programu zajęć, organizowanie klasy integracyjnej, konspekty zajęć / Beata Szczygieł. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2003. - 110, [2] s.
Sygn. 40749

26. TERAPIA pedagogiczna : scenariusze zajęć / pod red. Violetty Florkiewicz. - Wyd. 3. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2006. - 174, [1] s.
Sygn. 41173, 41174

27. TERAPIA pedagogiczna. T. 1, Wybrane zagadnienia / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek. - Kraków : "Impuls", 2004. - 120, [1] s.
Sygn. 40840/I, 41325/I, 41357/I

28. TERAPIA pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2005. - 178, [1] s.
W załączeniu CD-ROM
Sygn. 40840/II, 41325/II, 41357/II

29. UCZEŃ niewidomy i słabo widzący w ogólnodostępnej szkole średniej : poradnik dla nauczycieli : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Jakubowskiego. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005. - 177, [22] s.
Sygn. A-3218, A-3219, A-3220

30. UCZEŃ z niepełnosprawnością ruchową w szkole ogólnodostępnej : poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych : praca zbiorowa / pod red. Magdaleny Loski, Doroty Myślińskiej. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005. - 239 s.
Sygn. A-3227, A-3228, A-3229

31. UCZEŃ z przewlekłą chorobą i uczeń z zaburzeniami psychicznymi w szkole ogólnodostępnej : poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Kotta. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005. - 252 s.
Sygn. A-3230, A-3231, A-3232

32. UCZEŃ z wadą słuchu chce zrozumieć świat : poradnik dla nauczycieli ogólnodostępnych szkół ponadpodstawowych / Urszula Buryn [et al.]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005. - 174, [2] s.
Sygn. A-3221, A-3222, A-3223

33. ZABŁOCKI, Kazimierz Jacek
Dziecko niepełnosprawne jego rodzina i edukacja / Kazimierz Jacek Zabłocki. - Warszawa : "Żak", 1999. - 237 s.
Sygn. 39326, 39027