PRZEMOC W RODZINIE

Zestwienie bibliograficzne w wyborze nr 4/2007
na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu
oprac. Joanna Ambroży


I. KSIĄŻKI

 

1. ACKERMAN, Robert J.
Zanim będzie za późno : przemoc i kontrola w rodzinie / Robert J. Ackerman, Susan E. Pickering ; przekł. Monika Gajdzińska. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002. - 158 s.
Sygn. 40248

2. AGRESJA
Agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych / Zofia Brańka, Mirosław Szymański red. ; WyŜsza Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. - Kraków : "Text", 1998. - 398 s.
Sygn. 38887/II

3. BADURA-MADEJ, Wanda
Przemoc w rodzinie : interwencja kryzysowa i psychoterapia / Wanda Badura-Madej, Agnieszka Dobrzyńska-Mesterhazy. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000. - 116 s.
Sygn. 39708, 39505

4. BROWNE, Kevin
Zapobieganie przemocy w rodzinie / Kevin Browne, Martin Herbert ; tł. Małgorzata Babiuch. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. - 300 s.
Sygn. 39033

5. BROWNE, Kevin
Zapobieganie przemocy w rodzinie / Kevin Browne, Martin Herbert ; tł. Małgorzata Babiuch. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. – 300 s.
Sygn. 39098

6. KETTERMAN, Grace H.
Jak uchronić dziecko przed przemocą : poradnik dla rodziców / Grace Ketterman ; przekł. [z ang.] Paweł Kaźmierczak. - Kraków : "WAM", 2004. - 163 s.
Sygn. 40651

7. LIPOWSKA-TEUTSCH, Anna
Wychować, wyleczyć, wyzwolić / Anna Lipowska-Teutsch. - Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998. - 280 s.
Sygn. 38786

8. MADANES, Cloe
Przemoc w rodzinie : psychoterapia sprawców i ofiar / Cloe Madanes ; przekł. Anna Rozwadowska. - Wyd. 2 w jęz.polskim. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002. - 237 s.
Sygn. 40208, 40257

9. MADANES, Cloe
Seks, miłość, przemoc : psychoterapia sprawców i ofiar / Cloe Madanes ; przekł. Anna Rozwadowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1999. - 237 s.
Sygn. 38950, 39154

10. MARZEC-HOLKA, Krystyna
Nie będziesz bił dziecka swego! : studium z zakresu profilaktyki społecznej / Krystyna Marzec-Holka ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP, 1996. - 148 s.
Sygn. 39321, 39056, 39149

11. MAZUR, Jadwiga
Przemoc w rodzinie : teoria i rzeczywistość / Jadwiga Mazur. – Warszawa : "śak", 2002. - 203 s.
Sygn. 40624

12. MILLER, Alice
Zniewolone dzieciństwo : ukryte źródła tyranii / Alice Miller ; przeł. [z niem.] Barbara Przybyłowska. - Poznań : Media Rodzina, [1999]. - 284 s.
Sygn. 39926, 39431

13. NIEHOFF, Debra
Biologia przemocy / Debra Niehoff ; przeł. Andrzej Jankowski. – Poznań : "Media Rodzina", cop. 2001. - 447 s.
Sygn. 40163

14. OKRUCIEŃSTWO
Okrucieństwo i zbrodnia dziecięca : incydent czy znak czasu? : praca zbiorowa / pod red. Lesława Pytki i Barbary Głowackiej ; Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego. - Warszawa : KKWR, 2000. - 160 s.
Sygn. 39814

15. POSPISZYL, Irena
Przemoc w rodzinie / Irena Pospiszyl. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. - 275 s.
Sygn. 37867, 38247, 37315, 37418, 37522, 39769

16. POSPISZYL, Irena
Razem przeciw przemocy / Irena Pospiszyl. - Warszawa : "śak", 1999. - 237 s.
Sygn. 39455, 39108

17. POWIEM
Powiem ci co zrobić : poradnik dla ofiar przemocy w rodzinie / oprac. Katarzyna Kądziela, Małgorzata Maresz. - Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1995. - 32 s.
Sygn. A-1591

18. PRZEMOC
Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej / pod red. Jana Papieża, Andrzeja Płukisa. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2000. - 508 s.
Sygn. 39324, 41496

19. PSYCHOPATOLOGIA
Psychopatologia i psychoprofilaktyka : przejawy narkomanii, alkoholizmu, przemocy, zaburzeń psychicznych w rodzinie i w szkole oraz moŜliwości im przeciwdziałania / red. Andrzej Margasiński, Beata Zajęcka. - Kraków : "Impuls", 2000. - 592 s.
Sygn. 39692, 39693

20. RYLKE, Hanna
Pokolenie zmian : czego boją się dorośli? / Hanna Rylke. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. - 191 s.
Sygn. 39303, 38885, 38889

21. WŁĄCZ
Włącz się... Rodzice [Film] / reŜyseria Jacek Urbański ; scenariusz Anna Urbańska. - Wersja polska. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2003 (Telewizja Polska. Agencja Produkcji Audycji Telewizyjnych). - 1 kas. wiz. [VHS] (140 min.)
Sygn. V-104, V-103, V-105, V-107