II. MATERIAŁY METODYCZNE

A. KSIĄŻKI

 

40. BERĘSEWICZ, Paweł
Letnia szkoła demokracji na polanie wśród akacji : materiał pomocniczy dla nauczycieli historii i społeczeństwa, języka polskiego, wychowawców, bibliotekarzy szkoły podstawowej IV-VI / Paweł Beręsowicz. - Toruń : "Bea-Bleja", [2000]
Sygn. 39528

41. BLEJA-SOSNA, Barbara
Kim jestem, kim mogę być? : poradnik wychowawczo-dydaktyczny ścieżek edukacyjnych : dla klasy IV w szkole podstawowej : materiały pomocnicze dla nauczycieli - zbiór ćwiczeń / Barbara Bleja-Sosna. - Toruń : "Bea-Bleja", [1999]. – S. 61-67: Wychowanie patriotyczne i obywatelskie
Sygn. 39523

42. BLEJA-SOSNA, Barbara
Kim jestem, kim mogę być? : poradnik wychowawczo-dydaktyczny ścieżek edukacyjnych : dla klasy VI w szkole podstawowej : materiały pomocnicze dla nauczycieli - zbiór ćwiczeń / Barbara Bleja-Sosna, Maria Składanowska. - Toruń : "Bea-Bleja", [2000]. – S. 94-105:
Wychowanie patriotyczne i obywatelskie
Sygn. 39524

43. DUDZIAK, Urszula
Wychowanie w klasie szkolnej : scenariusze godzin wychowawczych dla szkół ponadpodstawowych / Urszula Dudziak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002
Sygn. 40145
„Czym jest patriotyzm”, „Święta narodowe”

44. DUDZIAK, Urszula
Wychowanie w klasie szkolnej : scenariusze godzin wychowawczych dla szkół ponadpodstawowych / Urszula Dudziak. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2004]
Sygn. 40930
„Czym jest patriotyzm”, „Święta narodowe”

45. LISOWSKA, Jolanta
Żyjemy i uczymy się w Europie : 40 scenariuszy zajęć dla szkół podstawowych / Jolanta Lisowska, Małgorzata Mroczkowska. - Warszawa : "Arte", 2003
Sygn. 40392, 40550

46. PRAWA i wolności człowieka : scenariusze lekcji dla szkół średnich i podstawowych : praca zbiorowa / pod red. Ewy Stawowy. - Kraków : "Impuls", 1996
Sygn. 37937

47. WIEDZA o społeczeństwie : scenariusze lekcji w szkole średniej / pod red. Małgorzaty Rutkowskiej-Paszty. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996
Sygn. 38520

 

 

B. ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 

48. CZY przebaczyć znaczy zapomnieć? : scenariusz lekcji historyczno-polonistycznej dla klasy trzeciej gimnazjum / Ilona Janowska, Jolanta Niżnikowska // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 1, s. 89-101
Temat: "17 IX 1939 roku w oczach historyków i poety - czy przebaczyć znaczy zapomnieć?” (z wykorzystaniem wiersza Zbigniewa Herberta)

49. DZIEŃ Patrona przy ognisku : scenariusz spotkania klas młodszych / Irena Banasik, Beata Danielewska, Małgorzata Dąbrowska, Małgorzata Gwizdalska // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 4, s. 10-11
Propozycja organizacji Święta Szkoły (na przykładzie scenariusza dot. Mariusza Zaruskiego)

50. EDUKACJA patriotyczna kanwą terapii pedagogicznej na przykładzie Święta Odzyskania Niepodległości / Jadwiga Jastrząb, Angelika Cedro, Małgorzata Zaleska // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 9, wkładka metodyczna, s. (I)-(III)
Konspekt zespołowych zajęć z terapii językowej (dla kl. IV terapeutycznej)

51. EDUKACJA regionalna : w kręgu pojęć ojczyzny, patriotyzmu, tożsamości / Anna Bargielska // Drama. - Z. 50 (2006), s. 6-16
Zawiera scenariusz zajęć dla uczniów gimnazjum, integrujących język polski, historię, sztukę i wiedzę o społeczeństwie, dot. toposu domu i ojczyzny ("Stół - czy to tylko zwykły przedmiot?")

52. IGNACY Jan Paderewski – artysta i mąŜ stanu : pytania do konkursu / Ewa Fijałkowska- Markiel, Marta Gdańska // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 3, s. 26-27

53. JAK uczyć patriotyzmu w gimnazjum / Beata Adamowicz // Gazeta Szkolna. - 2006, nr 49, s. 23
Scenariusz lekcji "Honor i ojczyzna między nami Polakami... katolikami i patriotami"

54. KONSTYTUCJA 3 Maja : scenariusz zajęć / Jolanta Tadra // śycie Szkoły. – 2002, nr 5, s. 275-281
Hasło bloku: Jesteśmy dumni z naszej Ojczyzny

55. KTO ty jesteś? / Beata Szurowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 9, s. 23-25
Możliwości wychowania patriotycznego dzieci przedszkolnych

56. MOJE prawa : scenariusz lekcji obywatelskiej dla uczniów klas: III, IV, V, VI / Bożena Ledwoń // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2006, nr 2, s. 43-45

57. MOJE, bo polskie / Beata Igielska // Nowa Szkoła. – 2002, nr 10, s. 34-37
Edukacja regionalna jako forma edukacji patriotycznej. W załączeniu scenariusz cyklu zajęć, poświęconych odkrywaniu przez młodzież licealną twórczości Janusza Olczaka – regionalnego pisarza i rysownika

58. O NARODZIE i patriotyzmie, czyli jak pogawędzić na trudne tematy : propozycja metodyczna / Urszula Chowaniec // Język Polski w Liceum. – 2001/2002, nr 2, s. 40-49
Propozycja cyklu lekcji

59. OJCZYZNA to Polska, to rzeka, to las... / Renata Wiśniewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 4, s. 29-31
Wychowanie patriotyczne w przedszkolu. Scenariusz zajęć: Tworzenie i definiowanie pojęcia „moja ojczyzna"

60. OKOLICZNOŚCIOWE lekcje języka polskiego : projekt metodyczny dla klas gimnazjalnych / Iwona Morawska // Język Polski w Gimnazjum. - 2005/2006, nr 4, s. 12-24
Zawiera scenariusz lekcji dot. Jana Pawła II

61. "PATRON szańców"? : o literackiej kreacji postaci Juliana Konstantego Ordona w wierszu Adama Mickiewicza / Teresa Kosyra-Cieślak // Język Polski w Szkole - Gimnazjum. - 2000/2001, nr 3, s. 22-25
Literacki motyw „pięknej śmierci” za ojczyznę. Scenariusz zajęć

62. PRAWA dziecka : scenariusz zajęć w klasie III / Beata Brygider // Życie Szkoły. – 2000, nr 8, s. 489-491
Zajęcia zintegrowane dot. zasady równości w życiu społecznym

63. PROGRAM ścieżki patriotycznej : propozycja metodyczna do klasy IV / Ewa Kamińska, Krystyna Kowalska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2001/2002, nr 4, s. 60-66

64. SCENARIUSZ zajęć integracyjnych w klasie I : „Poznajemy Kraków – dawną stolicę Polski” / Stella Płaczek // Nauczyciel i Szkoła. – 2001, nr 1-2, s. 217-221

65. ŚLADAMI sławnych Polaków : konkurs / Maria Machała, Anna Stęplowska, Justyna Horodyńska // śycie Szkoły. – 2003, nr 1, s. 32-33
Schemat konkursu dla klas III

66. ŚWIĘTOWAĆ, czyli czcić / Piotr Lech // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 10, s.10-11
Propozycja międzyprzedmiotowego projektu o charakterze patriotycznym dla szkoły podstawowej "Jak ja kocham te barwy"

67. TESTAMENT po... Józefie Piłsudskim ; propozycja metodyczna dla klasy VI / Izabela Macheta-Kornaś // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2004/2005, nr 2, s. 73-78
Scenariusz zajęć z okazji rocznicy odzyskania niepodległości

68. TRADYCJA jako wartość na lekcjach języka polskiego : projekt metodyczny dla klas gimnazjalnych / Iwona Morawska // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 1, s. 70- 76
Zawiera propozycję lekcji "Ocalić od zapomnienia ludzi i ruiny - rzecz o powstaniu warszawskim i jego bohaterach"

69. WOKÓŁ hymnu narodowego : propozycja lekcji języka polskiego skorelowana z historią, plastyką i muzyką / Marta Choroszczyńska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2000/2001, nr 2, s. 47-49

70. WOKÓŁ narodowej historii i jej mitów : propozycja metodyczna / Henryk Odrozek // Język Polski w Liceum. – 2001/2002, nr 2, s. 50—60

71. WYCHOWANIE dla Polski : propozycja metodyczna dla klasy VI / Halina Czajewska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2003/2004, nr 2, s. 46-54
Propozycja cyklu 4 lekcji

72. „Z KART naszej historii" : scenariusz do zajęć dydaktycznych klasa III / Maria Górecka // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2002, nr 1, s. 14-17
Temat: Dlaczego obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości?