Drukuj

ZABURZENIA MOWY U DZIECI

(Jąkanie, seplenienie, dyslalia, afazja)

Zestawienie tematyczne nr 7/2008
opracowane na podstawie zbiorów
PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu
Zasięg chronologiczny:
- książki: 1966-2007
- artykuły: 2002-2007

oprac. Joanna Ambroży

 

I. KSIĄŻKI

 

1. ANTOS, Danuta
Jak usuwać seplenienie i inne wady wymowy / Danuta Antos, Genowefa Demel, Irena Styczek. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978.
Sygn. 18024/P, A-2441/P

2. ANTOS, Danuta
Jak usuwać seplenienie i wady wymowy / Danuta Antos, Genowefa Demel, Irena Styczek. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971.
Sygn. 9252/P

3. BALEJKO, Antoni
Jak pokonać seplenienie : uczymy się wymawiać głoski s-sz : dyslalia-dysleksja / Antoni Balejko. - Białystok : [Wydawictwa Logopedyczne], 2000.
Sygn. 40068

4. BALEJKO, Antoni
Jak pokonać seplenienie : uczymy się wymawiać głoski c - cz : dyslalia - dysleksja / Antoni Balejko. - Białystok : Wydawnictwa Logopedyczne, 2001.
Sygn. 40067

5. BALEJKO, Antoni
Jak pokonać trudności w mówieniu, czytaniu i pisaniu : dla rodziców i nauczycieli / Antoni Balejko. - Białystok : [Wydawnictwa Logopedyczne], 2003.
Sygn. 40828

6. BALEJKO, Antoni
Jak usuwać wady wymowy : porady dla nauczycieli i rodziców / Antoni Balejko. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Białystok : Antoni Balejko [Wydawnictwa Logopedyczne], 1994.
Sygn. 37511, 37512, 37622

7. BALEJKO, Antoni
Sprawdź jak mówię i wymawiam : kwestionariusz obrazkowy do badania i oceny rozwoju mowy i wymowy : dyslalia - dysleksja / Antoni Balejko. – Białystok : [Wydawnictwa Logopedyczne], 2003.
Sygn. 40838

8. BALEJKO, Antoni
Uczymy się ojczystej mowy : porady dla nauczycieli i rodziców / Antoni Balejko. - Wyd. 2 uzup. - Białystok : [Wydawnictwa Logopedyczne], 1995.
Sygn. 37467, 37509

9. BŁACHNIO, Krystyna
Vademecum logopedyczne : dla studentów pedagogiki / Krystyna Błachnio ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Wyd. 2 rozsz. - Poznań : Wydaw. UAM, 2001.
Sygn. 39875

10. BOCHNIARZ, Antoni
Różne oblicza jąkania i sposoby pomagania jąkającym się / Antoni Bochniarz. - Żory : Gabinet Logopedyczny "Demostenes", 1999.
Sygn. 39102

11. BOGDANOWICZ, Marta
Ryzyko dysleksji : problem i diagnozowanie / Marta Bogdanowicz. - Wyd. 4. - Gdańsk : "Harmonia", 2004.
Sygn. 41056

12. BOGDANOWICZ, Marta
Ryzyko dysleksji : problem i diagnozowanie / Marta Bogdanowicz. - Wyd. 2. - Gdańsk : "HARMONIA", 2003.
Sygn. 40363

13. BOLEWSKA, Anna
Funkcjonowanie pojęć u afatyków z zaburzeniami nazywania / Anna Bolewska. – Warszawa : Wydaw. UW, 1983.
Sygn. 26734

14. CHĘCIEK, Mieczysław
Jąkanie : diagnoza - terapia - program / Mieczysław Chęciek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007.
Sygn. 41807

15. CHMIELEWSKA, Elżbieta
Zabawy logopedyczne i nie tylko : poradnik dla nauczycieli i rodziców / Elżbieta Chmielewska ; [rys. Aleksandra . - Makowska, Marcin Soczowski, Paweł Kułaga]. - Kielce : "Mac", 1995.
Sygn. 37692, 37693

16. DEMBIŃSKA, Małgorzata
Domowe zabawy logopedyczne / Małgorzata Dembińska ; il. Krystyna Lipka-Sztarbałło. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999.
Sygn. 41752

17. DEMBIŃSKA, Małgorzata
Domowe zabawy logopedyczne / Małgorzata Dembińska ; il. Krystyna Lipka-Sztarbałło. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994.
Sygn. 37012, 37407

18. DEMEL, Genowefa
Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola / Genowefa Demel. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978.
Sygn. 18642/P, 18643/P,18644/P

19. DEMEL, Genowefa
Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola / Genowefa Demel. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983.
Sygn. 24787/P, 24788/P, 24789/P, 24790/P, 24792/P, 24793/P, 24794/P, 24795/P,

20. DEMEL, Genowefa
Wady wymowy : profilaktyka i korekcja / Genowefa Demel. - Wyd. 2 popr. i uzup.- Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1979.
Sygn. 18891/P, 19086/P, 19087/P

21. DEMEL, Genowefa
Wady wymowy : profilaktyka i korekcja / Genowefa Demel. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1974.
Sygn. A-3426/P

22. DEMEL, Genowefa
Elementy logopedii / Genowefa Demelowa. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987.
Sygn. 30057

23. DEMEL, Genowefa
Elementy logopedii / Genowefa Demelowa. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982.
Sygn. 23874, 23875, 23876, 23877, A-2440

24. DIAGNOZA i terapia osób z afazją : holistyczne podejście do chorego / pod red. Antoniego Balejko. - Wyd. 2. - Białystok : Wydawnictwa Logopedyczne, 1998.
Sygn. 38697, 39503

25. DIAGNOZA i terapia osób z różnymi zaburzeniami językowymi : warsztaty Logopedyczne, Augustów, maj 1996 / red. Antoni Balejko. - Białystok : Antoni Balejko [Wydawnictwa Logopedyczne], 1996.
Sygn. 38426

26. DITTFELD, Bożena
Spróbujmy mówić razem : program profilaktyki logopedycznej (dla przedszkoli, klas kształcenia zintegrowanego i integracyjnego) / Bożena Dittfeld. - Kraków : "Impuls", 2004.
Sygn. 40744

27. Gunia, Grażyna
Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy : wybrane problemy teorii i praktyki surdologopedycznej / Grażyna Gunia. - Kraków : "Impuls", 2006.
Sygn. 41349, 41350

28. HOLISTYCZNE aspekty logopedycznej terapii jąkających się / pod red. Elżbiety M. Minczakiewicz. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005.
Sygn. 40826

29. JASTRZĘBOWSKA, Grażyna
Podstawy logopedii / Grażyna Jastrzębowska. - Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 1995.
Sygn. 37836

30. JASTRZĘBOWSKA, Grażyna
Podstawy teorii i diagnozy logopedycznej / Grażyna Jastrzębowska. - Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 1998.
Sygn. 38762

31. JODZIO, Krzysztof
Afazja pierwotna postępująca / Krzysztof Jodzio. - Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 1999.
Sygn. 39342

32. KAŁUŻYŃSKi, Jerzy
Jąkanie a trema / Jerzy Kałużyński. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971.
Sygn. 9283

33. KAMIŃSKA, Dorota
Wspomaganie płynności mowy dziecka - profilaktyka, diagnoza i terapia jąkania wczesnodziecięcego : program logopedyczny / Dorota Kamińska. - Kraków : "Impuls", 2006
Sygn. 41340

34. KANIA, Józef Tadeusz
Szkice logopedyczne / Józef Tadeusz Kania. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982.
Sygn. 23620, 23743

35. KANIA, Józef Tadeusz
Dezintegracja systemu fonologicznego w afazji : (na materiale języka polskiego) / Józef Tadeusz Kania. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976.
Sygn. 15682, 16649

36. KOMUNIKACJA, mowa, język : w diagnozie i terapii zaburzeń rozwoju u dzieci i młodzieży niepełnosprawnej / pod red. Elżbiety M. Minczakiewicz. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001.
Sygn. 40111

37. KOZŁOWSKA, Kinga
Pomagajmy dzieciom z zaburzeniami mowy : (podręczny poradnik logopedyczny) / Kinga Kozłowska. - Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 1996.
Sygn. 37861

38. KOZŁOWSKA, Kinga
Wady wymowy możemy usunąć : (poradnik logopedyczny) / Kinga Kozłowska. - Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 1998.
Sygn. 38628

39. LEONARD, Laurence B
SLI : specyficzne zaburzenie rozwoju językowego / Laurence B. Leonard ; przekł.Mikołaj Hernik. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2006.
Sygn. 41210

40. LICHOTA, Edyta Joanna
Terapia wad wymowy / Edyta Joanna Lichota. - Wyd. 2 popr. - Kraków : "Impuls", 2006.
Sygn. 41238, 41239

41. LICHOTA, Edyta Joanna
Terapia wad wymowy / Edyta Lichota. - Kraków : "Impuls", 2005.
Sygn. 40926

42. LOGOPEDIA : pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Grażyny Jastrzębowskiej ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydaw. UO, 1999.
Sygn. 39226, 39309

43. LURIA, Aleksandr Romanovic
Problemy neuropsychologii i neurolingwistyki : wybór prac / A.R. Łuria . - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1976.
Sygn. 14510

44. Maruszewski, Mariusz
Afazja : zagadnienia teorii i terapii / Mariusz Maruszewski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966.
Sygn. 16059

45. MCMINN, Jill
Pomóż dziecku z... zaburzeniami mowy i komunikacji językowej / Jill McMinn ; [tł. Rafał Lisowski]. - Warszawa : Wydaw. K.E. LIBER, 2006.
Sygn. 41404, 41422

46. MINCZAKIEWICZ, Elżbieta Maria
Mowa, rozwój, zaburzenia, terapia : [logopedia] / Elżbieta Maria Minczakiewicz. – Kraków : Wydaw. Naukowe WSP, 1997.
Sygn. 39217, 39764

47. NOWAK, Jadwiga
Piosenka w usprawnianiu wymowy dzieci z trudnościami w uczeniu się / Jadwiga Nowak ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. - Wyd. 2. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP, 1993.
Sygn. 38040

48. NOWAK, Jadwiga
Piosenka w usprawnianiu wymowy dzieci z trudnościami w uczeniu się / Jadwiga Nowak ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. - Warszawa : Wydaw. Uczelniane WSP, 1993.
Sygn. 37363

49. OPIEKA logopedyczna od poczęcia / pod red. nauk. Bronisława Rocławskiego. - Gdańsk : "Glottispol", 1998.
Sygn. 38968

50. PIEKARCZYK, Barbara
Rozszczep wargi i podniebienia : poradnik dla rodziców / Barbara Piekarczyk, Elżbieta Młynarska-Zduniak, Maria. - Winiarska-Majczyno. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2003
Sygn. 40297

51. PROBLEMY edukacji lingwistycznej : teoria i praktyka edukacyjna w zmieniającej się Europie. T.2, Różne aspekty edukacji lingwistycznej dziecka / pod red. Marii Teresy Michalewskiej i Mirosława Kisiela ; Uniwersytet Śląski w Katowicach. Instytut Pedagogiki-Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej. - Kraków : "Impuls", 2002.
Sygn. 40109/II

52. PROFILAKTYKA i rehabilitacja głosu, mowy / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania, Iwona Kowalkowska. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006.
Sygn. 41699

53. REHABILITACJA chorych z afazją : praca zbiorowa / pod red. Marii T. Nowakowskiej ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Psychologicznych. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978
Sygn. 18224, 18435

54. RODAK, Hanna
Terapia dziecka z wadą wymowy / Hanna Rodak. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, 1997.
Sygn. 39221

55. RODAK, Hanna
Od obrazka do słowa : poradnik dla pedagogów, logopedów i rodziców dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się / Hanna Rodak, Danuta Nawrocka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993.
Sygn. 36793

56. RUMIEŃCZYK, Dorota
Teksty z ćwiczeniami wspomagającymi rozwój mowy i języka dziecka : zeszyt logopedyczny / Dorota Rumieńczyk. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007.
Sygn. 41735, 41736, 41821

57. SAWA, Barbara
Dzieci z zaburzeniami mowy / Barbara Sawa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990.
Sygn. 34180, 34245, 34246, 37063

58. SKOREK, Ewa Małgorzata
Oblicza wad wymowy / Ewa Małgorzata Skorek - Warszawa : "Żak", 2001.
Sygn. 40071

59. SKOREK, Ewa Małgorzata
Z logopedią na ty : podręczny słownik logopedyczny / Ewa Małgorzata Skorek. - Kraków : "Impuls", 2000.
Sygn. 39480/P, 39565/P, 39706/P

60. SŁODOWNIK-RYCAJ, Ewa
O mowie dziecka czyli Jak zapobiegać powstawaniu nieprawidłowości w jej rozwoju / Ewa Słodownik-Rycaj . - Warszawa : "Żak", 2000.
Sygn. 39634

61. SPAŁEK, Ewa
Jak pomóc dziecku z wadą wymowy / Ewa Spałek, Celina Piechowicz-Kułakowska ; recenzent Maria Bilińska. - Kraków : "Impuls", 1996.
Sygn. 38283

62. SPRAWKA, Romana
Logopedyczne zabawy grupowe dla dzieci od 4 do 7 lat / Romana Sprawka, Joanna Graban . - Gdańsk : "Harmonia", 2004
Sygn. 40683

63. STECKO, Elżbieta
Zaburzenia mowy u dzieci : wczesne rozpoznawanie i postępowanie logopedyczne / Elżbieta Stecko. - Wyd. 2 [właśc. 5]. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2002.
Sygn. 42077

64. STECKO, Elżbieta
Zaburzenia mowy u dzieci : wczesne rozpoznawanie i postępowanie logopedyczne / Elżbieta Stecko. - Wyd. 4 bez zmian. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2002
Sygn. 40932

65. STECKO, Elżbieta
Zaburzenia mowy u dzieci : wczesne rozpoznawanie i postępowanie logopedyczne / Elżbieta Stecko. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1996.
Sygn. 39220

66. STYCZEK, Irena
Logopedia / Irena Styczek. - Wyd. 4 . - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1983.
Sygn. 25369, 25462

67. STYCZEK, Irena
Logopedia / Irena Styczek. - Wyd. 3 . - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1981.
Sygn. A-1607

68. STYCZEK, Irena
Logopedia / Irena Styczek. - Wyd. 2 zm. i rozsz. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1979.
Sygn. 19395, 19396, 19397, 19398, 19522

69. STYCZEK, Irena
Badanie i kształtowanie słuchu fonematycznego : (komentarz i tablice) / Irena Styczek. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982.
Sygn. 24053, 24055, 24056, 24074, 24075

70. SZUMSKA, Jadwiga
Metody badania afazji / Jadwiga Szumska ; Polska Akademia Nauk. Zespół Neurochirurgii Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej . - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1980.
Sygn. 20491, 20492

71. TARKOWSKI, Zbigniew
Jąkanie / Zbigniew Tarkowski . - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999.
Sygn. 38963

72. TARKOWSKI, Zbigniew
Jąkanie wczesnodziecięce / Zbigniew Tarkowski. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997
Sygn. 38671

73. TARKOWSKI, Zbigniew
Jąkanie wczesnodziecięce / Zbigniew Tarkowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992.
Sygn. 35448, 35449, 35551, 37110

74. WIŚNIEWSKA, Barbara
Terapia zaburzeń mowy : materiały pomocnicze do pracy z dziećmi starszymi i dorosłymi / Barbara Wiśniewska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002.
Sygn. 41016, 41044

75. WÓJTOWICZ, Janina
Logopedyczny zbiór wyrazów / Janina Wójtowiczowa. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993.
Sygn. 36704

76. ZABURZENIA mowy u dzieci / pod red. Jadwigi Szumskiej ; Polska Akademia Nauk. Zespół Neurochirurgii Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej. – Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1982.
Sygn. 24160, 24285

77. ZALESKI, Tomasz
Opóźnienia w rozwoju mowy / Tomasz Zaleski. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2002
Sygn. 40299, 40389

78. ZALESKI, Tomasz
Opóźniony rozwój mowy / Tomasz Zaleski. - Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1992.
Sygn. A-3047, 35332

79. ZELECH, Władysław
Zaburzenia czytania i pisania u dzieci afatycznych, głuchych i dyslektycznych / Władysław Zelech. - Kraków : Wydaw. Naukowe WSP, 1997.
Sygn. 38632II. ARTYKUŁY Z CZASOPISM

80. BOKSA, Beata
Problemy adaptacyjne dzieci z zaburzeniami mowy / Beata Boksa // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2007, nr 8, s. 41-45

81. BOROWIEC, Helena
Narastanie słownictwa w języku dziecka / Helena Borowiec // LOGOPEDIA. - 2007, T. 36, s. 11-27

82. BRYNIARSKA, Bożena
Zaburzenia komunikacji językowej - afazja / Bożena Bryniarska // CZĘSTOCHOWSKI BIULETYN OŚWIATOWY. - 2006, nr 4, s.49--51

83. CHĘCIEK, Mieczysław
Postępy terapii jąkających się dzieci i młodzieży prowadzonej w warunkach turnusowych / Mieczysław Chęciek [i in.] // LOGOPEDIA. - T. 30 (2002), s.201--212

84. CHĘCIEK, Mieczysław
Różne oblicza niepłynności mówienia / Mieczysław Chęciek // LOGOPEDIA. - T. 34 (2005), s.245--255

85. CZAJKOWSKA, Anna
Wady wymowy : rady nie tylko dla rodziców / Anna Czajkowska // GAZETA SZKOLNA. - 2006, nr 36-37, s.27

86. CZAJKOWSKA, Anna
Wady wymowy : propozycje ćwiczeń / Anna Czajkowska // GAZETA SZKOLNA. - 2006, nr 38-39, s.29

87. CZAJKOWSKA, Anna
Wady wymowy : przyczyny i rodzaje / Anna Czajkowska // GAZETA SZKOLNA. - 2006, nr 34-35, s.29

88. CZAPLEWSKA, Ewa
Potrzeba rozwijania kompetencji komunikacyjnej u dzieci ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju mowy i języka / Ewa Czaplewska, Katarzyna Kaczorowska-Bray // LOGOPEDIA. - T. 30 (2002), s.61--66

89. DONIEC, Jadwiga
Dlaczego dziecko źle mówi / Jadwiga Doniec // ŻYCIE SZKOŁY. - 2004, nr 10, s.31--33

90. DONIEC, Jadwiga
Nieprawidłowości mowy / Jadwiga Doniec // ŻYCIE SZKOŁY. - 2005, nr 1, s.36--38

91. GROCHECKA, Dorota
Dziecko nosi w sobie muzykę : logorytmika w terapii / Dorota Grochecka // ŻYCIE SZKOŁY. - 2003, nr 6, s.340--341

92. KACZYŃSKA-HAŁADYJ, Maria Marta
Obraz zaburzeń mowy w schizofrenii dziecięcej / Maria Marta Kaczyńska-Haładyj // LOGOPEDIA. - T. 32 (2003), s.87--104

93. KIESZCZYŃSKA-PIEKARSKA, Dorota
Program pracy logopedycznej : korekcja głoski r / Dorota Kieszczyńska-Piekarska // CZĘSTOCHOWSKI BIULETYN OŚWIATOWY. - 2007, nr 4, s. 56-60

94. KORDYS, Anna
Ścieżka logopedyczna w czterech porach roku / Anna Kordys, Katarzyna Toczyłowska // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. -2005, nr 3, wkładka metodyczna, s. (I)-(II)

95. KORDYS, Anna
Ścieżka logopedyczna w czterech porach roku / Anna Kordys, Katarzyna Toczyłowska // SZKOŁA SPECJALNA. - 2004, nr 5, s.383--389

96. KOSTECKA, Wanda
Gdy dziecko się jąka... / Wanda Kostecka // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. - 2004/2005, nr 3, s.104--108

97. KRAJEWSKA-CYRWUS, Edyta
Diagnoza logopedyczna warunkiem skutecznej terapii / Edyta Krajewska-Cyrwus // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2003, nr 9, s.21--23

98. KUNISZYK-JÓŹKOWIAK, Wiesława
Charakterystyki akustyczne mowy osób jąkających się w trakcie i po terapii / Wiesława Kuniszyk-Jóźkowiak, Elżbieta Smołka, Waldemar Suszyński // LOGOPEDIA. - T. 30 (2002), s.131--142

99. KUSZAK, Kinga
Rozwojowa niepłynność, czy jąkanie : jak rozpoznać zaburzenie i jak postępować? / Kinga Kuszak // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2007, nr 12, s. 6-9

100. KUSZAK, Kinga
Społeczny kontekst rozwoju dziecka z zaburzoną mową / Kinga Kuszak // SZKOŁA SPECJALNA. - 2007, nr 2, s. 92-104

101. KUSZAK, Kinga
Dyslalia czy opóźniony rozwój mowy - o trudnościach w określaniu i klasyfikowaniu zaburzeń mowy w okresie przedszkolnym / Kinga Kuszak // SZKOŁA SPECJALNA. - 2007, nr 3, s. 206-213

102. KUSZAK, Kinga
Sytuacja trudna, zmęczenie, kryzys w terapii logopedycznej / Kinga Kuszak // SZKOŁA SPECJALNA. - 2005, nr 5, s.380--386

103. KUSZAK, Kinga
O profilaktyce zaburzeń mowy w okresie przedszkolnym / Kinga Kuszak // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2005, nr 1/2, s.27--30

104. LEWANDOWSKA, Laurencja
Ścieżka logopedyczna w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej / Laurencja Lewandowska // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2003, nr 9, s.23--25

105. ŁOZOWSKA, Hanna
Dziecko bez szans? / Hanna Łozowska // NOWE W SZKOLE. - 2003, nr 7/8, s.13--15

106. MODRZEJEWSKA-TROCHA, Marlena
Logopedyczna baza danych / Marlena Modrzejewska-Trocha // NOWE W SZKOLE. - 2003, nr 1, dod. "Co głowa-to pomysł", s.(I)-(III)

107. NAJDENOWA, Wiktoria
Nieszczęsny los jąkały / Wiktoria Najdenowa // EDUKACJA I DIALOG. - 2007, nr 5, s. 59-63

108. OWSZA, Urszula
Jąkanie / Urszula Owsza // REMEDIUM. - 2003, nr 5, s.10--11

109. PANASIUK, Jolanta
Realizacja struktur składniowych w afazji / Jolanta Panasiuk // LOGOPEDIA. – T. 32 (2003), s.15--60

110. PANASIUK, Jolanta
Kompetencja językowa a kompetencja metajęzykowa w afazji / Jolanta Panasiuk // LOGOPEDIA. - T. 33 (2004), s.171--189

111. PANASIUK, Jolanta
Neologizmy znaczeniowe w afazji / Jolanta Panasiuk // LOGOPEDIA. - T. 34 (2005), s.191--207

112. PLUTA-WOJCIECHOWSKA, Danuta
Wymiary głoski jako istotne elementy poznania - podstawą kategoryzacji dyslalii : próba opisu / Danuta Pluta-Wojciechowska // LOGOPEDIA. - 2007, T. 36, s. 51-75

113. PLUTA-WOJCIECHOWSKA, Danuta
Realizacja fonemów języka polskiego z roszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego - przegląd wybranych problemów, stanowisk, propozycji / Danuta Pluta-Wojciechowska // LOGOPEDIA. - T. 31 (2002), s.199--225

114. PLUTA-WOJCIECHOWSKA, Danuta
Realizacja fonemu /t/ ze względu na miejsce artykulacji u osób z rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego / Danuta Pluta-Wojciechowska // LOGOPEDIA. - T. 30 (2002), s.115--130

115. HORTIS-DZIERZBICKA, Maria
Ocena strukturalna i czynnościowa aparatu mowy w wadzie rozszczepowej twarzy / Maria Hortis-Dzierzbicka, Elżbieta Stecko // LOGOPEDIA. - T. 30 (2002), s.87--90

116. KONOPSKA, Lilianna
Jakość wymowy osób z wadą zgryzu / Lilianna Konopska // LOGOPEDIA. - T. 31 (2002), s.157--198

117. MACIEJEWSKA, Alina
Wyraz w diagnozie i terapii logopedycznej / Alina Maciejewska // LOGOPEDIA. – T. 34 (2005), s.37--46

118. MICHALAK-WIDERA, Iwona
Stymulacja językowa najmłodszych / Iwona Michalak-Widera // MAGAZYN SZKOLNY. - Nr 8 (kwiecień 2005), s.21--23

119. MICHALIK, Mirosław
Peryferyjna prototypowość w postrzeganiu rzeczywistości przez osoby dotknięte oligofazją / Mirosław Michalik // LOGOPEDIA. - T. 34 (2005), s.167--190

120. Ostapiuk, Barbara
Dziecięca artykulacja czy wada wymowy - między fizjologią a patologią / Barbara Ostapiuk // LOGOPEDIA. - T. 31 (2002) , s.95--156

121. REGNER, Anna
Podstawy ustno-twarzowej terapii regulacyjnej według koncepcji Rodolfo Castillo Moralesa / Anna Regner // LOGOPEDIA. - T. 32 (2003), s.205--222

122. ROCŁAWSKA-DANILUK, Małgorzata
Bilingwizm a zaburzenia mowy : wyniki wstępnych badań pilotażowych w przedszkolach / Małgorzata Rocławska-Daniluk // LOGOPEDIA. - T. 34 (2005), s.77--83

123. ROTKIEWICZ, Marcin
Niemy mózg / Marcin Rotkiewicz // POLITYKA. - 2004, nr 11, s.76--77

124. RYNEK, Joanna
Sukces czy porażka? / Joanna Rynek // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 6, s.32--36

125. SACHAJSKA, Elżbieta
Z metodyki pracy nad wymową / Elżbieta Sachajska // LOGOPEDIA. - 2002, T. 31, s.227--256

126. SAMBORSKA, Iwona
Stan mowy przedszkolaków / Iwona Samborska // MAGAZYN SZKOLNY. - [2003/2004], Nr 6 (luty 2004), s.18--19

127. SAPOTA, Barbara
Mowa i jej zaburzenia / Barbara Sapota // CZĘSTOCHOWSKI BIULETYN OŚWIATOWY. - 2005, nr 3, s.39--41

128. SAWICKA, Iwona
Utrwalanie poprawnej wymowy głoski r : wykorzystanie zabaw dydaktycznych / Iwona Sawicka // ŻYCIE SZKOŁY. - 2004, nr 1, s.42--44

129. SŁODOWIK-RYCAJ, Ewa
Problemy opieki logopedycznej nad dziećmi w wieku przedszkolnym / Ewa Słodowik-Rycaj // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. - 2005, nr 3, s.115--131

130. SOLECKA-GŁODEK, Justyna
Dziecko jąkające się w szkole / Justyna Solecka-Głodek // REMEDIUM. - 2004, nr 10, s.10--11

131. SOŁTYS-CHMIELOWICZ, Anna
O niejasnościach i niespójnościach terminów nazywających wady wymowy / Anna Sołtys-Chmielowicz // LOGOPEDIA. - T. 33. - (2004), s.205--212

132. SOŁTYS-CHMIELOWICZ, Anna
Wady wymowy i ich korygowanie / Anna Sołtys-Chmielowicz // LOGOPEDIA. - T. 31 (2002), s.53--93

133. SOŁTYS-CHMIELOWICZ, Anna
Czy istnieje elizja w dyslalii / Anna Sołtys-Chmielowicz // LOGOPEDIA. - T. 35 (2006), s.117-124

134. SOŁTYS-CHMIELOWICZ, Anna
Problem zrozumiałości wypowiedzi w przypadkach dyslalii / Anna Sołtys-Chmielowicz // LOGOPEDIA. - T. 32 (2003), s.157--165

135. SOŁTYS-CHMIELOWICZ, Anna
Analiza lingwistyczna wypowiedzi dziecka z rozległą dyslalią / Anna Sołtys-Chmielowicz // LOGOPEDIA. - T. 34 (2005), s.257--271

136. STANKOWSKI, Adam
Terapia logopedyczna w procesie rewalidacji dzieci upośledzonych umysłowo(oligofrenopedagogika, oligofrenologopedia) / Adam Stankowski, Jolanta Brzozowska // CHOWANNA. - 2003, nr 2, s.54--82

137. STOBNICKA-STOLARSKA, Łucja
Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci z zaburzeniami komunikacji werbalnej : opis przypadku / Łucja Stobnicka-Stolarska // LOGOPEDIA. – T. 30 (2002), s.169--200

138. SURMACZ, Anna
Kształcenie zachowań komunikacyjnych w terapii osoby ze sprzężonymi zaburzeniami mowy : studium przypadku / Anna Surmacz // LOGOPEDIA. - T. 32 (2003), s.261--294

139. SZWANKA, Maja
Wykorzystanie metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy / Maja Szwanka // SZKOŁA SPECJALNA. - 2004, nr 1, s.54--58

140. SZYMAŃSKA-PARUSZKIEWICZ, Teresa
Wczesna interwencja logopedyczna zapobiegająca wadom wymowy / Teresa Szymańska-Paruszkiewicz // NAUCZANIE POCZĄTKOWE . - 2005/2006, nr 2, s.35--38

141. ŚLIWIŃSKA, Anna
Higiena głosu dziecka podczas zajęć zintegrowanych w edukacji elementarnej / Anna Śliwińska // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2005/2006, nr 2, s.39--46

142. TOMCZYK, Joanna
Profilaktyka i terapia jąkania / Joanna Tomczyk // ŻYCIE SZKOŁY. - 2004, nr 6, s.9--14

143. WALCZYKOWSKA, Karolina K.
Mutyzm wybiórczy w praktyce pedagogicznej / Karolina Walczykowska // EDUKACJA I DIALOG. - 2006, nr 3, s.40—43

144. WOŹNIAK-WRÓBLEWSKA, Małgorzata
Profilaktyka wad wymowy / Małgorzata Woźniak-Wróblewska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 11, s. 40-42

145. WOŹNIAK, Tomasz
Zaburzenia komunikacyjne w jąkaniu - perspektywy terapii / Tomasz Woźniak // LOGOPEDIA. - T. 34 (2005), s.235--244

146. WOŹNIAK, Tomasz
Teoria narracji w perspektywie opisu zaburzeń mowy / Tomasz Woźniak // LOGOPEDIA. - T. 33 (2004), s.157--169

147. ZIELIŃSKA, Jolanta
Komputerowa diagnoza i usprawnianie rozwoju oralnego dzieci z uszkodzonym narządem słuchu / Jolanta Zielińska // LOGOPEDIA. - T. 32 (2003), s.193--204

148. ŻYWOT, Anna
Refleksje na temat pracy z dzieckiem z niedosłuchem oraz cechami niedokształcenia mowy o typie afazji / Anna Żywot // LOGOPEDIA. - 2007, T. 36, s. 151-170