KAZIMIERZ LISIECKI „DZIADEK”

Zestawienie bibliograficzne w wyborze nr 7/2010
za lata 1981-2010
na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu
oraz internetowych baz danych
oprac. Bożena Zwierzyńska

 

Kazimierz Lisiecki "Dziadek” (1902-1976) to wybitna postać w gronie polskich społeczników i pedagogów. Zanim został opiekunem „dzieci ulicy”, sam poznał, co to sieroctwo i bezdomność: stracił rodzinę w czasie I wojny światowej. Harcerz, wychowawca, początkowo opiekun warszawskich gazeciarzy, ulicznych sierot i łobuziaków, następnie twórca całego systemu ognisk wychowawczych, współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy. Jego praca pedagogiczna z młodzieżą oparta była nie o sztywne regulaminy, lecz niepisane zasady współpracy, samorządność, własną obrzędowość, bliskie, niemal rodzinne więzi. Nazwany jeszcze za młodu „Dziadkiem”, był ceniony i kochany przez liczne grono swoich wychowanków.  W grudniu 2006 r. TVP2 ogłosiła konkurs na scenariusz filmu dokumentalnego o działalności Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”

 


I. WYDAWNICTWA ZWARTE I ICH FRAGMENTY

 

1. BIBLIOGRAFIA Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy/Państwowego Zespołu Ognisk Wychowawczych : (stan na 4. III. 1993) / oprac. Andrzej Kowalski, Kazimierz Dąbrowski ; Koło Wychowanków Ognisk Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy/Państwowego Zespołu Ognisk Wychowawczych. - Warszawa : KWO TPDU/PZOW, 1993

2. BRZEZIŃSKI, Włodzimierz
Kazimierz Lisiecki : Warszawa, Łódź, Grudziądz, Toruń, Fronołów n/Bugiem, Świder k/Warszawy, Gdynia, Sopotnia Wielka, Puławy / Włodzimierz Brzeziński. – [Warszawa : Koło Wychowanków Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy, 1993]

3. GŁOWACKA, Barbara*
Ognisko wychowawcze / Barbara Głowacka // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3, M–O / [red. naukowy i przewodniczący komitetu redakcyjnego Tadeusz Pilch]. – Warszawa : „Żak”, 2004. – S. 797–801
Sygn. 40356/III/P

4. KAWULA, Stanisław*
Wkład Kazimierza Lisieckiego (1902-1976) do pedagogiki społecznej i opiekuńczej / Stanisław Kawula // W: Pedagogika społeczna: dokonania - aktualność - perspektywy: podręcznik akademicki dla pedagogów / red. S. Kawula. - Toruń, 2001. - S. 305-325
Sygn. 42928

5. KELM, Albin*
Prekursorzy pedagogiki opiekuńczej / Albin Kelm // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 4, P / [red. naukowy i przewodniczący komitetu redakcyjnego Tadeusz Pilch]. – Warszawa : „Żak”, 2005. – S. 179–184
Sygn. 40356/IV/P

6. „KURIER Czerwoo...!!!" czyli ... Opowieść o Ogniskach, Dziadku, Babci, Ciociach, Wujenkach, Stryjkach i fajnych chłopakach. - Warszawa : „Przywrócić Dzieciństwo” Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Kazimierza Lisieckiego-Dziadka, 1998

7. KURZEJA, Anna*
Dzieci ulicy : profilaktyka zagrożeń / Anna Kurzej. - Kraków : „Impuls”, 2008. – S. 57-61: Wkład Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w rozwój pracy wychowawczej na ulicy
Sygn. 42252, 42253, 42254, 42446


8. LISIECKI Kazimierz „Dziadek” / Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2, G-T / [red. naukowy i przewodniczący komitetu redakcyjnego Tadeusz Pilch]. – Warszawa : „Żak”, 2003. – S. 1079-1081
Sygn. 40356/II/P*

9. LISIECKI, Kazimierz
Kazimierz Lisiecki – „Dziadek”: przemówienia, „kazania”, rozmowy / oprac. Kazimierz Dąbrowski. - Warszawa: Koło Wychowanków Ognisk, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy i Państwowego Zespołu Ognisk Wychowawczych; Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Kazimierza Lisieckiego-Dziadka „Przywrócić Dzieciństwo”, 1995

10. OGNISKA „Dziadka” Lisieckiego / zebr. i oprac. Kazimierz Dąbrowski ; przy współpr. Zdzisława Kuzińskiego [i in.] ; „Przywrócić Dzieciństwo” Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”. – Warszawa : „Digipol”, 2007

11. OGNISKA „Dziadka” Lisieckiego : indeksy / oprac. Kazimierz Dąbrowski; „Przywrócić Dzieciństwo” Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”. – Warszawa : „Digipol”, 2008

___________________________________ 
*Gwiazdką oznaczono pozycje, dostępne w zbiorach PBW w Katowicach Filii w Bytomiu