Drukuj

MARIA MONTESSORI - ŻYCIE I DZIEŁO PEDAGOGA

Zestawienie bibliograficzne w wyborze nr 16/2007
na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu
oprac. Joanna Ambroży

 

Maria Montessori (1870-1952) - lekarka, pedagog. Jako reformatorka wychowania przedszkolnego opierała się na założeniach naturalizmu pedagogicznego, zgodnie z którym pozostawiała dziecku pełną swobodę w rozwijaniu aktywności poznawczej, zaś rolą wychowawcy jest stworzenie sytuacji i warunków rozwój ten umożliwiających i stymulujących.
(Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku)

 
I. KSIĄŻKI

 

1. BADURA-STRZELCZYK, Gabriela
Pomóż mi zrobić to samemu : jak wykorzystać idee Marii Montessori we współczesności / Gabriela Badura-Strzelczyk . - Kraków : "Impuls", 1998.
Sygn.38738

2. BEDNARCZUK, Beata
Dziecko w klasie Montessori : odniesienia teoretyczne i praktyczne / Beata Bednarczuk . – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007.
Sygn. 41674, 41756

3. BERG, Horst Klaus
Maria Montessori - poszukiwanie życia razem z dziećmi : odpowiedzi na aktualne pytania pedagogiczne / Horst Klaus Berg . - Kielce : "Jedność", cop. 2007.
Sygn.41658, 41676

4. CAVALLETTI, Sofia
Potencjał duchowy dziecka : doświadczenia z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat / Sofia Cavalletti ; przekł.Krzysztof Stopa . - Kraków : Wydaw.WAM, 2001.
Sygn.40271

5. GUZ, Sabina
Edukacja w systemie Montessori. T. 1 / Sabina Guz . - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998.
Sygn.39592/I, 39889/I

6. GUZ, Sabina
Edukacja w systemie Montessori. T. 2 / Sabina Guz . - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998. I
Sygn.39592/II, 39889/II

7. GUZ, Sabina
Metoda Montessori w przedszkolu i szkole : kształcenie i osiągnięcia dzieci / Sabina Guz . - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006.
Sygn.41746

8. ŁUKANIUK-QUINTANILLA, Anna
Szkoła Marii Montessori : historia i współczesność : (z doświadczeń szkoły w Stanach Zjednoczonych) / Anna . - Łukaniuk-Quintanilla . - Kraków : "Espero", 1998.
Sygn.38638

9. MIKSZA M.
Metoda Montessori / Małgorzata Miksza, Ewa Łatacz // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3, M-O / [red. nauk. przew. kom. red. Tadeusz Pilch] .- Warszawa : „Żak”, 2003, s. 173-180.

10. MIKSZA, Małgorzata
Zrozumieć Montessori czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka / Małgorzata Miksza . - Kraków : "Impuls", 1998.
Sygn.38739

11. MONTESSORI,Maria
Domy dziecięce : metoda pedagogiki naukowej stosowana w wychowaniu najmłodszych dzieci / Maria Montessori. - Warszawa : "Żak", 2005.
Sygn.41303

12. STEENBERG,Ulrich
Pedagogika Marii Montessori w przedszkolu / Ulrich Steenberg ; [tł. z niem. Magdalena Jałowiec] . - Kielce : "Jedność", 2003.
Sygn.40446

13. STEIN,Barbara
Teoria i praktyka pedagogiki Marii Montessori w szkole podstawowej / Barbara Stein ; [tł. z niem. Magdalena Jałowiec] . - Kielce : "Jedność", 2003.
Sygn.40391, 40450, 40934

14.SZUKSTA, Magdalena
Współczesne tendencje w nauczaniu inspirowane metodami M. Montessori, C. Freineta, R. Steinera na przykładzie jednej . - ze szkół społecznych w Gdańsku / Magdalena Szuksta,Maria Mendel . - Płock : "IWANOWSKI", 1995.
Sygn.37694, 37695, 39175

 II. ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 

15.GUZ, Sabina
Kosmiczna edukacja w klasach Montessori / Sabina Guz // ŻYCIE SZKOŁY. - 2004, nr 1, s.8-14

16.GUZ, Sabina
Materiały sensoryczne Montessori i ich znaczenie dla rozwoju dziecka / Sabina Guz // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2004, nr 5, s.3--11

17.GUZ, Sabina
Edukacja środowiskowa w szkołach Montessori / Sabina Guz // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2004, nr 1/2, s.3--7

18. KĘPKA,Jadwiga
Słuchanie ciszy / Jadwiga Kępka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 4, s.42--43

19.KLIMCZAK, LidiaPrzedszkole pod Brukselą / Lidia Klimczak ; rozm. Bożena Rytel // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 10, s.24--27

20. KUCHA, Ryszard
Maria Montessori (1870-1952) : dorastanie do przyszłych zadań edukacyjnych / Ryszard Kucha // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU . - 2004, nr 5, s.12--18

21.KUCHA, Ryszard
Maria Montessori : droga do sukcesu / Ryszard Kucha // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2005, nr 2, s.18--23

22.MUZYCZKA, Daria
Wychowanie według metody Montessori / Daria Muzyczka // EDUKACJA I DIALOG. - 2007, nr 1, s.26--30