KAZIMIERZ LISIECKI „DZIADEK”

Zestawienie bibliograficzne w wyborze nr 7/2010
za lata 1981-2010
na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu
oraz internetowych baz danych
oprac. Bożena Zwierzyńska

 

Kazimierz Lisiecki "Dziadek” (1902-1976) to wybitna postać w gronie polskich społeczników i pedagogów. Zanim został opiekunem „dzieci ulicy”, sam poznał, co to sieroctwo i bezdomność: stracił rodzinę w czasie I wojny światowej. Harcerz, wychowawca, początkowo opiekun warszawskich gazeciarzy, ulicznych sierot i łobuziaków, następnie twórca całego systemu ognisk wychowawczych, współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy. Jego praca pedagogiczna z młodzieżą oparta była nie o sztywne regulaminy, lecz niepisane zasady współpracy, samorządność, własną obrzędowość, bliskie, niemal rodzinne więzi. Nazwany jeszcze za młodu „Dziadkiem”, był ceniony i kochany przez liczne grono swoich wychowanków.  W grudniu 2006 r. TVP2 ogłosiła konkurs na scenariusz filmu dokumentalnego o działalności Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”

 


I. WYDAWNICTWA ZWARTE I ICH FRAGMENTY

 

1. BIBLIOGRAFIA Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy/Państwowego Zespołu Ognisk Wychowawczych : (stan na 4. III. 1993) / oprac. Andrzej Kowalski, Kazimierz Dąbrowski ; Koło Wychowanków Ognisk Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy/Państwowego Zespołu Ognisk Wychowawczych. - Warszawa : KWO TPDU/PZOW, 1993

2. BRZEZIŃSKI, Włodzimierz
Kazimierz Lisiecki : Warszawa, Łódź, Grudziądz, Toruń, Fronołów n/Bugiem, Świder k/Warszawy, Gdynia, Sopotnia Wielka, Puławy / Włodzimierz Brzeziński. – [Warszawa : Koło Wychowanków Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy, 1993]

3. GŁOWACKA, Barbara*
Ognisko wychowawcze / Barbara Głowacka // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3, M–O / [red. naukowy i przewodniczący komitetu redakcyjnego Tadeusz Pilch]. – Warszawa : „Żak”, 2004. – S. 797–801
Sygn. 40356/III/P

4. KAWULA, Stanisław*
Wkład Kazimierza Lisieckiego (1902-1976) do pedagogiki społecznej i opiekuńczej / Stanisław Kawula // W: Pedagogika społeczna: dokonania - aktualność - perspektywy: podręcznik akademicki dla pedagogów / red. S. Kawula. - Toruń, 2001. - S. 305-325
Sygn. 42928

5. KELM, Albin*
Prekursorzy pedagogiki opiekuńczej / Albin Kelm // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 4, P / [red. naukowy i przewodniczący komitetu redakcyjnego Tadeusz Pilch]. – Warszawa : „Żak”, 2005. – S. 179–184
Sygn. 40356/IV/P

6. „KURIER Czerwoo...!!!" czyli ... Opowieść o Ogniskach, Dziadku, Babci, Ciociach, Wujenkach, Stryjkach i fajnych chłopakach. - Warszawa : „Przywrócić Dzieciństwo” Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Kazimierza Lisieckiego-Dziadka, 1998

7. KURZEJA, Anna*
Dzieci ulicy : profilaktyka zagrożeń / Anna Kurzej. - Kraków : „Impuls”, 2008. – S. 57-61: Wkład Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w rozwój pracy wychowawczej na ulicy
Sygn. 42252, 42253, 42254, 42446


8. LISIECKI Kazimierz „Dziadek” / Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2, G-T / [red. naukowy i przewodniczący komitetu redakcyjnego Tadeusz Pilch]. – Warszawa : „Żak”, 2003. – S. 1079-1081
Sygn. 40356/II/P*

9. LISIECKI, Kazimierz
Kazimierz Lisiecki – „Dziadek”: przemówienia, „kazania”, rozmowy / oprac. Kazimierz Dąbrowski. - Warszawa: Koło Wychowanków Ognisk, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy i Państwowego Zespołu Ognisk Wychowawczych; Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Kazimierza Lisieckiego-Dziadka „Przywrócić Dzieciństwo”, 1995

10. OGNISKA „Dziadka” Lisieckiego / zebr. i oprac. Kazimierz Dąbrowski ; przy współpr. Zdzisława Kuzińskiego [i in.] ; „Przywrócić Dzieciństwo” Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”. – Warszawa : „Digipol”, 2007

11. OGNISKA „Dziadka” Lisieckiego : indeksy / oprac. Kazimierz Dąbrowski; „Przywrócić Dzieciństwo” Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”. – Warszawa : „Digipol”, 2008

___________________________________ 
*Gwiazdką oznaczono pozycje, dostępne w zbiorach PBW w Katowicach Filii w Bytomiu

 
II. ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 

12. BALCEREK, Marian*
Wkład Kazimierza Lisieckiego do pedagogiki opiekuńczej / M[arian] Balcerek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1982, nr 8, s. 377-382

13. HOMICKI, Bogusław*
Ogniska „Dziadka” – Lisieckiego w Polsce / Bogusław Homicki // Opieka–Wychowanie–Terapia. – 1999, nr 2, s. 32–35

14. KELM, Albin*
[Ogniska „Dziadka” Lisieckiego - recenzja] / Albin Kelm // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 2, s. 51-54
Zawiera rec. książek: Ogniska „Dziadka” Lisieckiego. - Warszawa, 2007 oraz Ogniska „Dziadka” Lisieckiego : indeksy. - Warszawa, 2008

15. KLEMT, Piotr*
Dziadek : Kazimierz Lisiecki i jego ogniska / Piotr Klemt // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1987, nr 8, s. 366-369

16. KLEMT, Piotr
„Dziadku”, drogi „Dziadku” / Piotr Klemt // Linia Otwocka. – 2001, nr 48, s. 11

17. KLEMT, Piotr
Kazimierz Lisiecki „Dziadek” / Piotr Klemt // Gazeta Otwocka. – 2000, nr 9 (102) s. 38-39

18. KLEMT, Piotr
Ognisko „U Dziadka” / Piotr Klemt // Gazeta Otwocka. – 2001, nr 4 (109), s. 30-31

19. KOŁAK, Wiesław*
Kazimierz Lisiecki - „Dziadek” 1902-1976 / Wiesław Kołak // Opieka-Wychowanie-Terapia. – 2001, nr 1, dod. Nasz Animator, s. 5-6

20. KOŁAK, Wiesław*
Kazimierz Lisiecki – „Dziadek” 1902-1976 : opiekun dzieci ulicy // Wiesław Kołak // Przyjaciel Dziecka. - 1999, nr 10-12, s. 23–24

21. KOWALSKI, Andrzej
Kazimierz Lisiecki - Kochany „Dziadek” / Andrzej Kowalski // Rocznik Otwocki . – T. 1 (1996), s. 119-121

22. KUZIŃSKI, Z.*
Kazimierz Lisiecki – „Dziadek” i Jego dzieło / Z. Kuziński // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1982, nr 8, s. 374-377

23. MORACZEWSKA, Barbara
Wielki wychowawca - Kazimierz Lisiecki : próba analizy krytycznej / Barbara Moraczewska // Zeszyty Naukowe WSHE. - T. 3 (1998), s. 203-212

24. SALAŃSKI, Witold*
Oddali, co wzięli / Witold Salański // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 51–52, s. 14
Wspomnienie o Kazimierzu Lisieckim „Dziadku”

25. SALINGER, Wojciech*
Kazimierz Lisiecki, Dziadek, twórca ognisk wychowawczych / Wojciech Salinger // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1981, nr 8, s. 382-385

26. SZYMCZAK, Tadeusz*
Pedagogika prosta i konkretna / z Tadeuszem Szymczakiem, byłym współpracownikiem Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”, legendarnego opiekuna dzieci ulicy, o wychowaniu dawniej i dziś rozmawia Witold Salański // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 15, s. 9

___________________________________ 
*Gwiazdką oznaczono pozycje, dostępne w zbiorach PBW w Katowicach Filii w Bytomiu


opracowanie: grudzień 2010
aktualizacja: kwiecień 2011