EDUKACJA EKOLOGICZNA I PRZYRODNICZA
W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM

Adnotowane zestawienie bibliograficzne w wyborze nr 5/2007
za lata 2000 – 2006
na podstawie zbiorów PBW w Katowicach Filii w Bytomiu
oprac. Bożena Zwierzyńska

 

I . WYDAWNICTWA ZWARTE I ICH FRAGMENTY

 

1. DRAMA w kształceniu zintegrowanym / Grażyna Duszyńska [i in.]. - Płock : Wydaw. "Korepetytor"- Marian Gałczyński, 2001
Sygn. 39919
Scenariusze różnorodnych zajęć, także o tematyce przyrodniczej i ekologicznej („Chora rzeka: chroniąc przyrodę – chronimy człowieka”, „Dbamy o las”, „Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę” i in.)

2. DRZAŁ, Elwira
Inscenizacje w nauczaniu zintegrowanym / Elwira Drzał, Iwonna Skibińska-Czechowicz. - Wyd. 5. - Gdańsk : "Harmonia", 2003
Sygn. 41037
Zawiera propozycję inscenizacji „Zajączek”, nadającej się znakomicie do realizacji np. w postaci teatrzyku wycinanek lub kukiełek. W załączeniu do książki płyta CD z aranżacjami wykorzystanych w inscenizacjach piosenek

3. GRODZIŃSKA-JURCZAK, Małgorzata
Co warto przedszkolakom o środowisku naturalnym opowiedzieć? : scenariusze zajęć dla sześciolatków / Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Katarzyna Nieszporek, Marta Tarabuła-Fiertak ; [Uniwersytet Jagielloński. Instytut Nauk o Środowisku]. - Kraków : "Zielone Brygady", 2005
Sygn. A-3244, A-3245, A-3246, A-3247
Zbiór scenariuszy odpowiednich także dla uczniów klas I, dotyczących wody oraz ochrony gatunkowej roślin i zwierząt, opartych na aktywnych metodach pracy w terenie. W załączeniu zbiór pięknych fotosów

4. KOWALIK-OLUBIŃSKA, Małgorzata
Uczymy inaczej : nauczanie zintegrowane w klasach niższych : poradnik dydaktyczny dla nauczyciela / Małgorzata Kowalik-Olubińska, Wacława Świętek. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2000. – S. 80-92 : Świat przyrody jako źródło treści kształcenia edukacji wczesnoszkolnej
Sygn. 40016
Istota edukacji zintegrowanej oraz propozycje rozwiązań metodycznych (z zakresu edukacji przyrodniczej „Przygotowania przyrody do zimy”, „Przygotowanie się ludzi do zimy”)

5. MAJ, Agnieszka
Kochajmy Ziemię! / Agnieszka Maj // W: Inscenizacje ; Zabawy ruchowe : dla klas I-III / Agnieszka Maj, Małgorzata Nawrocka, Ewa Sorbian-Kardaś, Małgorzata Stępień. - Warszawa : Wydaw. Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, 2001. – S. 70-74
Sygn. 40261/P
Scenariusz inscenizacji

6. PARCZEWSKA, Teresa
Metody aktywizujące w edukacji przyrodniczej uczniów klas I-III / Teresa Parczewska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005
Sygn. 41368
Cenne połączenie analiz teoretycznych i prezentacji badań z licznymi odniesieniami praktycznymi. Przykładowe scenariusze zajęć, prowadzonych z wykorzystaniem metod aktywizujących, propozycje doświadczeń i eksperymentów dla klas I-III. Do tego omówienie badań własnych autorki, dotyczących skuteczności wybranych metod w edukacji uczniów klasy III. W załączeniu kwestionariusze ankiet, karty pracy, testy do badania wiedzy i umiejętności przyrodniczych uczniów rozpoczynających i kończących klasę III

7. STASICA, Jadwiga
160 pomysłów na nauczanie zintegrowane z przyrody w klasach I-III / Jadwiga Stasica. - Kraków : "Impuls", 2001
Sygn. 39733
Bogaty zbiór gier, zabaw, konkursów, zgadywanek i różnorodnych zadań z gotowymi do skopiowania planszami

8. UCZEŃ z przewlekłą chorobą i uczeń z zaburzeniami psychicznymi w szkole ogólnodostępnej : poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Kotta. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005
Sygn. A-3230, A-3231, A-3232
W części metodycznej zawiera m.in. scenariusze zajęć terenowych dla dzieci młodszych („W gościnie u naszych przyjaciół – drzew”, „Poznajemy drzewa”, „Jesienna wyprawa do lasu”)

9. UROCZYSTOŚCI szkolne : (apele, konkursy, pantomima, teatr) w szkole podstawowej I-VI : praca zbiorowa / pod red. Barbary Bleja-Sosny. - Toruń : "Bea-Bleja", 2000
Sygn. 39529/P
Zawiera m.in. propozycje imprez i konkursów dla klas I-III o tematyce ekologicznej („Rośliny i zwierzęta chronione”, „Parki narodowe”, „Z ekologią za pan brat”), a także inscenizacje ( na powitanie wiosny oraz bajki ekologicznej „Kocie królestwo”)

10. ZIOŁO, Irmina
Edukacja środowiskowa na poziomie nauczania zintegrowanego / Irmina Zioło. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002
Sygn. 40756
Charakterystyka rzeczowa i dydaktyczna środowiska jako przedmiotu edukacji na poziomie nauczania zintegrowanego oraz omówienie podstawowych wymogów metodyczno-wychowawczych w edukacji środowiskowej