RODZINA

Wykaz nabytków PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu
w wyborze za lata 2000 - 2008
oprac. Wioleta Podolak

 


1. BADORA, Sylwia
Rodzina i formy jej wspomagania / Sylwia Badora, Barbara Czeredrecka, Danuta Marzec. - Kraków : "Impuls", 2001
Sygn. 40104

2. BAKER, Robin
Wojny dziecięce: macierzyństwo, ojcostwo i waśnie rodzinne / Robin Baker, Elizabeth Oram ; przeł. Tadeusz Chawziuk. - Poznań : "Rebis", 2001
Sygn. 40025

3. BIEDROŃ, Małgorzata
Funkcja opiekuńcza rodziny wielkomiejskiej / Małgorzata Biedroń. – Kraków: "Impuls", 2006
Sygn. 41601

4. DONIEC, Renata
Rodzina wielkiego miasta : przemiany społeczno - moralne w świadomości trzech pokoleń / Renata Doniec. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2001
Sygn. 39993

5. DUDAK, Anna
Samotne ojcostwo / Anna Dudak. - Kraków : "Impuls", 2006
Sygn. 41610

6. EDUKACJA prorodzinna: księga dedykowana Profesorowi Marianowi Śnieżyńskiemu / pod red. Marii Chymuk i Danuty Topy. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000
Sygn. 39714, 39715

7. FELDMAN, Larry
Łączenie terapii indywidualnej i rodzinnej / Larry Feldman ; przekł. Małgorzata Majchrzak. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2001
Sygn. 40250

8. GĘBUŚ, Dorota
Rodzina. Tak, ale jaka? / Dorota Gębuś. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2006
Sygn. 41519, 41520

9. GOLDENBERG, Herbert
Terapia rodzin / Herbert Goldenberg, Irene Goldenberg ; wprowadzenie Michael White ; tłum. Mateusz Łuczak, Miłosz Młynarz, Katarzyna Siemieniuk. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006
Sygn. 41558, 41559

10. GRZEGORCZYK-Natkaniec, Marzena
Rodzina-kultura-wychowanie / Marzena Grzegorczyk-Natkaniec, Sylwia Janota Żorawik // W: Trójpodmiotowość w praktyce edukacyjnej szkoły zreformowanej: praca zespołowa / pod red. Kazimierza Misiołka ; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Prywatny Zespół Szkół P.U.H. "Derrata" Mysłowice. – Mysłowice: GWSP, 2002. – S. 173-179
Sygn. 40570

11. HARWAS-Napierała, Barbara
Komunikacja interpersonalna w rodzinie / Barbara Harwas-Napierała ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 2006
Sygn. 41542

12. IGNATOWICZ, Jerzy
Prawo rodzinne / Jerzy Ignatowicz ; zaktualizował i uzupełnił Mirosław Nazar. - Wyd. 4 zm. . - Warszawa : Wydaw. Prawnicze PWN, 2000
Sygn. 39231

13. KAWULA, Stanisław
Kształty rodziny współczesnej: szkice familologiczne / Stanisław Kawula. - Wyd. 2. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2006
Sygn. 41494

14. KAWULA, Stanisław
Pedagogika rodziny: obszary i panorama problematyki / Stanisław Kawula, Józefa Brągiel, Andrzej W. Janke. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2006
Sygn. 41548, 41561, 41657

15. KORNACKA-Skwara, Elżbieta
Psychologiczna analiza systemów rodzinnych mężczyzn bezrobotnych / Elżbieta Kornacka-Skwara ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. – Częstochowa : Wydaw. WSP, 2004
Sygn. 40813

16. KOSEK-Nita, Bogumiła
Komunikacja w rodzinie: patologia procesów komunikacyjnych / Bogumiła Kosek-Nita // W: Kontakty z ludźmi "Innymi" jako problem wychowania, opieki i resocjalizacji / pod red. Bogumiły Kosek-Nity i Danuty Raś. – Katowice : Wydaw. UŚ, 2000
Sygn. 39712

17. MARSZAŁEK, Lidia
Niepełnosprawność, kobiecość, rodzina / Lidia Marszałek. - Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2006
Sygn. 41977

18. MIELIMĄKA, Stanisława
Zakłócenia relacji międzyludzkich w rodzinie / Stanisława Mielimąka // W: Kontakty z ludźmi "Innymi" jako problem wychowania, opieki i resocjalizacji / pod red. Bogumiły Kosek-Nity i Danuty Raś. - Katowice : Wydaw. UŚ, 2000
Sygn. 39712

19. OBLICZE współczesnej rodziny polskiej: praca zbiorowa / pod red. Bronisława Mierzwińskiego, Ewy Dybowskiej ; Katedra Pedagogiki Rodziny Wydz. Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum". – Kraków : "Ignatianum" ; "WAM", 2003
Sygn. 40511

20. OBRAZY życia rodzinnego z perspektywy interdyscyplinarnej / red. nauk. Anna Michalska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydaw. UAM, 2006
Sygn. 41760

21. OCHMAŃSKI, Marian
Alkoholizm ojców a sytuacja rodzinna i szkolna dzieci / Marian Ochmański. - Wyd. 2 zm. i popr. – Lublin : Wydaw. UMC [Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej], 2001
Sygn. 39800, 39845

22. OLUBIŃSKI, Andrzej
Konflikty rodzice-dzieci dramat czy szansa? / Andrzej Olubiński. - Wyd. 2. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2001
Sygn. 39886

23. PAŁKA, Anna
Rodzina a szkoła / Anna Pałka // W: Trójpodmiotowość w praktyce edukacyjnej szkoły zreformowanej: praca zespołowa / pod red. Kazimierza Misiołka ; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Prywatny Zespół Szkół P.U.H. "Derrata" Mysłowice. – Mysłowice: GWSP, 2002. – S. 183-188
Sygn. 40570

24. PEDAGOGIKA rodziny na progu XXI wieku: rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań: praca zbiorowa / pod red. Andrzeja W. Janke. - Toruń : "Akapit", 2004
Sygn. 41283, 41590

25. PLOPA, Mieczysław
Więzi w małżeństwie i rodzinie: metody badań / Mieczysław Plopa. - Kraków : "Impuls", 2005
Sygn. 40940

26. PLOPA, Mieczysław
Więzi w małżeństwie i rodzinie: metody badań / Mieczysław Plopa. - Wyd. 3. Kraków : "Impuls", 2006
Sygn. 41347

27. PLOPA, Mieczysław
Psychologia rodziny: teoria i badania / Mieczysław Plopa. - Wyd. 2. - Elbląg : Wydaw. Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej ; Kraków : "Impuls", 2005
Sygn. 40836

28. PLOPA, Mieczysław
Psychologia rodziny: teoria i badania / Mieczysław Plopa. - Wyd. 3. – Kraków : "Impuls", 2005
Sygn. 40936, 41127

29. PLOPA, Mieczysław
Psychologia rodziny: teoria i badania / Mieczysław Plopa. - Wyd. 4. - Kraków : "Impuls", 2007
Sygn. 41902

30. PODSTAWY feministycznej terapii rodzin / pod red. Lois Braverman ; przekł. Anna Tanalska - Dulęba. - Wyd. 1 w jęz. pol. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003
Sygn. 41677

31. POMOC dzieciom i rodzinie w środowisku lokalnym: debata o nowym systemie / pod red. Marioli Racław-Markowskiej ; Instytut Spraw Publicznych. - Warszawa : IPS, 2005
Sygn. 41311

32. RODZINA - historia i współczesność: studium monograficzne: praca zbiorowa / pod red. nauk. Wiesławy Korzeniowskiej i Urszuli Szuścik. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2006
Sygn. 41375

33. RODZINA polska na przełomie wieków: przeobrażenia, zagrożenia, patologia / pod red. Jana Żebrowskiego. - Wyd. 1. - (dodruk). - Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2002
Sygn. 40160

34. RUSZKIEWICZ, Dorota
Realizacja funkcji opiekuńczo-wychowawczej w rodzinie samotnego ojca / Dorota Ruszkiewicz. - Toruń : Centrum Edukacji Europejskiej, 2006
Sygn. 41583

35. SAKOWICZ, Tadeusz
Dysfunkcjonalność rodziny a resocjalizacja: wybrane teksty z socjologii rodziny i resocjalizacji / Tadeusz Sakowicz. - Kraków : "Impuls", 2006
Sygn. 41225, 41226

36. SATIR, Virginia
Terapia rodziny / Virginia Satir ; przekł. Olena Waśkiewicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2000
Sygn. 39345, 39355, 39400

37. SATIR, Virginia
Rodzina: tu powstaje człowiek / Virginia Satir ; przekł. Łucja Ochmańska, Małgorzata Trzebiatowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2000
Sygn. 39723

38. SCHON, Lothar
Synowie i ojcowie: tęsknota za nieobecnym ojcem / Lothar Schon ; przekł. z [niem.] Aleksandra Ubertowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002
Sygn. 40151

39. W cztery oczy: rozmowy z twórcami terapii rodzin : Haley, Erickson, Szasz, Minuchin, Maturana, Madanes, Satir / Richard Simon ; przekł.Ewa Zaremba. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2001
Sygn. 39713, 40340

40. SOKAL, Urszula
Więzi uczuciowe dorosłych dzieci z rodzicami w rodzinach rozwiedzionych/ Urszula Sokal. - Elbląg : Wydaw. Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2005
Sygn. 40943, 41108

41. TOMALSKI, Przemysław
Nietypowe rodziny: o parach lesbijek i gejów oraz ich dzieciach z perspektywy teorii przywiązania / Przemysław Tomalski. - Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, 2007
Sygn. 41759

42. ULSAMER, Bertold
Techniki ustawiania rodzin: wprowadzenie do terapii systemowej Hellingera / Bertold Ulsamer. - Białystok : Studio Astropsychologii, 2008
Sygn. 41952

43. WITCZAK, Halina
Witczak Halina: Konflikty między rodzicami a dziećmi, ich przebieg i sposoby rozwiązywania. [2004]. - Wydruk komp. - Prace nauczycieli bytomskich. Szkoła Podstawowa nr 45 w Bytomiu
Sygn. A-3169

44. WOJCIECHOWSKI, Franciszek
Niepełnosprawność, rodzina, dorastanie / Franciszek Wojciechowski. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2007
Sygn. 41786, 41846

45. WSPÓŁCZESNE rodziny polskie: ich stan i kierunek przemian: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Tyszki. - Wyd. 2. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2001
Sygn. 40928

46. WSPÓŁCZESNE rodziny polskie: ich stan i kierunek przemian: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Tyszki. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2001
Sygn. 40116

47. WSPÓŁPRZESTRZENIE edukacji: szkoła, rodzina, społeczeństwo, kultura / pod red. nauk. Mirosławy Nyczaj-Drąg i Michała Głażewskiego ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : "Impuls", 2005
Sygn. 40937, 41109

48. ZWIERZYŃSKA, Bożena
Zwierzyńska Bożena: Rodzina i szkoła: materiały pomocnicze dla nauczycieli. 2005. – Wydruk komp. - Prace nauczycieli bytomskich. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach. Filia w Bytomiu
Sygn. A-3135

49. ŻYCIE rodzinne - wybrane konteksty / red. Tadeusz Dyrda. – Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu
i Przedsiębiorczości, 2006
Sygn. 41706

maj 2008 rok