Header Image

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu ułatwienia Państwu przeglądania witryny.

Można zablokować zapisywanie cookies w ustawieniach przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

Serwis WWW Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach filia w Bytomiu wykorzystuje cookies do zapamiętania sesji użytkownika.

Dodatkowo serwis korzysta z narzędzi do zbierania danych statystycznych na temat odwiedzin użytkowników w serwisie (Google Analytics oraz STAT4U) oraz z komponentu Facebook. Narzędzia te posiadają własne regulaminy dotyczące prywatności użytkowników na swoich stronach.

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na umieszczanie plików cookies na swoim urządzeniu, może skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej, jednak wtedy niektóre funkcje serwisu mogą działać niewłaściwie.

Informację o tym jak włączyć blokowanie ciasteczek można znaleźć w sekcji pomoc w menu przeglądarki internetowej. Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są także na poniższych stronach:


II. ARTYKUŁY Z CZASOPISM

80. BOKSA, Beata
Problemy adaptacyjne dzieci z zaburzeniami mowy / Beata Boksa // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2007, nr 8, s. 41-45

81. BOROWIEC, Helena
Narastanie słownictwa w języku dziecka / Helena Borowiec // LOGOPEDIA. - 2007, T. 36, s. 11-27

82. BRYNIARSKA, Bożena
Zaburzenia komunikacji językowej - afazja / Bożena Bryniarska // CZĘSTOCHOWSKI BIULETYN OŚWIATOWY. - 2006, nr 4, s.49--51

83. CHĘCIEK, Mieczysław
Postępy terapii jąkających się dzieci i młodzieży prowadzonej w warunkach turnusowych / Mieczysław Chęciek [i in.] // LOGOPEDIA. - T. 30 (2002), s.201--212

84. CHĘCIEK, Mieczysław
Różne oblicza niepłynności mówienia / Mieczysław Chęciek // LOGOPEDIA. - T. 34 (2005), s.245--255

85. CZAJKOWSKA, Anna
Wady wymowy : rady nie tylko dla rodziców / Anna Czajkowska // GAZETA SZKOLNA. - 2006, nr 36-37, s.27

86. CZAJKOWSKA, Anna
Wady wymowy : propozycje ćwiczeń / Anna Czajkowska // GAZETA SZKOLNA. - 2006, nr 38-39, s.29

87. CZAJKOWSKA, Anna
Wady wymowy : przyczyny i rodzaje / Anna Czajkowska // GAZETA SZKOLNA. - 2006, nr 34-35, s.29

88. CZAPLEWSKA, Ewa
Potrzeba rozwijania kompetencji komunikacyjnej u dzieci ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju mowy i języka / Ewa Czaplewska, Katarzyna Kaczorowska-Bray // LOGOPEDIA. - T. 30 (2002), s.61--66

89. DONIEC, Jadwiga
Dlaczego dziecko źle mówi / Jadwiga Doniec // ŻYCIE SZKOŁY. - 2004, nr 10, s.31--33

90. DONIEC, Jadwiga
Nieprawidłowości mowy / Jadwiga Doniec // ŻYCIE SZKOŁY. - 2005, nr 1, s.36--38

91. GROCHECKA, Dorota
Dziecko nosi w sobie muzykę : logorytmika w terapii / Dorota Grochecka // ŻYCIE SZKOŁY. - 2003, nr 6, s.340--341

92. KACZYŃSKA-HAŁADYJ, Maria Marta
Obraz zaburzeń mowy w schizofrenii dziecięcej / Maria Marta Kaczyńska-Haładyj // LOGOPEDIA. - T. 32 (2003), s.87--104

93. KIESZCZYŃSKA-PIEKARSKA, Dorota
Program pracy logopedycznej : korekcja głoski r / Dorota Kieszczyńska-Piekarska // CZĘSTOCHOWSKI BIULETYN OŚWIATOWY. - 2007, nr 4, s. 56-60

94. KORDYS, Anna
Ścieżka logopedyczna w czterech porach roku / Anna Kordys, Katarzyna Toczyłowska // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. -2005, nr 3, wkładka metodyczna, s. (I)-(II)

95. KORDYS, Anna
Ścieżka logopedyczna w czterech porach roku / Anna Kordys, Katarzyna Toczyłowska // SZKOŁA SPECJALNA. - 2004, nr 5, s.383--389

96. KOSTECKA, Wanda
Gdy dziecko się jąka... / Wanda Kostecka // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. - 2004/2005, nr 3, s.104--108

97. KRAJEWSKA-CYRWUS, Edyta
Diagnoza logopedyczna warunkiem skutecznej terapii / Edyta Krajewska-Cyrwus // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2003, nr 9, s.21--23

98. KUNISZYK-JÓŹKOWIAK, Wiesława
Charakterystyki akustyczne mowy osób jąkających się w trakcie i po terapii / Wiesława Kuniszyk-Jóźkowiak, Elżbieta Smołka, Waldemar Suszyński // LOGOPEDIA. - T. 30 (2002), s.131--142

99. KUSZAK, Kinga
Rozwojowa niepłynność, czy jąkanie : jak rozpoznać zaburzenie i jak postępować? / Kinga Kuszak // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2007, nr 12, s. 6-9

100. KUSZAK, Kinga
Społeczny kontekst rozwoju dziecka z zaburzoną mową / Kinga Kuszak // SZKOŁA SPECJALNA. - 2007, nr 2, s. 92-104

101. KUSZAK, Kinga
Dyslalia czy opóźniony rozwój mowy - o trudnościach w określaniu i klasyfikowaniu zaburzeń mowy w okresie przedszkolnym / Kinga Kuszak // SZKOŁA SPECJALNA. - 2007, nr 3, s. 206-213

102. KUSZAK, Kinga
Sytuacja trudna, zmęczenie, kryzys w terapii logopedycznej / Kinga Kuszak // SZKOŁA SPECJALNA. - 2005, nr 5, s.380--386

103. KUSZAK, Kinga
O profilaktyce zaburzeń mowy w okresie przedszkolnym / Kinga Kuszak // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2005, nr 1/2, s.27--30

104. LEWANDOWSKA, Laurencja
Ścieżka logopedyczna w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej / Laurencja Lewandowska // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2003, nr 9, s.23--25

105. ŁOZOWSKA, Hanna
Dziecko bez szans? / Hanna Łozowska // NOWE W SZKOLE. - 2003, nr 7/8, s.13--15

106. MODRZEJEWSKA-TROCHA, Marlena
Logopedyczna baza danych / Marlena Modrzejewska-Trocha // NOWE W SZKOLE. - 2003, nr 1, dod. "Co głowa-to pomysł", s.(I)-(III)

107. NAJDENOWA, Wiktoria
Nieszczęsny los jąkały / Wiktoria Najdenowa // EDUKACJA I DIALOG. - 2007, nr 5, s. 59-63

108. OWSZA, Urszula
Jąkanie / Urszula Owsza // REMEDIUM. - 2003, nr 5, s.10--11

109. PANASIUK, Jolanta
Realizacja struktur składniowych w afazji / Jolanta Panasiuk // LOGOPEDIA. – T. 32 (2003), s.15--60

110. PANASIUK, Jolanta
Kompetencja językowa a kompetencja metajęzykowa w afazji / Jolanta Panasiuk // LOGOPEDIA. - T. 33 (2004), s.171--189

111. PANASIUK, Jolanta
Neologizmy znaczeniowe w afazji / Jolanta Panasiuk // LOGOPEDIA. - T. 34 (2005), s.191--207

112. PLUTA-WOJCIECHOWSKA, Danuta
Wymiary głoski jako istotne elementy poznania - podstawą kategoryzacji dyslalii : próba opisu / Danuta Pluta-Wojciechowska // LOGOPEDIA. - 2007, T. 36, s. 51-75

113. PLUTA-WOJCIECHOWSKA, Danuta
Realizacja fonemów języka polskiego z roszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego - przegląd wybranych problemów, stanowisk, propozycji / Danuta Pluta-Wojciechowska // LOGOPEDIA. - T. 31 (2002), s.199--225

114. PLUTA-WOJCIECHOWSKA, Danuta
Realizacja fonemu /t/ ze względu na miejsce artykulacji u osób z rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego / Danuta Pluta-Wojciechowska // LOGOPEDIA. - T. 30 (2002), s.115--130

115. HORTIS-DZIERZBICKA, Maria
Ocena strukturalna i czynnościowa aparatu mowy w wadzie rozszczepowej twarzy / Maria Hortis-Dzierzbicka, Elżbieta Stecko // LOGOPEDIA. - T. 30 (2002), s.87--90

116. KONOPSKA, Lilianna
Jakość wymowy osób z wadą zgryzu / Lilianna Konopska // LOGOPEDIA. - T. 31 (2002), s.157--198

117. MACIEJEWSKA, Alina
Wyraz w diagnozie i terapii logopedycznej / Alina Maciejewska // LOGOPEDIA. – T. 34 (2005), s.37--46

118. MICHALAK-WIDERA, Iwona
Stymulacja językowa najmłodszych / Iwona Michalak-Widera // MAGAZYN SZKOLNY. - Nr 8 (kwiecień 2005), s.21--23

119. MICHALIK, Mirosław
Peryferyjna prototypowość w postrzeganiu rzeczywistości przez osoby dotknięte oligofazją / Mirosław Michalik // LOGOPEDIA. - T. 34 (2005), s.167--190

120. Ostapiuk, Barbara
Dziecięca artykulacja czy wada wymowy - między fizjologią a patologią / Barbara Ostapiuk // LOGOPEDIA. - T. 31 (2002) , s.95--156

121. REGNER, Anna
Podstawy ustno-twarzowej terapii regulacyjnej według koncepcji Rodolfo Castillo Moralesa / Anna Regner // LOGOPEDIA. - T. 32 (2003), s.205--222

122. ROCŁAWSKA-DANILUK, Małgorzata
Bilingwizm a zaburzenia mowy : wyniki wstępnych badań pilotażowych w przedszkolach / Małgorzata Rocławska-Daniluk // LOGOPEDIA. - T. 34 (2005), s.77--83

123. ROTKIEWICZ, Marcin
Niemy mózg / Marcin Rotkiewicz // POLITYKA. - 2004, nr 11, s.76--77

124. RYNEK, Joanna
Sukces czy porażka? / Joanna Rynek // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 6, s.32--36

125. SACHAJSKA, Elżbieta
Z metodyki pracy nad wymową / Elżbieta Sachajska // LOGOPEDIA. - 2002, T. 31, s.227--256

126. SAMBORSKA, Iwona
Stan mowy przedszkolaków / Iwona Samborska // MAGAZYN SZKOLNY. - [2003/2004], Nr 6 (luty 2004), s.18--19

127. SAPOTA, Barbara
Mowa i jej zaburzenia / Barbara Sapota // CZĘSTOCHOWSKI BIULETYN OŚWIATOWY. - 2005, nr 3, s.39--41

128. SAWICKA, Iwona
Utrwalanie poprawnej wymowy głoski r : wykorzystanie zabaw dydaktycznych / Iwona Sawicka // ŻYCIE SZKOŁY. - 2004, nr 1, s.42--44

129. SŁODOWIK-RYCAJ, Ewa
Problemy opieki logopedycznej nad dziećmi w wieku przedszkolnym / Ewa Słodowik-Rycaj // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. - 2005, nr 3, s.115--131

130. SOLECKA-GŁODEK, Justyna
Dziecko jąkające się w szkole / Justyna Solecka-Głodek // REMEDIUM. - 2004, nr 10, s.10--11

131. SOŁTYS-CHMIELOWICZ, Anna
O niejasnościach i niespójnościach terminów nazywających wady wymowy / Anna Sołtys-Chmielowicz // LOGOPEDIA. - T. 33. - (2004), s.205--212

132. SOŁTYS-CHMIELOWICZ, Anna
Wady wymowy i ich korygowanie / Anna Sołtys-Chmielowicz // LOGOPEDIA. - T. 31 (2002), s.53--93

133. SOŁTYS-CHMIELOWICZ, Anna
Czy istnieje elizja w dyslalii / Anna Sołtys-Chmielowicz // LOGOPEDIA. - T. 35 (2006), s.117-124

134. SOŁTYS-CHMIELOWICZ, Anna
Problem zrozumiałości wypowiedzi w przypadkach dyslalii / Anna Sołtys-Chmielowicz // LOGOPEDIA. - T. 32 (2003), s.157--165

135. SOŁTYS-CHMIELOWICZ, Anna
Analiza lingwistyczna wypowiedzi dziecka z rozległą dyslalią / Anna Sołtys-Chmielowicz // LOGOPEDIA. - T. 34 (2005), s.257--271

136. STANKOWSKI, Adam
Terapia logopedyczna w procesie rewalidacji dzieci upośledzonych umysłowo(oligofrenopedagogika, oligofrenologopedia) / Adam Stankowski, Jolanta Brzozowska // CHOWANNA. - 2003, nr 2, s.54--82

137. STOBNICKA-STOLARSKA, Łucja
Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci z zaburzeniami komunikacji werbalnej : opis przypadku / Łucja Stobnicka-Stolarska // LOGOPEDIA. – T. 30 (2002), s.169--200

138. SURMACZ, Anna
Kształcenie zachowań komunikacyjnych w terapii osoby ze sprzężonymi zaburzeniami mowy : studium przypadku / Anna Surmacz // LOGOPEDIA. - T. 32 (2003), s.261--294

139. SZWANKA, Maja
Wykorzystanie metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy / Maja Szwanka // SZKOŁA SPECJALNA. - 2004, nr 1, s.54--58

140. SZYMAŃSKA-PARUSZKIEWICZ, Teresa
Wczesna interwencja logopedyczna zapobiegająca wadom wymowy / Teresa Szymańska-Paruszkiewicz // NAUCZANIE POCZĄTKOWE . - 2005/2006, nr 2, s.35--38

141. ŚLIWIŃSKA, Anna
Higiena głosu dziecka podczas zajęć zintegrowanych w edukacji elementarnej / Anna Śliwińska // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2005/2006, nr 2, s.39--46

142. TOMCZYK, Joanna
Profilaktyka i terapia jąkania / Joanna Tomczyk // ŻYCIE SZKOŁY. - 2004, nr 6, s.9--14

143. WALCZYKOWSKA, Karolina K.
Mutyzm wybiórczy w praktyce pedagogicznej / Karolina Walczykowska // EDUKACJA I DIALOG. - 2006, nr 3, s.40—43

144. WOŹNIAK-WRÓBLEWSKA, Małgorzata
Profilaktyka wad wymowy / Małgorzata Woźniak-Wróblewska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 11, s. 40-42

145. WOŹNIAK, Tomasz
Zaburzenia komunikacyjne w jąkaniu - perspektywy terapii / Tomasz Woźniak // LOGOPEDIA. - T. 34 (2005), s.235--244

146. WOŹNIAK, Tomasz
Teoria narracji w perspektywie opisu zaburzeń mowy / Tomasz Woźniak // LOGOPEDIA. - T. 33 (2004), s.157--169

147. ZIELIŃSKA, Jolanta
Komputerowa diagnoza i usprawnianie rozwoju oralnego dzieci z uszkodzonym narządem słuchu / Jolanta Zielińska // LOGOPEDIA. - T. 32 (2003), s.193--204

148. ŻYWOT, Anna
Refleksje na temat pracy z dzieckiem z niedosłuchem oraz cechami niedokształcenia mowy o typie afazji / Anna Żywot // LOGOPEDIA. - 2007, T. 36, s. 151-170 

 

 

Aktualności

Szanowni Czytelnicy!

Informujemy, że od dnia
5 listopada 
biblioteka będzie 
udostępniać zbiory
w godziach:
pon. - śr.   8.00-18.00
czwartek   8.00-15.00
piątek        8.00-18.00

logo WL czytelnikow

Zapraszamy na spotkanie sieci

sieć

logo
Platforma edukacyjna
Filii PBW w Bytomiu

NOWE KURSY!!!

OFERTA DYDAKTYCZNA
na rok szkolny 2018/2019

OFERTA SZKOLENIOWA ROM-E "METIS" W KATOWICACH

REFORMA EDUKACJI
- informacje

IBUKlibra

facebook 76536 640

polona


bookcrossingbookcrossingbookcrossing

UWALNIAMY KSIĄŻKI NON STOP!
Serdecznie zapraszamy
do udziału
w Akcji Bookcrossing
!

slaskie

Jednostka oświatowa Samorządu Województwa Śląskiego

Free template "Frozen New Year" by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft! You have got this template gratis, so don't become a freak.