WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE I OBYWATELSKIE
DZIECI I MŁODZIEŻY

Zestawienie tematyczne w wyborze nr 7/2007
na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu
oprac. Bożena Zwierzyńska

 

Prezentowany poniżej wybór materiałów prezentuje różnorodne aspekty i możliwości realizacji zagadnień wychowania patriotycznego i obywatelskiego dzieci i młodzieży, począwszy od wieku przedszkolnego po okres dorastania i osiągania dojrzałości. Jak podkreśla wielu autorów, niemal wszystkie zagadnienia i zajęcia z dziećmi i młodzieżą mogą zawierać walor wychowania patriotycznego i obywatelskiego, stąd również w zestawieniu szerokie ujęcie tematu: czytelnik znajdzie tu m. in. propozycje zajęć z wybranych przedmiotów oraz projekty interdyscyplinarne, elementy edukacji regionalnej i europejskiej, przykłady obrzędowości szkolnej. Obszerną część zestawienia stanowią materiały repertuarowe, dotyczące przede wszystkim naszych dziejów, świąt narodowych, sylwetek wybitnych Polaków. Zasięg chronologiczny zestawienia: dla książek 1995-2006, dla czasopism 2000-2006.
 

 

I . ZAGADNIENIA OGÓLNE

A. KSIĄŻKI

 

1. CHAŁAS, Krystyna
Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym : elementy teorii i praktyki. T. 2, Naród, ojczyzna, patriotyzm, państwo, pokój / Krystyna Chałas, Stanisław Kowalczyk. - Lublin ; Kielce : "Jedność", 2006
Sygn. 41501/II, 416557/II

2. GAJDA, Janusz
Pedagogika kultury w zarysie / Janusz Gajda ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2006. – S. 75-101: Problematyka wychowania narodowego, państwowego i obywatelskiego
Sygn. 41528

3. ŁOBOCKI, Mieczysław
Teoria wychowania w zarysie / Mieczysław Łobocki. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2006. – S. 288-294: Wychowanie patriotyczne
Sygn. 41395, 41413, 41567

4. WYCHOWANIE patriotyczne młodzieży / [aut. Walerian Magoń i in.] ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. Zakład Wychowania Obronnego. - Bydgoszcz : "Arcanus", 1995
Sygn. 37592

 

B. ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 

5. „A TO Polska właśnie” : o motywie ojczyzny w literaturze i w szkolnej praktyce / Agata Wójtowicz // Polonistyka. – 2003, nr 1, s. 36-42

6. BOHATER – patron szkoły w pracy wychowawczej placówki / Bożena Stramek // Nowa Szkoła. – 2002, nr 6, s. 39-41

7. BREDNIA i anagram : ojczyzna jako przeinaczenie / Katarzyna Kuczyńska-Koschany // Polonistyka. – 2003, nr 1, s. 31-35
Literackie portrety ojczyzny w twórczości wybitnych poetów polskich i rosyjskich: przełamanie stereotypu. Wskazówki dot. ujęcia tematu w starszych klasach gimnazjum lub w liceum

8. BYĆ obywatelem już w przedszkolu : kształtowanie postaw obywatelskich od najmłodszych lat / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 1, s. 30-31

9. CZY polskiej szkole potrzebna jest edukacja obywatelska?: o potrzebie zachowania wiedzy o społeczeństwie słów kilka / Mariusz Menz // Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 5, s. 40-45

10. DOBRO dobrem, zło złem / oprac. (KS) // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 10, s. 8-9
Tekst wystąpienia ministra edukacji i nauki Michała Seweryńskiego na temat wychowania patriotycznego (Warszawa, 22.02.2006)

11. EDUKACJA historyczna w nauczaniu zintegrowanym / Elżbieta Leszczyńska // Nauczanie Początkowe. – 2001/2002, nr 1, s. 56-65
Cele, zadania, możliwości. W załączeniu test do badania osiągnięć szkolnych z edukacj historycznej w klasie III

12. EDUKACJA obywatelska w opinii doradców metodycznych / Mirosław Sielatycki // Gazeta Szkolna. - 2006, nr 6, s. 1, 9
Badania Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

13. EDUKACJA obywatelska we Wrzosowej : z dziejów klasztoru – 350 lat obrony Jasnej Góry / Lidia Brodowicz // Magazyn Szkolny. – Nr 7 (2006), s. 22-23
Omówienie przykładowego projektu interdyscyplinarnego dla uczniów klas I-VI szkoły podstawowej

14. EDUKACJA regionalna, a edukacja narodowa i europejska / Anna Asyngier-Kozieł // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2004/2005, nr 4, s. 7-20

15. JAK uwzględnić priorytet MEN dotyczący wychowania patriotycznego i obywatelskiego w pracy szkoły / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 11, s. 29-32

16. JAKI powinien być dobry obywatel? : koncepcje obywatelstwa polskich nastolatków w perspektywie porównawczej / Anna Zielińska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2004, nr 4, s. 119-141

17. JAKI znak twój : Polak na wychowaniu patriotycznym / Anna Mateja // Tygodnik Powszechny. - 2006, nr 27, s. 4

18. KTO ty jesteś? / Jolanta Makowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 1, s. 34-37
Zaniedbania w kształtowaniu patriotycznych wzorów zachowań u dzieci w rodzinie

19. LITERATURA w edukacji patriotycznej / Iwona Morawska // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 9, s. 58-65

20. O DZIEDZICTWIE przeszłości i tożsamości kulturowej / Paweł Prusak // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 7-8, s. 16-19

21. OPINIE nauczycieli na temat postaw obywatelskich młodzieży // Monitor Europejski. - Nr 3 (2004), s. 51-66
Wyniki badań przeprowadzonych w środowisku nauczycieli gimnazjów

22. PATRIOTYZM : skrzydła i korzenie / Anna Majewska // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 5, s. 46-49
Kształtowanie postaw patriotycznych w szkołach salezjańskich

23. PATRON szkoły - szczególna tożsamość / Antonina Dzikowska // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 2, s. 14-15
Wybór patrona szkoły jako szczególna forma działalności wychowawczej (na przykładzie Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Sączu, przyjmującego imię Sybiraków)

24. POCHWAŁA edukacji obywatelskiej / Tomasz Tokarz // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 8, s. 36-39

25. PRAWA ucznia i prawa dziecka w edukacji obywatelskiej / Marianna Jaksim // Wiadomości Historyczne. – 2001, nr 2, s. 79-81

26. PROPORCZYK – symbol państwa w kaŜdym polskim domu / Eleonora Parnowska // Życie Szkoły. - 2000, nr 7, s. 457-460
Inicjatywa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Makowskiej w Makowie Podhalańskim (połączenie uroczystego pasowania na ucznia z wręczaniem proporczyka)

27. SWOJE znać trzeba / Agnieszka Nowicka // Nowe w Szkole. - 2004, nr 3, s. 13-15
Różnorodne formy edukacji patriotycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Stypułowie

28. ŚLUBOWANIE pierwszoklasistów w Szkole Podstawowej nr 1 w Makowie Podhalańskim / Barbara Sala // Życie Szkoły. - 2000, nr 7, s. 460-461
Uroczystość szkolna z wyrazistymi elementami wychowania patriotycznego

29. ŚWIĘTA miłości kochanej ojczyzny..." / Florian Plit // Geografia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 3-4
Nauka patriotyzmu na lekcji geografii

30. ŚWIĘTA odrobione : czy ktoś próbuje jeszcze wychować patriotów? / Mariusz Urbanek // Polityka. – 2002, nr 18, s. 92-94

31. TRADYCJE kulturowe / Małgorzata Naumowicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 10, s. 18-23
Kultywowanie narodowego dziedzictwa kulturowego w przedszkolu

32. TREŚCI historyczne w nauczaniu zintegrowanym : uwagi i refleksje / Beata Skuta // Nauczanie Początkowe. – 2002/2003, nr 3, s. 21-25

33. W SZKOLE patriotycznych wzorów / Agnieszka Jaszkaniec-Gruszka // Śląsk. – 2002, nr 1, s. 44-46
Wychowanie patriotyczne młodzieży na przykładzie IV LO im. gen. St. Maczka w Katowicach

34. WSPÓŁCZESNA odmiana patriotyzmu / Jacek Chmielewski // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 4, s. 6-9
Nowoczesne wychowanie obywatelskie

35. WYCHOWANIE państwowe według Kazimierza Sośnickiego / Eugenia Anna Wesołowska // Edukacja Dorosłych. - 2003, nr 2, s. 77-85

36. WYCHOWANIE patriotyczne / Aurelia Wenzel // Nowe w Szkole. – 2003, nr 12, s. 14-16
Bogate możliwości realizacji zagadnień wychowania patriotycznego w gimnazjum (i nie tylko)

37. WYCHOWANIE patriotyczne w praktyce / Klemens Stróżyński // Nowa Szkoła. - 2006, nr 8, s. 4-5
Realizacja szkolnego widowiska historycznego jako metoda kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich u młodzieży

38. ZAKRES i uwarunkowania wiedzy obywatelskiej polskich nastolatków / Anna Wiłkomirska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2002, nr 1, s. 49-69

39. ŻYĆ w konkretnej społeczności / Jacek Chmielewski // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 2, s. 2-5
Nowoczesne wychowanie obywatelskie i patriotyczne