WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE I OBYWATELSKIE
DZIECI I MŁODZIEŻY

Zestawienie tematyczne w wyborze nr 7/2007
na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu
oprac. Bożena Zwierzyńska

 

Prezentowany poniżej wybór materiałów prezentuje różnorodne aspekty i możliwości realizacji zagadnień wychowania patriotycznego i obywatelskiego dzieci i młodzieży, począwszy od wieku przedszkolnego po okres dorastania i osiągania dojrzałości. Jak podkreśla wielu autorów, niemal wszystkie zagadnienia i zajęcia z dziećmi i młodzieżą mogą zawierać walor wychowania patriotycznego i obywatelskiego, stąd również w zestawieniu szerokie ujęcie tematu: czytelnik znajdzie tu m. in. propozycje zajęć z wybranych przedmiotów oraz projekty interdyscyplinarne, elementy edukacji regionalnej i europejskiej, przykłady obrzędowości szkolnej. Obszerną część zestawienia stanowią materiały repertuarowe, dotyczące przede wszystkim naszych dziejów, świąt narodowych, sylwetek wybitnych Polaków. Zasięg chronologiczny zestawienia: dla książek 1995-2006, dla czasopism 2000-2006.
 

 

I . ZAGADNIENIA OGÓLNE

A. KSIĄŻKI

 

1. CHAŁAS, Krystyna
Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym : elementy teorii i praktyki. T. 2, Naród, ojczyzna, patriotyzm, państwo, pokój / Krystyna Chałas, Stanisław Kowalczyk. - Lublin ; Kielce : "Jedność", 2006
Sygn. 41501/II, 416557/II

2. GAJDA, Janusz
Pedagogika kultury w zarysie / Janusz Gajda ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2006. – S. 75-101: Problematyka wychowania narodowego, państwowego i obywatelskiego
Sygn. 41528

3. ŁOBOCKI, Mieczysław
Teoria wychowania w zarysie / Mieczysław Łobocki. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2006. – S. 288-294: Wychowanie patriotyczne
Sygn. 41395, 41413, 41567

4. WYCHOWANIE patriotyczne młodzieży / [aut. Walerian Magoń i in.] ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. Zakład Wychowania Obronnego. - Bydgoszcz : "Arcanus", 1995
Sygn. 37592

 

B. ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 

5. „A TO Polska właśnie” : o motywie ojczyzny w literaturze i w szkolnej praktyce / Agata Wójtowicz // Polonistyka. – 2003, nr 1, s. 36-42

6. BOHATER – patron szkoły w pracy wychowawczej placówki / Bożena Stramek // Nowa Szkoła. – 2002, nr 6, s. 39-41

7. BREDNIA i anagram : ojczyzna jako przeinaczenie / Katarzyna Kuczyńska-Koschany // Polonistyka. – 2003, nr 1, s. 31-35
Literackie portrety ojczyzny w twórczości wybitnych poetów polskich i rosyjskich: przełamanie stereotypu. Wskazówki dot. ujęcia tematu w starszych klasach gimnazjum lub w liceum

8. BYĆ obywatelem już w przedszkolu : kształtowanie postaw obywatelskich od najmłodszych lat / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 1, s. 30-31

9. CZY polskiej szkole potrzebna jest edukacja obywatelska?: o potrzebie zachowania wiedzy o społeczeństwie słów kilka / Mariusz Menz // Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 5, s. 40-45

10. DOBRO dobrem, zło złem / oprac. (KS) // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 10, s. 8-9
Tekst wystąpienia ministra edukacji i nauki Michała Seweryńskiego na temat wychowania patriotycznego (Warszawa, 22.02.2006)

11. EDUKACJA historyczna w nauczaniu zintegrowanym / Elżbieta Leszczyńska // Nauczanie Początkowe. – 2001/2002, nr 1, s. 56-65
Cele, zadania, możliwości. W załączeniu test do badania osiągnięć szkolnych z edukacj historycznej w klasie III

12. EDUKACJA obywatelska w opinii doradców metodycznych / Mirosław Sielatycki // Gazeta Szkolna. - 2006, nr 6, s. 1, 9
Badania Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

13. EDUKACJA obywatelska we Wrzosowej : z dziejów klasztoru – 350 lat obrony Jasnej Góry / Lidia Brodowicz // Magazyn Szkolny. – Nr 7 (2006), s. 22-23
Omówienie przykładowego projektu interdyscyplinarnego dla uczniów klas I-VI szkoły podstawowej

14. EDUKACJA regionalna, a edukacja narodowa i europejska / Anna Asyngier-Kozieł // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2004/2005, nr 4, s. 7-20

15. JAK uwzględnić priorytet MEN dotyczący wychowania patriotycznego i obywatelskiego w pracy szkoły / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 11, s. 29-32

16. JAKI powinien być dobry obywatel? : koncepcje obywatelstwa polskich nastolatków w perspektywie porównawczej / Anna Zielińska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2004, nr 4, s. 119-141

17. JAKI znak twój : Polak na wychowaniu patriotycznym / Anna Mateja // Tygodnik Powszechny. - 2006, nr 27, s. 4

18. KTO ty jesteś? / Jolanta Makowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 1, s. 34-37
Zaniedbania w kształtowaniu patriotycznych wzorów zachowań u dzieci w rodzinie

19. LITERATURA w edukacji patriotycznej / Iwona Morawska // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 9, s. 58-65

20. O DZIEDZICTWIE przeszłości i tożsamości kulturowej / Paweł Prusak // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 7-8, s. 16-19

21. OPINIE nauczycieli na temat postaw obywatelskich młodzieży // Monitor Europejski. - Nr 3 (2004), s. 51-66
Wyniki badań przeprowadzonych w środowisku nauczycieli gimnazjów

22. PATRIOTYZM : skrzydła i korzenie / Anna Majewska // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 5, s. 46-49
Kształtowanie postaw patriotycznych w szkołach salezjańskich

23. PATRON szkoły - szczególna tożsamość / Antonina Dzikowska // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 2, s. 14-15
Wybór patrona szkoły jako szczególna forma działalności wychowawczej (na przykładzie Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Sączu, przyjmującego imię Sybiraków)

24. POCHWAŁA edukacji obywatelskiej / Tomasz Tokarz // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 8, s. 36-39

25. PRAWA ucznia i prawa dziecka w edukacji obywatelskiej / Marianna Jaksim // Wiadomości Historyczne. – 2001, nr 2, s. 79-81

26. PROPORCZYK – symbol państwa w kaŜdym polskim domu / Eleonora Parnowska // Życie Szkoły. - 2000, nr 7, s. 457-460
Inicjatywa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Makowskiej w Makowie Podhalańskim (połączenie uroczystego pasowania na ucznia z wręczaniem proporczyka)

27. SWOJE znać trzeba / Agnieszka Nowicka // Nowe w Szkole. - 2004, nr 3, s. 13-15
Różnorodne formy edukacji patriotycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Stypułowie

28. ŚLUBOWANIE pierwszoklasistów w Szkole Podstawowej nr 1 w Makowie Podhalańskim / Barbara Sala // Życie Szkoły. - 2000, nr 7, s. 460-461
Uroczystość szkolna z wyrazistymi elementami wychowania patriotycznego

29. ŚWIĘTA miłości kochanej ojczyzny..." / Florian Plit // Geografia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 3-4
Nauka patriotyzmu na lekcji geografii

30. ŚWIĘTA odrobione : czy ktoś próbuje jeszcze wychować patriotów? / Mariusz Urbanek // Polityka. – 2002, nr 18, s. 92-94

31. TRADYCJE kulturowe / Małgorzata Naumowicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 10, s. 18-23
Kultywowanie narodowego dziedzictwa kulturowego w przedszkolu

32. TREŚCI historyczne w nauczaniu zintegrowanym : uwagi i refleksje / Beata Skuta // Nauczanie Początkowe. – 2002/2003, nr 3, s. 21-25

33. W SZKOLE patriotycznych wzorów / Agnieszka Jaszkaniec-Gruszka // Śląsk. – 2002, nr 1, s. 44-46
Wychowanie patriotyczne młodzieży na przykładzie IV LO im. gen. St. Maczka w Katowicach

34. WSPÓŁCZESNA odmiana patriotyzmu / Jacek Chmielewski // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 4, s. 6-9
Nowoczesne wychowanie obywatelskie

35. WYCHOWANIE państwowe według Kazimierza Sośnickiego / Eugenia Anna Wesołowska // Edukacja Dorosłych. - 2003, nr 2, s. 77-85

36. WYCHOWANIE patriotyczne / Aurelia Wenzel // Nowe w Szkole. – 2003, nr 12, s. 14-16
Bogate możliwości realizacji zagadnień wychowania patriotycznego w gimnazjum (i nie tylko)

37. WYCHOWANIE patriotyczne w praktyce / Klemens Stróżyński // Nowa Szkoła. - 2006, nr 8, s. 4-5
Realizacja szkolnego widowiska historycznego jako metoda kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich u młodzieży

38. ZAKRES i uwarunkowania wiedzy obywatelskiej polskich nastolatków / Anna Wiłkomirska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2002, nr 1, s. 49-69

39. ŻYĆ w konkretnej społeczności / Jacek Chmielewski // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 2, s. 2-5
Nowoczesne wychowanie obywatelskie i patriotyczne

 


 

 

 

 II. MATERIAŁY METODYCZNE

A. KSIĄŻKI

 

40. BERĘSEWICZ, Paweł
Letnia szkoła demokracji na polanie wśród akacji : materiał pomocniczy dla nauczycieli historii i społeczeństwa, języka polskiego, wychowawców, bibliotekarzy szkoły podstawowej IV-VI / Paweł Beręsowicz. - Toruń : "Bea-Bleja", [2000]
Sygn. 39528

41. BLEJA-SOSNA, Barbara
Kim jestem, kim mogę być? : poradnik wychowawczo-dydaktyczny ścieżek edukacyjnych : dla klasy IV w szkole podstawowej : materiały pomocnicze dla nauczycieli - zbiór ćwiczeń / Barbara Bleja-Sosna. - Toruń : "Bea-Bleja", [1999]. – S. 61-67: Wychowanie patriotyczne i obywatelskie
Sygn. 39523

42. BLEJA-SOSNA, Barbara
Kim jestem, kim mogę być? : poradnik wychowawczo-dydaktyczny ścieżek edukacyjnych : dla klasy VI w szkole podstawowej : materiały pomocnicze dla nauczycieli - zbiór ćwiczeń / Barbara Bleja-Sosna, Maria Składanowska. - Toruń : "Bea-Bleja", [2000]. – S. 94-105:
Wychowanie patriotyczne i obywatelskie
Sygn. 39524

43. DUDZIAK, Urszula
Wychowanie w klasie szkolnej : scenariusze godzin wychowawczych dla szkół ponadpodstawowych / Urszula Dudziak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002
Sygn. 40145
„Czym jest patriotyzm”, „Święta narodowe”

44. DUDZIAK, Urszula
Wychowanie w klasie szkolnej : scenariusze godzin wychowawczych dla szkół ponadpodstawowych / Urszula Dudziak. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2004]
Sygn. 40930
„Czym jest patriotyzm”, „Święta narodowe”

45. LISOWSKA, Jolanta
Żyjemy i uczymy się w Europie : 40 scenariuszy zajęć dla szkół podstawowych / Jolanta Lisowska, Małgorzata Mroczkowska. - Warszawa : "Arte", 2003
Sygn. 40392, 40550

46. PRAWA i wolności człowieka : scenariusze lekcji dla szkół średnich i podstawowych : praca zbiorowa / pod red. Ewy Stawowy. - Kraków : "Impuls", 1996
Sygn. 37937

47. WIEDZA o społeczeństwie : scenariusze lekcji w szkole średniej / pod red. Małgorzaty Rutkowskiej-Paszty. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996
Sygn. 38520

 

 

B. ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 

48. CZY przebaczyć znaczy zapomnieć? : scenariusz lekcji historyczno-polonistycznej dla klasy trzeciej gimnazjum / Ilona Janowska, Jolanta Niżnikowska // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 1, s. 89-101
Temat: "17 IX 1939 roku w oczach historyków i poety - czy przebaczyć znaczy zapomnieć?” (z wykorzystaniem wiersza Zbigniewa Herberta)

49. DZIEŃ Patrona przy ognisku : scenariusz spotkania klas młodszych / Irena Banasik, Beata Danielewska, Małgorzata Dąbrowska, Małgorzata Gwizdalska // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 4, s. 10-11
Propozycja organizacji Święta Szkoły (na przykładzie scenariusza dot. Mariusza Zaruskiego)

50. EDUKACJA patriotyczna kanwą terapii pedagogicznej na przykładzie Święta Odzyskania Niepodległości / Jadwiga Jastrząb, Angelika Cedro, Małgorzata Zaleska // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 9, wkładka metodyczna, s. (I)-(III)
Konspekt zespołowych zajęć z terapii językowej (dla kl. IV terapeutycznej)

51. EDUKACJA regionalna : w kręgu pojęć ojczyzny, patriotyzmu, tożsamości / Anna Bargielska // Drama. - Z. 50 (2006), s. 6-16
Zawiera scenariusz zajęć dla uczniów gimnazjum, integrujących język polski, historię, sztukę i wiedzę o społeczeństwie, dot. toposu domu i ojczyzny ("Stół - czy to tylko zwykły przedmiot?")

52. IGNACY Jan Paderewski – artysta i mąŜ stanu : pytania do konkursu / Ewa Fijałkowska- Markiel, Marta Gdańska // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 3, s. 26-27

53. JAK uczyć patriotyzmu w gimnazjum / Beata Adamowicz // Gazeta Szkolna. - 2006, nr 49, s. 23
Scenariusz lekcji "Honor i ojczyzna między nami Polakami... katolikami i patriotami"

54. KONSTYTUCJA 3 Maja : scenariusz zajęć / Jolanta Tadra // śycie Szkoły. – 2002, nr 5, s. 275-281
Hasło bloku: Jesteśmy dumni z naszej Ojczyzny

55. KTO ty jesteś? / Beata Szurowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 9, s. 23-25
Możliwości wychowania patriotycznego dzieci przedszkolnych

56. MOJE prawa : scenariusz lekcji obywatelskiej dla uczniów klas: III, IV, V, VI / Bożena Ledwoń // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2006, nr 2, s. 43-45

57. MOJE, bo polskie / Beata Igielska // Nowa Szkoła. – 2002, nr 10, s. 34-37
Edukacja regionalna jako forma edukacji patriotycznej. W załączeniu scenariusz cyklu zajęć, poświęconych odkrywaniu przez młodzież licealną twórczości Janusza Olczaka – regionalnego pisarza i rysownika

58. O NARODZIE i patriotyzmie, czyli jak pogawędzić na trudne tematy : propozycja metodyczna / Urszula Chowaniec // Język Polski w Liceum. – 2001/2002, nr 2, s. 40-49
Propozycja cyklu lekcji

59. OJCZYZNA to Polska, to rzeka, to las... / Renata Wiśniewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 4, s. 29-31
Wychowanie patriotyczne w przedszkolu. Scenariusz zajęć: Tworzenie i definiowanie pojęcia „moja ojczyzna"

60. OKOLICZNOŚCIOWE lekcje języka polskiego : projekt metodyczny dla klas gimnazjalnych / Iwona Morawska // Język Polski w Gimnazjum. - 2005/2006, nr 4, s. 12-24
Zawiera scenariusz lekcji dot. Jana Pawła II

61. "PATRON szańców"? : o literackiej kreacji postaci Juliana Konstantego Ordona w wierszu Adama Mickiewicza / Teresa Kosyra-Cieślak // Język Polski w Szkole - Gimnazjum. - 2000/2001, nr 3, s. 22-25
Literacki motyw „pięknej śmierci” za ojczyznę. Scenariusz zajęć

62. PRAWA dziecka : scenariusz zajęć w klasie III / Beata Brygider // Życie Szkoły. – 2000, nr 8, s. 489-491
Zajęcia zintegrowane dot. zasady równości w życiu społecznym

63. PROGRAM ścieżki patriotycznej : propozycja metodyczna do klasy IV / Ewa Kamińska, Krystyna Kowalska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2001/2002, nr 4, s. 60-66

64. SCENARIUSZ zajęć integracyjnych w klasie I : „Poznajemy Kraków – dawną stolicę Polski” / Stella Płaczek // Nauczyciel i Szkoła. – 2001, nr 1-2, s. 217-221

65. ŚLADAMI sławnych Polaków : konkurs / Maria Machała, Anna Stęplowska, Justyna Horodyńska // śycie Szkoły. – 2003, nr 1, s. 32-33
Schemat konkursu dla klas III

66. ŚWIĘTOWAĆ, czyli czcić / Piotr Lech // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 10, s.10-11
Propozycja międzyprzedmiotowego projektu o charakterze patriotycznym dla szkoły podstawowej "Jak ja kocham te barwy"

67. TESTAMENT po... Józefie Piłsudskim ; propozycja metodyczna dla klasy VI / Izabela Macheta-Kornaś // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2004/2005, nr 2, s. 73-78
Scenariusz zajęć z okazji rocznicy odzyskania niepodległości

68. TRADYCJA jako wartość na lekcjach języka polskiego : projekt metodyczny dla klas gimnazjalnych / Iwona Morawska // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 1, s. 70- 76
Zawiera propozycję lekcji "Ocalić od zapomnienia ludzi i ruiny - rzecz o powstaniu warszawskim i jego bohaterach"

69. WOKÓŁ hymnu narodowego : propozycja lekcji języka polskiego skorelowana z historią, plastyką i muzyką / Marta Choroszczyńska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2000/2001, nr 2, s. 47-49

70. WOKÓŁ narodowej historii i jej mitów : propozycja metodyczna / Henryk Odrozek // Język Polski w Liceum. – 2001/2002, nr 2, s. 50—60

71. WYCHOWANIE dla Polski : propozycja metodyczna dla klasy VI / Halina Czajewska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2003/2004, nr 2, s. 46-54
Propozycja cyklu 4 lekcji

72. „Z KART naszej historii" : scenariusz do zajęć dydaktycznych klasa III / Maria Górecka // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2002, nr 1, s. 14-17
Temat: Dlaczego obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości? 

III. MATERIAŁY REPERTUAROWE


A. KSIĄŻKI

 
73. BALCEREK, Maria
Pamiętajmy i przeżyjmy to razem : scenariusze uroczystości w szkole podstawowej z antologią tekstów / Maria Balcerek, Jolanta Mieszczak, Bożena Stokłosa. - Bielsko-Biała : „Kleks”, 2001
Sygn. 40375/P
Apel poświęcony rocznicy Września „Ocalić od zapomnienia”, inscenizacja na temat odzyskania niepodległości „Kiedy myślę – Ojczyzna...”, scenariusz apelu dot. rocznicy Konstytucji 3 Maja „Wolność, Naród, Ojczyzna...”

74. GAŁCZYŃSKA, Elżbieta
Na szkolnej scenie / Elżbieta Gałczyńska, Elżbieta Szczepańska, Urszula Wójcik. - Płock : "Korepetytor", 1997
Sygn. 38548/P
Z cyklu „Święta miłości kochanej ojczyzny”: rocznica powstań styczniowego i warszawskiego, II wojna światowa, Konstytucja 3 Maja, odzyskanie niepodległości. Sylwetki wybitnych twórców (Sienkiewicz, Szymborska, Gałczyński, Twardowski)

75. INSCENIZACJE ; Zabawy ruchowe : dla klas I-III / Agnieszka Maj, Małgorzata Nawrocka, Ewa Sorbian-Kardaś, Małgorzata Stępień. - Warszawa : Wydaw. Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, 2001
Sygn. 40261/P
„Państwo naszych marzeń: Święto 3 Maja” oraz „Święto Niepodległości”

76. INSCENIZACJE pełne radości dla klas 1-3 / wybór i oprac. Ryszard Przymus. - Łódź : "Juka", 1995
Sygn. 37395/P
Przykładowo: „Póki my żyjemy”, „Witaj, Majowa Jutrzenko!”, „Przystańwa do Kościuszki”

77. KURNICKA, Anna
Scenariusze przedstawień szkolnych : inscenizacje teatralne i poetyckie /Anna Kurnicka. - Kraków : "Impuls", 1998
Sygn. 38614/P
Dla szkoły podstawowej. Konstytucja 3 Maja, 1 Września, 11 Listopada

78. MINISTERSTWO Edukacji Narodowej o zadaniach wychowawczych : podsumowanie konkursu szkolnego "Katyń - Golgota Wschodu" / [oprac. Kazimierz Korab, Cezary Makowski, Barbara Ziółkowska ; pod kier. Wojciecha KsiąŜka]. - Warszawa : MEN, 2001
Sygn. A-2500, A-2501, A-2502
Zawiera dwa montaże słowno-muzyczne (I i II nagroda w konkursie) oraz scenariusz przedstawienia teatralnego

79. POLONISTYCZNE scenariusze w szkołach ponadpodstawowych / pod red. Jadwigi Adamczak. - Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 1996
Sygn. 38429/P
Wybór uroczystości rocznicowych (m.in. „A mury runą i pogrzebią stary świat: scenariusz akademii z okazji Święta Niepodległości”), teatr poezji (m.in. „O nas : propozycja estrady poetyckiej na podst. wierszy i piosenek młodych poetów okresu wojny i okupacji [...]”)

80. SCENARIUSZE imprez szkolnych : praca zbiorowa / pod red. Barbary Blei. - Toruń : "Bea", 1995
Sygn. 37824/P
M. in. o polskich symbolach narodowych, Konstytucji 3 Maja, odzyskaniu niepodległości, powstaniu warszawskim, Mikołaju Koperniku

81. SCENARIUSZE imprez szkolnych dla klas I-III / pod red. Ireny Służewskiej i Ireny Chyły-Szypułowej. - Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 1995
Sygn. 37683/P, 37684/P
„Fryderyk Chopin”

82. ŚNIECIŃSKI, Józef Marek
Mój mały świat : scenariusze imprez okolicznościowych dla przedszkoli / Józef Marek Śnieciński. - Warszawa : "Żak", 1996
Sygn. 38423/P
„Kto ty jesteś?”, „Polska – Ojczyzna moja”, „Warszawa – nasza stolica”

83. ŚNIECIŃSKI, Józef Marek
Słowa jak kwiaty / Józef Marek Śnieciński. - Warszawa : "śak", 1995
Sygn. 37857/P, 38278/P
Inscenizacje dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Z tematyki narodowo-patriotycznej przykładowo: „Pierwsza brygada”

84. UROCZYSTOŚCI szkolne : (apele, teatr, imprezy, kabaret) w gimnazjum I-III : praca zbiorowa / pod red. Barbary Bleja-Sosny. - Toruń : "Bea-Bleja", 2000
Sygn. 39867/P
Bogaty wybór imprez, także o charakterze patriotycznym, niektóre opracowane w kilku wersjach (jako inscenizacja, audycja szkolnego radiowęzła, spotkanie przy świecach, impreza ogólno- lub międzyszkolna). Przykładowe tematy: Konstytucja 3 Maja, gen. Jan Henryk Dąbrowski, odzyskanie niepodległości, Armia Krajowa, zakończenie II wojny światowej. Inscenizacja „Piękna nasza Polska cała”

85. UROCZYSTOŚCI szkolne : (apele, konkursy, pantomima, teatr) w szkole podstawowej I-VI : praca zbiorowa / pod red. Barbary Bleja-Sosny. - Toruń : "Bea-Bleja", 2000
Sygn. 39529/P
Z zawartości: konkurs wiedzy o gen. Janie Henryku Dąbrowskim, scenariusze apeli i imprez dot. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Święta Niepodległości, Powstania Warszawskiego, Armii Krajowej


B. ARTYKUŁY Z CZASOPISM

86. ABY Polska była Polską : scenariusz słowno-muzyczny w rocznice odzyskania niepodległości / Beata Kubiec, Monika Olejarska // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 10, s. 17-19
Szkoła podstawowa

87. APEL z okazji Święta Niepodległości – szkolna nuda czy intelektualne przeżycie? : scenariusz / Mirosława Domżalska // Wiadomości Historyczne. – 2002, nr 2, s. 118-121
Dla szkoły podstawowej i gimnazjum

88. „BYŁ taki wrzesień" : scenariusz montażu poetyckiego poświęconego pamięci poległych i zamęczonych w latach II Wojny Światowej / Anna Golanowska, Maria Możejko, Bożena Żurawska // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2005, nr 2, s. 116-119

89. DROGA do wolności : scenariusz widowiska / Bożena i Klemens Stróżyńscy // Nowa Szkoła. - 2006, nr 8, s. 6-13
Scenariusz widowiska dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów o tematyce patriotycznej

90. INSCENIZACJA szkolna z okazji święta Konstytucji 3 Maja / Jarosław Durka // Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 1, s. 37-43
Gimnazjum

91. KAZIMIERZ Wielki "Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną" : scenariusz części artystycznej uroczystości nadania szkole imienia i przekazania sztandaru / Anna Golanowska, Aurelia Łyko, BoŜena śurawska // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2004, nr 4, s. 90-93

92. LEKCJA historii : scenariusz przedstawienia z okazji 3 Maja / Agnieszka Radkowska // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 2, s. 16-17

93. NA ROCZNICĘ Konstytucji 3 Maja / Anna Gorlewska // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 4,
s. 17-20
Montaż poetycko-muzyczny dla szkoły podstawowej

94. „NIE rzucim ziemi skąd nasz ród..." : scenariusz widowiska artystycznego z okazji rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r. / Alicja Piwowarczyk // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2003, nr 3, s. 103-108
Gimnazjum

95. OBCHODY Dni Patrona / ElŜbieta Gocyła, BoŜena Kwiatkowska // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2005, nr 3, s. 63-65
Montaż słowno-muzyczny „Henryk Sienkiewicz – wielki pisarz, patriota i podróżnik, Polak, Europejczyk i obywatel świata”

96. OBIAD czwartkowy u króla Stasia : inscenizacja / Henryk Kawecki // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2002, nr 1, s. 11-14

97. OJCZYZNA - wielkie słowo... : scenariusz imprezy poświęconej Małej i Dużej Ojczyźnie / Ewa Zygmunt ; współpraca Monika Gajecka, Mariusz Wojciechowski // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 10, s. 29-31
Gimnazjum

98. OJCZYZNA moja : scenariusz inscenizacji z okazji Narodowego Święta Niepodległości / Agnieszka Maj // Nauczanie Początkowe. – 2001/2002, nr 1, s. 41-45

99. OJCZYZNĄ jest język : scenariusz montaŜu słowno-muzycznego / Maria Wiaderek //
Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 5, s. 20-21

100. „OJCZYZNO ma tyle razy...” / Dariusz Bralski // Nowa Szkoła. – 2001, nr 8, s. 22- 25
Scenariusz przedstawienia teatralnego z okazji Święta Niepodległości dla szkoły podstawowej i gimnazjum

101. PAMIĘCI ojców naszych (rocznica Katynia) : montaż słowno-muzyczny / Alicja Maciejewska // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 6, s. 26-27

102. „PIEŚŃ - czyn - wspomnienie - to jedno - to Polska" : scenariusz widowiska słowno-muzycznego z okazji nadania szkole imienia Armii Krajowej / Alicja Piwowarczyk // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2003, nr 2, s. 99-105

103. POWSTANIE Wielkopolskie 1918-1919 : propozycja apelu / Agnieszka Kaczmarek // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 10, s. 24-25

104. SCENARIUSZ części artystycznej uroczystości nadania Gimnazjum w Żarkach imienia Jana Pawła II / Anna Janocha, Katarzyna Czyż, Dorota Orszulak // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2006, nr 3, s. 76-79

105. SCENARIUSZ przedstawienia o generale Leopoldzie Okulickim / Joanna Gancarek, Olga Kluba // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. – 2006, nr 4, s. 59-61
Gimnazjum

106. SCENARIUSZ uroczystości z okazji Święta Niepodległości / Maria Szpular-Jura // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 9, s. 29-31

107. ŚWIĘTO Armii Krajowej : scenariusz / Grażyna Pioterek // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 5, s. 20-21
„Tobie Warszawo" : montaż słowno-muzyczny do wykorzystania w klasie III

108. Iwona Glińska, Irena Kasprzyk, Wojciech Kołsut // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2002, nr 3, s. 87-89

109. „WIWAT król kochany! Wiwat Sejm, wiwat Naród, wiwat wszystkie Stany” : scenariusz uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja / Krystyna Barańska // Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 4, s. 28-31
Gimnazjum

110. „ŻOŁNIERZ, poeta, czasu kurz” : montaż poetycko-muzyczny o życiu i twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Teresa Tomczak, Marianna Kular // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 1, s. 11-12
IV. ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

111. MATERIAŁY repertuarowe dotyczące Konstytucji 3 maja opublikowane w "Bibliotece w Szkole" // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 3, s.13