Header Image

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu ułatwienia Państwu przeglądania witryny.

Można zablokować zapisywanie cookies w ustawieniach przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

Serwis WWW Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach filia w Bytomiu wykorzystuje cookies do zapamiętania sesji użytkownika.

Dodatkowo serwis korzysta z narzędzi do zbierania danych statystycznych na temat odwiedzin użytkowników w serwisie (Google Analytics oraz STAT4U) oraz z komponentu Facebook. Narzędzia te posiadają własne regulaminy dotyczące prywatności użytkowników na swoich stronach.

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na umieszczanie plików cookies na swoim urządzeniu, może skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej, jednak wtedy niektóre funkcje serwisu mogą działać niewłaściwie.

Informację o tym jak włączyć blokowanie ciasteczek można znaleźć w sekcji pomoc w menu przeglądarki internetowej. Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są także na poniższych stronach:

Spis treści

WSPÓŁCZESNE DZIECI ULICY

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994 – 2006
sporządzone na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu,
zasobów Internetu,a także prywatnych zbiorów autorki wykazu
oprac. Bożena Zwierzyńska

Poniższy wykaz prezentuje literaturę, związaną ze zjawiskiem „dzieci ulicy” - trudnych, opuszczonych, często będących już w konflikcie z prawem. Wybrane pozycje odnoszą się do różnorodnych aspektów problemu; ścisła literatura przedmiotu jest tutaj uzupełniona materiałami, przybliżającymi sylwetki i dorobek osób, w rózny sposób zaangażowanych w pomoc dzieciom i młodzieży marginesu (przede wszystkim znanego na świecie francuskiego księdza Guya Gilberta). Obok opracowań naukowych Czytelnik znajdzie tu wywiady, reportaŜe, wspomnienia, a także warte przeczytania w tym kontekście lektury zbeletryzowane. Poza wykazem pozostaje jeszcze ogrom ledwie zasygnalizowanej tutaj literatury, dotyczącej rosnącej patologizacji dzieci i młodzieży, rozlicznych obszarów działalności opiekuńczej,profilaktycznej i resocjalizacyjnej (w tym pracy środowiskowych ognisk wychowawczych oraz ich twórcy i patrona - legendarnego Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”, współzałożyciela Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy) – to już materiał na osobne, obszerne bibliografie.Ale choć napisano na te tematy tak wiele, problem dzieci ulicy narasta...

 

 

I. WYDAWNICTWA ZWARTE I ICH FRAGMENTY

 

1. DZIECI bez przyszłości? : biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu / [red. Jolanta Szymańczak, Andrzej Chodyra]. - Warszawa : Kancelaria Sejmu, 2003
Materiały z seminarium dla posłów IV kadencji

2. DZIECI ulicy : problemy, profilaktyka, resocjalizacja / red. nauk. Grażyna Olszewska-Baka. – Białystok : „eRBe”, 2000

3. DZIECI żyjące na ulicy : nowe zjawisko miast afrykańskich / pod red. Jarosława Różańskiego. - Warszawa : "Missio-Polonia", 2004

4. FREY, Jana
W ślepym zaułku wolności : dzieci ulicy / Jana Frey. – Wrocław : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich, cop. 2001
Powieść oparta na autentycznych, wstrząsających przeżyciach nastolatki

5. GILBERT, Guy
Bóg moja pierwsza miłość / Guy Gilbert. - Warszawa : Wydaw. Księży Marianów, 1999

6. GILBERT, Guy
Dealer miłości / Guy Gilbert. - Warszawa : Wydaw. Księży Marianów, 2000

7. GILBERT, Guy
Krzyk młodych / Guy Gilbert. - Warszawa : "Pax", 2005
Sygn. 40972

8. GILBERT, Guy
Ksiądz wśród bandziorów / Guy Gilbert. - Poznań : "W Drodze", 1995

9. GILBERT, Guy
Na całość / Guy Gilbert. - Poznań : "W Drodze", 1996

10. GŁOWACKA, Barbara
Dzieci ulicy / Barbara Głowacka // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T.1, A-F / [red. naukowy i przewodniczący komitetu redakcyjnego Tadeusz Pilch]. – Warszawa : „Żak”, 2003. – S.876-881
Sygn. 40356/I/P

11. KALINOWSKI, Marian
Resocjalizacja nieletnich w państwach europejskich i pozaeuropejskich / Marian Kalinowski. – Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2005. – S. 229-234: Opieka nad bezdomnymi dziećmi
Ruch „Domów Przymierza” jako jedna z form pomocy dzieciom ulicy w Stanach Zjednoczonych i Ameryce Łacińskiej
Sygn. 41313

12. MEYER, Maria
Problematyka dzieci ulicy w Niemczech / Maria Meyer // W: Dewiacyjne aspekty współczesnego świata : przejawy – zapobieganie – terapia / red. Małgorzata Prokosz. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004. – S. 265-269
Sygn. 41575, 41576

13. OLSZEWSKA-BAKA, Grażyna
"Dzieci ulicy" : zapobieganie patologii i przemocy : wychowanie i pomoc w środowisku otwartym / Grażyna Olszewska- Baka, Lesław Pytka // W: Myśl pedeutologiczna i działanie nauczyciela. T. 2 / pod red. Alicji Anny Kotusiewicz. - Białystok, 2000. - S. 57-68

14. PYTKA, Lesław
Pedagogika resocjalizacyjna : wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. - Wyd. 6 popr. i rozszerz. – Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2005. – S. 287-290: Środowiskowe programy pedagogiczne (przyjaciel dzieci ulicy, pedagog rodzinny i wychowawca podwórkowy)
Sygn. 41309

15. URBAN, Bronisław
Zachowania dewiacyjne młodzieży / Bronisław Urban. – Wyd. 4. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000. – S. 183-184: Street Children - argentyński projekt „Casa de los Ninos” Buenos Aires
Sygn. 39510

 


 

 

 

 

 

II. ARTUKUŁY Z WYDAWNICTW CIĄGŁYCH

 

16. ALTERNATYWA 2001 : program pomocy dzieciom ulicy / Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego // Opieka-Wychowanie-Terapia. – 2001, nr 4, dod. "Nasz Animator", s. 4-6

17. BARAN, Ewa
Ksiądz od bandziorów / Ewa Baran // Sycyna. – 1998, nr 20, s. 14-15
Ks. Guy Gilbert

18. BECKER, Jan
Być z nimi i wśród nich : rozmowa z Janem Beckerem, pracownikiem socjalnym w zespole Gangway w Berlinie / rozm. Janina Majer // Opieka-Wychowanie-Terapia. – 1998, nr 2, dod. "Nasz Animator", s. XX-XXI
Materiały z I Międzynarodowego Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy

19. BERNHARDT-KOWALSKA, Dorota
Dzieci ulicy / Dorota Bernhardt-Kowalska // Prawo i Życie. – 1998, nr 5, s. 7-9

20. BIELECKA, Elżbieta
Dom Powrotu, streetworking - społeczność terapeutyczna - reintegracja społeczna / Elżbieta Bielecka, Katarzyna Kaszek // Pedagogika Społeczna. - 2005, [nr] 4, s. 93-101
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Droga" (Białystok)

21. BIELECKA, Elżbieta
„Dzieci ulicy” : praca wolontariuszy w środowisku lokalnym // Elżbieta Bielecka // Forum Oświatowe. – 1999, t.1/2, s. 82-90

22. CZY MUSZĄ być dziećmi ulicy? / oprac. Irena Malanowska // Opieka-Wychowanie-Terapia. – 2003, nr 2, dod. "Nasz Animator", s. 5-12
Fragmenty dyskusji panelowej na VII Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy

23. DYMEK-BALCEREK, Krystyna
Dzieci ulicy : wychowawca podwórkowy w systemie wychowania środowiskowego / Krystyna Dymek-Balcerek // Prace Naukowe. Pedagogika / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. - 2002, nr 1, s. 46-54

24. DZIECI bez przyszłości? : dyskusja w sejmie / oprac. Mirosława Kątna // Opieka-Wychowanie-Terapia. – 2003, nr 1, dod. "Nasz Animator", s. 11-23

25. DZIECI ulicy – troską uczestników I Międzynarodowego Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy / oprac. Barbara Głowacka // Opieka-Wychowanie-Terapia. – 1998, nr 2, dod. "Nasz Animator", s. V-XV

26. DZIECI ulicy : ile ich jest, jak im pomóc? / oprac. Agnieszka Mączyńska-Dilis // Opieka-Wychowanie-Terapia. – 2003, nr 3, dod. "Nasz Animator", s. 7-12
Fragmenty debaty w siedzibie Rzecznika Praw Dziecka

27. DZIECI ulicy : kim są i jak im pomagać? / oprac. Mira i Bogdan Prajsnerowie // Remedium. - 2004, nr 2, s. II-III
Materiały z konferencji „Likaon – przeciw bezradności młodzieży”

28. FIDELUS, Anna
Ulica - jedyną alternatywą dla młodzieży? / Anna Fidelus // Nowa Szkoła. - 2006, nr 6, s. 48-51

29. GAŁAŚ, Mieczysław
Pomoc „dzieciom ulicy” w aspekcie historycznym / Mieczysław Gałaś // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 1, s. 20-24

30. GAŁAŚ, Mieczysław
Problemy egzystencjalne „dzieci ulicy” wyzwaniem dla pedagogiki społecznej / Mieczysław Gałaś // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 7/8, s. 3-8

31. GŁOGOWSKI, Dariusz
Byłem pedagogiem ulicznym / Dariusz Głogowski // Nowa Szkoła. - 2003, nr 6, s. 32-34
Wspomnienie "Klubu włóczykijów" w Bytomiu-Bobrku

32. GŁOWACKA, Barbara
Dzieci ulicy : jak je rozumieć / Barbara Głowacka // Opieka-Wychowanie-Terapia. –1997, nr 4, dod. "Nasz Animator", s. 11-12

33. GŁOWACKA, Barbara
Jak pomagać dzieciom ulicy / Barbara Głowacka // Opieka-Wychowanie-Terapia. – 2002, nr 3, dod. "Nasz Animator", s. 10

34. GŁOWACKA, Barbara
Strategie i metody ochrony praw Dzieci Ulicy w działalności KKWR [Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego] / Barbara Głowacka // Opieka-Wychowanie-Terapia. - 1998, nr 3, dod. "Nasz Animator", s. XX-XXII
Fragmenty wystąpienia na międzynarodowym seminarium w Rumunii

35. IGIELSKA, Beata
Stop-klatka / Beata Igielska // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 40, s. 8-9
Projekt fotograficzny jako metoda pracy z dziećmi ulicy z warszawskiej Pragi

36. IGIELSKA, Beata
Wyrwać ich z bramy / Beata Igielska // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 51, s. 12-13
Praca z "dziećmi ulicy" na warszawskiej Pradze. Sylwetka Tomka Ciszewskiego, nauczyciela i streetworkera, wychowawcy TPD

37. IVANOVA, Natalija L.
Współczesne zasady pracy z „dziećmi ulicy” w Rosji w warunkach przemian / Natalija L. Ivanova // Zarządzanie i Edukacja. – 1999, nr 3, s. 153-162

38. JĘDRZEJEWSKI, Marek
Dzieci ulicy a przemoc / Marek Jędrzejewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 2, s. 34-42

39. JURCZYSZYN, Czesław
Organizacja pomocy dla dzieci ulicy przez Federację Banków Żywnościowych / Czesław Jurczyszyn // Opieka-Wychowanie-Terapia. – 1998, nr 3, dod. "Nasz Animator", s. XVII-XIX
Materiały z I Międzynarodowego Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy

40. KOŁAK, Wiesław
Święto Dzieci Ulicy ’99 / Wiesław Kołak // Opieka-Wychowanie-Terapia. - 1999, nr 2, dod. "Nasz Animator", s. 3
Wystąpienie przewodniczącego KKWR, inaugurujące debatę „Reformy społeczne – szanse i zagrożenia dla dzieci ulicy”

41. KOŁAK, Wiesław
Dzieci gorszych szans : otwarcie seminarium / Wiesław Kołak // Opieka-Wychowanie-Terapia. – 2001, nr 2, dod. "Nasz Animator", s. 3-4
Materiały z V Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy

42. KOŁAK, Wiesław
Dzieci ulicy w Polsce i na świecie / Wiesław Kołak // Opieka-Wychowanie-Terapia. - 2003, nr 1, dod. "Nasz Animator," s. 8-10

43. KOŁAK, Wiesław
Prawa dzieci ulicy w działalności KKWR [Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego] / Wiesław Kołak // Opieka-Wychowanie-Terapia. – 2002, nr 1, dod. "Nasz Animator", s. 4-5

44. KOŁAK, Wiesław
W trosce o dzieci ulicy / Wiesław Kołak // Opieka-Wychowanie-Terapia. – 1998, nr 4, dod. "Nasz Animator", s. 5-6

45. KOŁAK, Wiesław
W trosce o dzieci ulicy / Wiesław Kołak // Opieka-Wychowanie-Terapia. – 2000, nr 4, dod. "Nasz Animator", s. 7-9

46. KONARSKA, Iwona
Dzieci ulicy / Iwona Konarska // Przegląd. – 2001, nr 12, s. 5-6

47. KONARSKA, Iwona
Ich dzieci ulicy / Iwona Konarska // Przegląd. – 2003, nr 12, s. 57-58

48. KOSTKA, Marzena
Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy / Marzena Kostka // Opieka-Wychowanie-Terapia. – 2001, nr 4, dod. "Nasz Animator", s. 7-10

49. KOSTKA, Marzena
Młodzieży zagrożonej trzeba szukać... / Marzena Kostka // Opieka-Wychowanie-Terapia. – 1998, nr 2, dod. "Nasz Animator", s. XXII-XXIII
Beata Bednarczyk, realizatorka pilotażowego programu „Przyjaciel Dzieci Ulicy” w Otwocku. Materiały z I Międzynarodowego Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy

50. KOSTKA, Marzena
Przyjaciel Dzieci Ulicy / Marzena Kostka // Opieka-Wychowanie-Terapia. – 2002, nr 2, dod. "Nasz Animator", s. 11-14
Program pilotażowy, realizowany w kilku podwarszawskich miejscowościach

51. KOSTKA, Marzena
Wychowawca podwórkowy w systemie wychowania środowiskowego / Marzena Kostka // Opieka-Wychowanie-Terapia. – 2002, nr 1, dod. "Nasz Animator", s. 9-12

52. KOZDROWICZ, Ewa
Dzieci ulicy : alternatywne rozwiązania / Ewa Kozdrowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 7, s. 58-60

53. KOZDROWICZ, Ewa
Wyjść naprzeciw : pedagog ulicy w perspektywie pedagogiki społecznej / Ewa Kozdrowicz // Pedagogika Społeczna. - 2005, [nr] 4, s. 113-120

54. KOZŁOWSKI, Mieczysław
Dzieci ulicy / Mieczysław Kozłowski // Remedium. – 2000, nr 9, s.13-15

55. KOZUBAL, Marek
Rzecznicy dzieci ulicy / Marek Kozubal // Głos Nauczycielski. - 1994, nr 9, s. 7
Działalność Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego TPD

56. KRAJOWE Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy : Konin 24-25 października 1997 r. [część I i II] / oprac. Jadwiga Cegielska // Opieka-Wychowanie-Terapia. – 1998, nr 4, dod. Nasz Animator, s. 12-21

57. KRUK, Rafał
„A ja będę jak tatuś” / Rafał Kruk // Tygodnik Powszechny. – 2002, nr 46, s. 5

58. KUROSZ, Joanna
Wykolejeni / Joanna Kurosz, Jakub Kumoch ; zdjęcia Hanna Polak // Przekrój. – 2005, nr 9 (3114), s. 66-71
Moskiewskie dzieci ulicy. Artykuł ilustrowany zdjęciami wykonanymi przez współautorkę nominowanego do Oskara filmu dokumentalnego „Dzieci z Dworca Leningradzkiego”

59. KURZEJA, Anna
Ks. Guy Gilbert w Polsce / Anna Kurzeja // Bytomskie Zeszyty Pedagogiczne. - Nr 8 (2004), s. 98-99

60. KURZEJA, Anna
Nowe formy terapii : zooterapia / Anna Kurzeja // Bytomskie Zeszyty Pedagogiczne. - Nr 8 (2004), s. 37-41
Terapeutyczny wpływ zwierząt na psychikę dzieci i dorosłych. „Owczarnia” ks. Guya Gilberta jako przykład ośrodka terapeutycznego dla młodzieży trudnej

61. KURZEJA, Anna
Pedagogika ulicy jako forma profilaktyki środowiskowej / Anna Kurzeja // Bytomskie Zeszyty Pedagogiczne. – Nr 4 (2001), s. 65-74

62. KURZEJA, Anna
Sytuacja dzieci ulicy na świecie / Anna Kurzeja // Bytomskie Zeszyty Pedagogiczne. - Nr 5 (2002), s. 41-54

63. KURZĘPA, Jacek
Praca socjalna na ulicy w warunkach szczególnego ryzyka / Jacek Kurzępa // Pedagogika Społeczna. - 2005, [nr] 4, s. 9-34
Stowarzyszenie "Misja Dworcowa" im. ks. Jana Schneidera

64. KUZAK, Leszek
Pedagog uliczny na warszawskiej Pradze / Leszek Kuzak, Tomasz Szczepański // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1998, nr 4, s. 24-26

65. ŁUCYK, Szymon
Kościół potępionych : Guy Gilbert w Polsce / Szymon Łucyk // Tygodnik Powszechny. – 2004, nr 19, s. 19

66. MACIŃSKA, Alicja
Przyjaciel Dzieci Ulicy : polski model pracownika ulicznego / Alicja Macińska / Opieka-Wychowanie-Terapia. – 1998, nr 2, dod. "Nasz Animator", s. XIX-XX
Materiały z I Międzynarodowego Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy

67. MAJER, Janina
Naukowcy i praktycy o dzieciach gorszych szans : Międzynarodowe Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy / Janina Majer // Problemy Alkoholizmu. - 2001, nr 2, s. 29-31

68. MAKOWSKA, Jolanta
Dzieci ulicy w nowej rzeczywistości / Jolanta Makowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 2, s. 56-58

69. MAKSIMOVA, Mariâ
Gry i zabawy bezprizornych : rosyjskie dzieci ulicy / Maria Maksimowa // Forum. - 2006, nr 32-33, s. 42-45

70. MALANOWSKA, Irena
Wychowawcza metamorfoza / Irena Malanowska // Opieka-Wychowanie-Terapia. – 1999, nr 4, dod. "Nasz Animator", s. 5-7
Praca wychowawców ulicznych Leszka Kuzaka i Tomasza Szczepańskiego na warszawskiej Pradze Północ

71. MALANOWSKA, Irena
Wyrównać szanse : V Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy / Irena Malanowska // Przyjaciel Dziecka. - 2001, nr 4/6, s. 2-4

72. MIERZEJEWSKI, Wojciech
Porzucone dzieci ulic miast Brazylii / Wojciech Mierzejewski // Nowa Szkoła. – 1999, nr 10, s. 38-39

73. OLSZEWSKA-BAKA, Grażyna
Wychowanie i pomoc w środowisku otwartym : wersja białostocka programu „Dzieci / Grażyna Olszewska-Baka, Lesław Pytka // Opieka-Wychowanie-Terapia. – 1999, nr 1, s. 27-32

74. OŚWIADCZENIE Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy // Opieka-Wychowanie-Terapia. – 1997, nr 4, s. 44

75. PACUKIEWICZ, Monika
Na podwórkach Bobrka / Monika Pacukiewicz // Życie Bytomskie. – 2000, nr 7, s. 9

76. PILCH, Tadeusz
Dziecko ulicy : ewolucja pojęcia / Tadeusz Pilch // Opieka-Wychowanie-Terapia. – 2000, nr 1, s. 5-8

77. PILCH, Tadeusz
Stulecie praw – dzieci ulicy? : na marginesie międzynarodowej konferencji w Białymstoku / Tadeusz Pilch // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1999, nr 5, s. 38-39

78. PLUSKOTA, Katarzyna
Charakterystyka problemu „dzieci ulicy” i proponowany program resocjalizacji / Katarzyna Pluskota, Włodzimierz Sieczkowski // Edukacja Zdrowotna. - 2006, vol . 3, nr 3, s. 23-42

79. PROGRAM pracy środowiskowej „Przyjaciel Dzieci Ulicy” // Opieka-Wychowanie-Terapia. – 1998, nr 4, dod. "Nasz Animator", s. 18

80. PYTKA, Lesław
Fenomen dzieci ulicy w aspekcie historycznym i aksjologicznym / Lesław Pytka // Opieka-Wychowanie-Terapia. – 1998, nr 3, dod. "Nasz Animator", s. XIV-XVI
Materiały z I Międzynarodowego Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy

81. QUEFF, Daniel
Potrzeba działań pedagogicznych w środowisku otwartym / Daniel Queff // Pedagogika Społeczna. - 2005, [nr] 4, s. 121-128
Materiały z III Konferencji „Pedagogika ulicy w Polsce”

82. RACZKOWSKA, Jadwiga
Dzieci ulicy na marginesie cywilizacji / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 5, s. 57-61
VII Międzynarodowe Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy

83. REFORMY społeczne – szanse i zagrożenia dla dzieci ulicy : debata / oprac. Janina Majer // Opieka-Wychowanie-Terapia. – 1999, nr 2, dod. "Nasz Animator", s. 9-19

84. SADURA, Katarzyna
Matrix w realu / Katarzyna Sadura // Śląsk. – 2006, nr 11, s. 22-24
Różne oblicza śląskich „dzieci ulicy”

85. SALAŃSKI, Witold
Ci od gorszego Boga / Witold Salański // Głos Nauczycielski. – 2001, nr 11, s. 7

86. SALAŃSKI, Witold
Dzieci ulicy : te od „gorszego Boga” / Witold Salański // Problemy Alkoholizmu. – 2001, nr 1, dod., s. V-VII

87. SEMINARIUM „Dzieci gorszych szans” : podsumowanie / oprac. Barbara Głowacka // Opieka-Wychowanie-Terapia. – 2001, nr 2, dod. "Nasz Animator", s. 8-9
Materiały z V Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy

88. SIERAKOWSKA, Aleksandra
[Najpierw walę, a potem błogosławię moją...] ewangeliczną prawicą / Aleksandra Sierakowska // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 35, s. 14
Praca z dziećmi ulicy paryskiego księdza Guya Gilberta. Ośrodek "Owczarnia" dla młodzieży trudnej

89. SOBECKI, Władysław
Dzieci ulicy / Władysław Sobecki // Nowa Szkoła. – 1997, nr 8, s. 53-54

90. STASZEWSKA, Anna
Ulica nie jest dla dzieci / Anna Staszewska // Niebieska Linia. - 2003, nr 1, s. 24-27

91. SZCZEPAŃSKI, Tomasz
Hipis to taka... / z pedagogiem ulicy Tomkiem Szczepańskim rozmawia Wojciech Staszewski // Gazeta Wyborcza. – 2004, nr 75, dod. Duży Format nr 13, s. 16-19

92. SZCZEPAŃSKI, Tomasz
Oni nie są tacy źli / z Tomaszem Szczepańskim, animatorem ulicznym pracującym z dziećmi na warszawskiej Pradze rozmawia Tomasz Potkaj // Tygodnik Powszechny. – 2002, nr 46, s. 5

93. SZCZEPAŃSKI, Tomasz
Przestrzenie działania pedagoga ulicznego / Tomasz Szczepański // Pedagogika Społeczna. - 2005, [nr] 4, s. 106-112

94. SZTAJER, Andrzej
Dzieci ulicy / Andrzej Sztajer // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2005, nr 4, s. 32-36

95. ŚWIERDZEWSKA, Irena
Ojciec dzieci ulicy / Irena Świerdzewska // Tygodnik Solidarność. – 2004, nr 22, s. 31
Ks. Guy Gilbert

96. TATAROWICZ, Jan
Dzieci ulicy : były, są i będą? / Jan Tatarowicz // Opieka-Wychowanie-Terapia. – 1999, nr 4, s. 12-14

97. ULIASZ, Tamara
VIII Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy / Tamara Uliasz // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2004 , nr 4 , s. 58-59

98. W OBRONIE praw dzieci ulicy : fragmenty opracowania KKWR [Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego] „S.O.S dla ognisk” // Opieka-Wychowanie-Terapia. – 2001, nr 3, dod. "Nasz Animator", s. 3-4

99. WILL, Hans Diter
Bezdomni nieletni popełniający czyny karalne / Hans Diter Will // Opieka-Wychowanie-Terapia. – 1998, nr 3, dod. "Nasz Animator", s. XVI-XVII
Materiały z I Międzynarodowego Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy

100. WINIARSKA, Monika
Dzieci ulicy w Peru / Monika Winiarska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 4, s. 54-56

101. WINIARSKA, Monika
Streetworking w Peru : na przykładzie Comunidad de Acogida Don Bosco / Monika Winiarska // Pedagogika Społeczna. - 2005, [nr] 4, s. 141-144

102. WOYNAROWSKA, Katarzyna
Dzieci gorszych ulic / Katarzyna Woynarowska // Niedziela. – 2003, nr 12, s. 18

103. WYCHOWAWCA podwórkowy w systemie wychowania środowiskowego : program pedagogiczny / Opieka-Wychowanie-Terapia. – 1998, nr 4, dod. "Nasz Animator", s. 14-17

104. ZANIEWSKI, Zbigniew F.
Konferencja sercem pisana "Pedagogika ulicy w Polsce" : (Warszawa, 30 maja 2005 r.) / Zbigniew F. Zaniewski // Pedagogika Społeczna. - 2005, nr 3, s. 131-136

105. ZAUCHA, Andrzeja
Bezprizorni / Andrzej Zaucha // Newsweek. – 2002, nr 41, s. 38
Dzieci ulicy w Rosji

106. ZEGZUŁA, Teresa
Dzieci ulicy w Gwatemali / Teresa Zegzuła // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 7, s. 40-42

 

 III. ADRESY POSTAWOWYCH STRON WWW

 

Aktualności

Szanowni Czytelnicy!

biblioteka
udostępnia zbiory

w następujących godzinach:

 

Poniedziałek: 8.00 - 18.00
Wtorek:           8.00 - 18.00
Środa:             8.00 - 18.00
Czwartek:       8.00 - 15.00
Piątek:             8.00 - 18.00


Sobota: 9:00 - 14:00
(trzecia w miesiącu)  Zapraszamy!

logo
Platforma edukacyjna
Filii PBW w Bytomiu

NOWE KURSY!!!

OFERTA DYDAKTYCZNA
na rok szkolny 2019/2020

OFERTA SZKOLENIOWA ROM-E "METIS" W KATOWICACH

REFORMA EDUKACJI
- informacje

IBUKlibra

facebook 76536 640

polona


bookcrossingbookcrossingbookcrossing

UWALNIAMY KSIĄŻKI NON STOP!
Serdecznie zapraszamy
do udziału
w Akcji Bookcrossing
!

 

 

slaskie

Jednostka oświatowa Samorządu Województwa Śląskiego

Free template "Frozen New Year" by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft! You have got this template gratis, so don't become a freak.